2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?

    2017 Yılında Kira geliri elde edenler bu gelirlere ait kira beyannamesini ne zaman verecek?  Ne Kadar Vergi Çıkacak ?  Tahakkuk eden  vergi  ne zaman Ödenir ? Kaç taksitte ödenebilir ? Kira Vergisi Hesaplama Nasıl Olur? Konularıyla ilgili tüm cevaplar yazımızda.  2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?

Kira Gelirinin Konusu Nedir ?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ? Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.  Kira verilen mal haklardan başlıcaları konut işyeri gibi gayrımenkuller ve menkullerdir.

2018 Yılında Kira Beyannamesi Vereceklere Kötü Haber Kira Vergisi Artıyor

2018 Yılında Verilecek GMSİ Beyannamesinde Uygulanacak İstisna Miktarı NeKadar?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?  Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2017 yılı için istisna tutarı 3.900 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Mükellefiyet kaydı olanlar ilgili vergi dairesine ise istisna altında kaldığına dair dilekçe vermesi gerekir.

Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. İşyeri kira gelirleri için bu istisna tutarı yoktur.

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir?

Örnek:

Mükellef (B), 2016 yılında meskenini aylık 300 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.600 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.800 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir.
  İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

Sorularla Kira Geliri.Kira Beyanı İçin Son Gün 25 Mart

2018 Yılında Kira (GMSİ) Beyannamesi Ne Zaman Verilir ?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ? Mükelleflerin, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.  25 Mart 2018 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 26 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.

Kira Beyanname; adi posta ile gönderilmiş v ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde. Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye  ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT’ye verilme tarihi beyanname verme tarihi kabul ettirilir.  Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır.

Kirada Oturup Kirada Evi Olanlar Beyanname Verecek mi ?

2018 Yılında Kira Beyannamesi Nasıl Verilir ?

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler, ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

Mükellefler Kira beyannameleri Aşağıdaki Şekillerde Verebilirler ?

 1. 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında Herhangi bir vergi dairesine giderek veya bu tarihler arasında  vergi daireleri tarafından Büyük AVM’lere kurulan Kira beyannamesi standlarında yardım alarak verebilirler.
 2.  2017 Yılında  Kira elde edenler 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebilirler.
 3. Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr)   internet sitesinde bulunan Hazır beyan sisteminden;  Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak (şifre yoksa herhangi birvergi dairesine kimlikle başvurarak ücretsiz alabilir) sisteme giriş yapabilirler.

Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?

Kira Vergisi Nasıl Ödenir Kaç Taksitle Ödenir ?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ? Kira Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenir.  İlk taksit 31 Mart 2018 tarihine kadar.  İkinci taksit ise  31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir.  İlk taksit ödeme tarihi son günü olan 31 Mart 2018 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle  02/04/2018 tarihine kadar ödenebilir.

 Hesaplanan vergi ise aşağıda ki şekillerde de ödenebilir

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla

ödenebilir.

Kira Geliri Vergisi Ödemeleri Ne Zaman?Kredi Kartıyla Ödeme Mümkün Mü?

Kira Beyannamesi Verilmez ise Ne Olur ?

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ? Kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2017 yılı için 3.900 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Vergi dairesi tarafından tespit edilmiş olduğundan bir kat vergi ziyaı cezası da yersiniz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır ?

2018 Yılında Ödeyeceğim Kira Vergisi Hesaplanabilir mi ?

2017 Yılında elde etmiş olduğunuz ve beyannamesini 2018 yılında vereceğiniz kira geliri için ödeyeceğiniz vergiyi kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Kira beyannamesi iki yöntemle verilir.

Götürü gider Yöntemi

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ? Götürü gider yöntemini seçerseniz, kira gelirlerinden istisna tutarı olan 3900 Lirayı düştükten sonra kalan tutarın % 15’ini götürü gider olarak  indirebilirler. Kalan Tutar Kira vergisi matrahı olacaktır.  2016 Yılında götürü gider indirim oranı % 25 iken Mecliste görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı ile % 25 olan oran % 15 olarak değiştirileceği için % 15 olarak hesaplanmıştır. Konuyla ilgili bir örnek verecek olursak;

2017 Yılında Kira Gelirimiz 10.000 lira olsun.

10.000 Liradan ilk olarak 2017 Yılı gelirleri için istisna tutarı olan 3900 lira düşülür.

 • 10000-3900= 6100 Lira.

Kalan tutar üzerinden herhangi bir belgeye dayanmadan % 15 oranında gider düşeriz.

 • 6100-(6100*% 15)=   5185 Lira.

Kalan tutar  Kira vergisi matrahı oluyor. Bu Miktar üzerinden Gelir vergisi hesaplanır.

 • 5185* %15= 777,75 Lira.

2017 Yılı Kira Gelirleri için iki eşit taksit halinde 777,75 lira gelir  Vergisi ödenmesi gerekir. Gelir vergisine ek olarak Beyanname damga vergisi de tahakkuk eder.

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? Cezası Ne Kadardır?

Gerçek Gider Yöntemi

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?   Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından kanunda belirtilen giderlerin gerçek tutarları indirilebilir. İndirilecek giderler belgeli faturalı olmak zorundadır. Belgeler ve faturalar beş yıl boyunca saklanması gerekir.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.  Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

 • İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat                                                                                                                                                              Toplam Hasılat
 • Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası.

Eşittir.

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir ?

Konuyla ilgili bir örnek verecek olursak; 

   Örnek:  Mükellef (D), sahibi olduğu konutu 2017 yılında kiraya vermiş  olup, 32.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 8.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider
yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 8.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.

 • Vergiye Tabi Hasılat = 32.000 – 3.900 = 28.100 TL.
 • İndirilebilecek Gider = (8.000 x 28.100) / 32.000 = 7.025 TL

28100 Liradan 7025 Lira düşünce Kira vergisi matrahı ortaya çıkacaktır.

 •  İstisnadan sonra Kalan Tutar -İndirilebilecek Gider = Kira Vergisi Matrahı.
 • 28100-7025=21075 TL Kira vergisi Matrahıdır.
 • Kalan tutar  Kira vergisi matrahı olur. Bu Miktar üzerinden Gelir vergisi hesaplanır.
  • 21075* %15= 3161,25 Lira.

  2017 Yılı Kira Gelirleri için iki eşit taksit halinde 3161,25 lira gelir  Vergisi ödenmesi gerekir. Gelir vergisine ek olarak Beyanname damga vergisi de tahakkuk eder.

İşyeri Kira Geliri Olanların Beyanname Vermesi Gereken Tutarlar Ne Kadar ?

       2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?  İşyeri kira gelirlerinde tevkifata ve istisnaya konu olmayan  2017 yılı için  1600 Lira işyeri kira geliri elde edenler beyanname vermek zorundadır. Burada tevkifata tabi olmayanlar olarak. Basit Usulde esnaf kiracısı olan veya esnaf muafiyeti bulunan kiracısı olanlar elde ettikleri kira 2017 yılında 1600 lirayı geçmişse 2018 yılı beyanname verme döneminde beyanname vermeleri zorunludur.  Tevkifata tabi işyeri kira geliri olanlar ise 2017 yılında 30000 Lira üzeri işyeri veya mesken kira geliri olanlar veya toplamda 30 bin lira üzeri kira gelir olanlar beyanname vermek zorundadır.

Kira Vergisi Beyannamesi Hesaplamayı Buradan Ulaşabilirsiniz 

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)