Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?

20.02.2017
25
2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum seçimlerinde görev alacak kişilere ne kadar ücret verilecek?

 

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?  16 Nisan 2017  tarihinde yapılacak olan halk oylamasında görev alacaklara ilişkin ücret miktarlarını YSK  belirledi.   Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15/02/2017  tarih ve 2017/106 sayılı Halk oylamasında görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ilişkin usul ve esaslara ilişkin kararı yayınlandı. Yayınlanan bu kararla birlikte 16 Nisan 2017  tarihinde yapılacak olan halk oylamasında görev alacaklara ilişkin ücret miktarlarını belirlenmiş oldu.

Gündelik Ücret Tutarları 

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU                                                                                            TL

 • Başkan ve Üyeler                                                                                                                                             192,00
 • Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler

(Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı)                                                                                 96.00

 • İkinci Derecede Sorumlu Görevliler

(Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü)                                                           92,00

 • Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı)                                                90,00
 • Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur)                  87,00
 • Şoför ve Hizmetliler 81,00 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)               76,00
 • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)                                                             76,00

B) İL ve İLÇE SEÇİM KURULU                                                                                            TL

 • Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri                                                                                                         96,00
 • İlçe Seçim Kurulları Üyeleri                                                                                                                              81,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri                                                                                                                    92,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri                                                                                                             87,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri                                                                                                                  81,00
 • Askı Yeri Görevlileri                                                                                                                                             76,00
 • Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)                                                                      76,00
 • Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)                                                                          76,00
 • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)                                                                    76,00

C) SANDIK  KURULLARI                                                                                                        TL

 • Başkan                                                                                                                                                                     90,00
 • Üye                                                                                                                                                                           81,00

D) BİNA SORUMLULARI                                                                                                                                90,00

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylamasında görev alacaklara belirtilen yevmiye sayısına göre ücret verilecektir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına Yapılacak Ödemeler:

                Gündelik Sayısı         Gündelik Ücret     Alınacak Ücret    

 • Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde            30                              96.00 TL                   2.880 TL
 • Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde            35                              96,00  TL                  3.360  TL    
 • Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde            40                              96,00  TL                  3.840  TL
 • Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde         45                               96,00  TL                  4.320  TL
 • Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde         50                               96,00  TL                  4.800 TL
 • Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan ilçelerde        55                                96,00  TL                  5.280  TL
 • Seçmen sayısı 300.000’den fazla olan ilçelerde     60                                96,00  TL                  5.760  TL

İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına ödeme yapılır.

Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerine Yapılacak Ödeme Miktarları Ne Kadardır ?

                                                                                         Gündelik Sayısı         Gündelik Ücret     Alınacak Ücret  

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına                               3                                    90 TL                          270 TL,

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına                       2                                    90  TL                         180  TL,

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye                        2                                    81   TL                         162  TL ,  

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye                  1                                     81   TL                           81  TL ,

d) Siyasi parti üyelerine                                                                 1                                     81   TL                           81  TL,

gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler

       2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ? Bina sorumlularına günlük 90 TL olarak  üç gündelik ödenecektir. Toplamda bina sorumlularına 270 TL ödenecektir.   Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için binada en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir.  4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları gibi yerlere konulan sandık kurulu alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

 Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?  Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine iki (2) gündelik ödenir. Gündelik ücretleri 76 TL olup görevlendirildiği takdirde 152 TL ücret alacaklardır.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ? İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üç (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.  Ödeme olarak 90 TL üzerinden üç gündelik tutarı toplamı olan 270 TL olarak yapılır.

Halk Oylamasında Görevli Olanlardan Kimlere Ücret Ödenmez ?

 • Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler aslî hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle kolluk kuvvetlerine ücret ödenmez.
 • 16 Şubat 2017 – 16 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılması muhtemel siyasi parti kongresi, muhtarlık seçimi ve ön seçim gibi çalışmalar için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez.
 • Sandık kurulu partili üyelerinden görevlerine gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır.  Ancak siyasi partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere rağmen.  Üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmez, buna rağmen görevlendirilen üyenin varlığı halinde bunlara ücret ödenmez.
 • 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmez ve ücret ödenmez.
 • Ceza infaz kurumlarında kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmez ve ücret ödenmez.
 • Büro personeline görev yaptıkları ilçelerden gündelik tahakkuk ettirileceğinden, gümrük kapılarındaki iş ve işlemlerden dolayı ayrıca gündelik ödenmez.
 • Askı döneminde yapılan çalışmalardan dolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerine herhangi bir ücret ödenmez.

