Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?

      193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?

  1. (5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen bent.  Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız olarak iktisap edilenler ile.  Tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç. Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.(*)
  2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların.  iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde(8) elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).  Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

2016 Yılı Gelirleri  için Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı Ne Kadardır ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ? 2016 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 11.000 TL dir.  2016 Yılı içinde elde edilen değer artış kazançlarının beyannamesi 2017 yılında verileceği için Bu ay verilecek beyanname de 11.000 TL istisna tutarı dikkate alıncaktır.

Değer Artış Kazancı Hesaplanırken İstisna Tüm Gelir Unsurlarına Uygulanıyor mu ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ? İstisna ilk madde(İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar) hariç diğer tüm gelir unsurlarında uygulanacaktır.

Değer Artış Kazançlarında Endeksleme Nasıl Yapılır ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ? Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline.  Bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur.   Eğer ÜFE artış oranı %10 un altında ise alış bedelinde herhangi bir işlem yapmadan satış bedelinden düşülür.

Değer Artış Kazancında Her Durumda Endeksleme Yapılır mı ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?  Endeksleme satışı yapılan mal ve hakların; alış tarihinden bir önceki ay ÜFE ile satış tarihinden önceki ay ÜFE oranı arasındaki artış miktarının %10 ve üzeri olduğu durumlarda yapılır, aksi halde yapılmaz.

 Miras Yoluyla Veya Bedelsiz Sahip Olunan Gayrımenkul Satıldığı Takdirde Beyanname Verilir mi ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ? Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.

 Değer Artış Kazancı Beyannamesi Ne Zaman Verilir ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?  Mükellefler 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait beyana tabi Değer Artış Kazancı gelirlerini 2017 yılı Mart ayının 1-25’inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

Değer Artış Kazancı Vergisi Ne Zaman Ödenir ?

Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler. Ödemeler anlaşmalı bankalar, vergi dairesi veya kredi kartıyla Elektronik ortamda Ödenebilir.

Değer Artış Kazancı Hesaplamak İçin Dokununuz

Değer Artış Kazancı Ödeme Kanallarını ulaşmak için Link Burada

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.