2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak Tüm Ayrıntılar ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak Tüm Ayrıntılar ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak. 2017 Ocaktan itibar2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacaken uygulanmaya başlayacak olan.  Zorunlu bireysel emeklilik sisteminin uygulaması detayları ile birlikte 17 Aralık 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan.  Bireysel Emeklilik… Sistemi hakkında yönetmelikde yapılan değişiklikler yapmasına dair yönetmelikler açıklandı.

Ücret Ödeme Günü ve Bireysel Emeklilik Sistemine Çalışan Nasıl Dahil Olacak ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak.  Yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre çalışanların Kamu için kurumları özel sektör de iş verenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi‘ne dahil edilmesi.  Kapsamında emeklilik sözleşmesi ile tarafların hak ve yükümlülükleri, ücret ödeme tarihi ve mutabakat süreci belirlenecek.

Çalışan, belirlenen miktardan daha fazla  bir oranla  veya miktarla  ödeme yapmak istediğinde bunu kurumuna veya iş verenine bildirebilecek, isteği halinde üç aya kadar katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilecek.

Çalışanların işverenleri veya kamu kurumları aracılığıyla zorunlu BES’e dahil edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmeliğe göre. Çalışanlar, kamu kurumlarının imzalamış olduğu bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında. İlgili emeklilik planına dahil edilecek.  Birden fazla işveren ile iş sözleşmesi  bulunan çalışanlar her bir işveren tarafından sunulan emeklilik planına ayrı ayrı dahil edilebilecek.

 İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak.  İşveren veya kamu kurumları , ilgili döneme ait ödeme gününe kadar bireysel emeklilik hesabı açılması işlemini yaptıracaklardır. Çalışanın yatırım tercihine ilişkin bilgiler dahil tüm bilgileri eksiksiz iletmekle yükümlü olacaktır.Zorunlu Bireysel  Emeklilik  şirketi iletilen bilgilere istinaden bireysel emeklilik hesabı açacak ve çalışan plana dahil edilecek.  İşveren veya kamu kurumu,  emeklilik şirketi seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alacak.  İşveren veya kamu kurumu şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dahil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlamayacak. Şirket de işverene veya kamu kurumuna  bu şekilde bir teklifte bulunamayacak.  İşveren veya kamu kurumu, iş yerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dahil edebilecek.

İşlemlerin Denetimini Hangi Kurum Yapacak ?

Çalışanın ücretinden kesilmesine rağmen, şirkete aktarılmayan veya eksik aktarılan bu bölüm hükümlerine tabi katkı payının ve varsa getirilerinin takip ve tahsilini Emeklilik Gözetim Merkezi Müdürlüğü  yapacak.

Emeklilik sözleşmesinin asgari içeriği de Belirlendi

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak. Yönetmelikte yapılacak sözleşmenin içerisinde asgari bulunması gerekenler olarak.  Emeklilik sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri olacak. Yine sözleşmede  ücret ödeme günü ve mutabakat süreci belirtilecek. Yine sözleşmede İlgililere yapılacak iade ve ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü belirtilecek.

Cayma İşlemi Nasıl Olacak ? 

Emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk kesilen para, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü emeklilik planına dahil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla bildirilecek. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilecek. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilecek. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilecek. Cayma bildiriminin ulaşmasını takiben 10 iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte çalışana iade edilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi İçin Çalışandan Asgari Ne Kadar Kesilecek ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak.  Sistemde ödenecek katkı payı tutarı, belirlenen oran olan yüzde üç esas alınarak emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanacak ve bu tutarın altında katkı payı ödemesi yapılamayacak.  Çalışan, belirlenenden daha yüksek bir miktar veya oranda ödeme yapmak istediğini işverene bildirebilecek.  Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan, belirlenen oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilecek. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce bildirmekle yükümlü olacak.2017 Zorunlu Bes Ne zaman Başlayacak

Kesilen Ücretler Nereye Aktarılacak ?

Katkı payı, maaştan kesilmek suretiyle gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında çalışanın adına açılan bireysel emeklilik hesabına aktarılacak.

Katkı payı, en geç belirlenen ücret ödeme gününü takip eden iş günü, banka aracılığıyla şirketçe bildirilen tek bir hesaba aktarılacak. Çalışma ilişkisi sona eren çalışan, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde en az ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde 3’ü oranında katkı payı ödemeye devam edebilecek.

Çalışan bireysel emeklilik sisteminde kalmak istemez ise ilgili emeklilik sözleşmesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilecek.

İşveren tercih etmesi durumunda çalışan adına katkı payı ödemesinde bulunabilecek.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Emeklilik Nasıl Olacak ?

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak.  Çalışanın emekliliğe hak kazanıp BES ‘ten  ayrılmayı talep etmesi halinde, birden fazla hesap açtırmışsa açılan tüm sözleşmeleri hesap birleştirme işlemine tabi tutulacak.  Çalışanın birden fazla BES  sözleşmesi olması halinde, çalışanın sisteme giriş tarihi,  en eski BES sözleşmesi girişi tarihi kabul edilecek. Tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

2017 Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması Nasıl Olacak Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı Nasıl Olacak ?

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre de çalışanın  BES’ten çıkma hakkını kullanmaması halinde, sistemden çıkma  hakkının bittiği  ayı takip eden hesap döneminde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1000 TL  başlangıç devlet katkısı verilecektir.

Sistemden çıkmayan en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek devlet katkısı olarak ödenecek.

ölüm , engellilik veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, 10 yıl tamamlanmadan sistemden çıkanlardan devlet katkı payının iki katı kesilerek iade edilir.

 

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN CAYMA DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bireysel Emeklilik Maaştan Ne Kadar Kesilecek? Başlıklı Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgİ Başlıklı Yazımıza ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetmelik Değişikliklerinin Yer Aldığı Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)