Araç Şoförlerine Ne Kadar Ücret Ödenecek ?

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?  Araç şoförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilir, bunlar geç saatlere kadar çalışmış olsalar dahi birden fazla gündelik ödenmez.

Sadece seçim günü için kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen şoförlere ise çalışma süresi gözetilerek en çok 2 (iki) gündelik ödenir. Başka kamu kurumlarından görevlendirilecek şoförlere gündelik  olarak 76 TL ödenir.

 Ödemeler Nereden Alınacak ?

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ? Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, (Yüksek Seçim Kurulunca PTT Bank ile yapılacak protokol çerçevesinde) ilçe seçim kurulu tarafından PTT Bank aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Ücretler Ne zaman Ödenecek ?

   Halk oylaması için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 22 Aralık 2017 Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü itibariyle Malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Referandumda Nerede Oy Kullanacağım?Tıklayın,Öğrenin Konulu Yazımız için Tıklayınız.

2017 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım) Konulu Yazımız için Tıklayınız.

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı Konulu Yazımız için Tıklayınız.

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım ) Konulu Yazımız için Tıklayınız.

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Hamdi Yalçın dedi ki:

  EMEKLİ MEMUR SANDIK KURULUNDA NİÇİN GÖREV ALAMIYOR?

  30 yılı aşkın süre kamuda görev yaptıktan sonra annemin rahatsızlığı/hastalığı nedeniyle kendi isteğimle emekli olmak zorunda kaldım. Görev yaptığım sürede en ufak bir uyarı almadım ve sicilim tertemizdir. Geçmişte emrinde görev yaptığım hakim bey, il seçim kurulu başkanlığı ve Çankaya ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini yürütürlerken, biz istesek de istemesek de, zorunlu olarak bir başka katip arkadaşımla beraber oda ve sendika seçimleri vs. tüm seçimlerde sandık kurulu başkanlığı vs. görevi veriyorlardı. Bugüne kadar yaklaşık Belediye ve Genel Seçimler dahil 200’e yakın Sandık Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerini başarıyla ifa ettim. Bize inanan ve güvenen seçim kurulu başkanı sayın hakimin güvenine layık olmaya çalıştım. 16 Nisan 2017 Referandum seçiminde görev alabilmek için seçim kuruluna gittiğimde; seçim kurulunda görevli memurun: “emekli olanlara kesinlikle görev verilmiyor” sözünü duyduğumda hayal kırıklığına uğradım. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara istemeye istemeye sandıkta görev verilmesi bence çok da doğru bir seçim değildir. Sicili bozuk ve 15 Temmuz’un kırıntıları yanlış yolda olan halen görev yapan kamu görevlilerine inşallah 16 nisan 2017 seçiminde sandık kurulunda görev verilmemiştir. 30 yılı aşkın süre Katip ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden sonra emekli olan bir kamu görevlisine sandık kurulunda görev verilmemesi ise çok yanlış bir uygulamadır. Demokrasiye inanan idarecilerimizin bu uygulamayı bir kez daha gözden geçirmelerini istirham ediyor ve Yüksek Seçim Kurulu ile diğer ilgili ve yetkililerin gelecek seçimlerde bu yanlıştan dönmelerini diliyorum. Saygılarımla…

  1. adı dedi ki:

   3 yevmiye için değermiydi bu kadar yazıya 🙂

   1. selim dedi ki:

    Bazı insanlara üzülüyorum. Hani derler ya kuŞ beyinli diye, vatandaş bişey yazmış ,ben de insanım diye yaşayan ve bu toplum içerisinde yaşayan birileri bir şey anlayamıyorsa, ve halen okuyup anlamamışsa; anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul-zurna az!

 2. xyz dedi ki:

  destan yazaydın

 3. Kukuku dedi ki:

  Herkez sandıkda gorev alabilir ne var bunda ben anlamıyorum .

 4. Alaattin dedi ki:

  Paralar nereye yatıyor ne zaman çekecez

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   paralar o gün sandık kuruluna vermiş olduğunuz IBAN numaralarına yatacaktır.Bu sıralar yatacağı düşüncesindeyiz.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.