2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları Nelerdir ?

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları Nelerdir ?

        2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları Nelerdir ? Süt parasını kimler alabilir? Süt parası başvuru şartları nelerdir? Süt parasını almak için başvuru nereye yapılır? Öğretmen polisler doktorlar gibi memurlar süt parası alabilir mi?  Süt parasını anneye mi babaya mı verilir? 2018 süt parası ne kadar ve nasıl alırım? Süt parasını almak için başvuru nereye yapılır? Süt parası dilekçesi Örneği Konularıyla ilgili bilgiler vereceğiz.  

   Süt Parası Nedir ? Kimler Yararlanabilir ? Süt Parası Kimlere Ödenir?

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları. Süt parası diğer adıyla emzirme ödeneği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 16 maddesine göre eski adıyla SSK’lılara doğum nedeni ile yapılan yardımdır.

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe ödenir.

Doğum Yapan Anneler Devletten 1300 TL Alabilirsiniz. Doğum Yardımı Şartları 2018

  Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parasından yararlanabilecekler.

  • Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar,
  • Kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalılar,
  • SSK’lı Kamu Görevlisi Olanlar

Bu haktan yararlanabilir.

Doğum Parası Nedir Nasıl Alınır Başvuru Nereye Nasıl Yapılır ?

Süt Parası Alma Şartları Nelerdir ?

Doğan çocuğun veya çocuk Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

  • (4/b li) Çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması,
  • Genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
  • Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  • Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması
  • Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, Genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
  • Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması,
  • Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşinin süt parasından  yararlanabilmesi için resmi olarak evli olmaları şarttır.  Resmi evlilik tarihi ise bebek doğmadan önceki bir tarihte olması gerekir yoksa yararlanamaz.

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

Süt Parasını Almak için Nereye Başvurulması Gerekir ? Nereye Yatar ?

Artık süt parası yani emzirme ödeneği alınması için başvuru şartı kaldırılmıştır.

Süt parası almaya hak eden  4A sigortalı anne veya babaların doğumdan sonra E-SGK sistemine doğum yapılan hastane tarafından bilgiler  girilmekte Bu bilgilere istinaden herhangi bir talebe gerek kalmadan otomatik olarak  süt parası Ziraat Bankası’na gönderilmektedir. Gönderilme süresi 1 veya 2 ayı bulmaktadır.

Sistemde sorun çıkar veya otomatik girilmediği durumlarda Süt parası diğer adıyla Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Süt parası her türlü durumda da Ziraat Bankasına yatar E devlet şifresinden yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. 

Müracaat için gerekli belgeler ise;

Gerekmektedir.

2017 Şartlı Eğitimi Yardımından Kimler Nasıl Faydalanır ?

2017 Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Miktarı Ne Kadar ? 2018 Yılında Süt Parası Ne Kadar Olacak ? Kaç Yıl içinde Alınması Gerekir ?

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları. 2017 yılı için Süt parası diğer adıyla emzirme ödeneği 133,00 TL olarak belirlenmiştir. Süt parası zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır. Özetle çocuk doğduktan sonra beş yıl içinde almamız gerekiyor. Almaz isek hakkımız düşer.

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları

2018 Yılı için süt parası yani Emzirme ödeneği miktarı belirlenmemiş olup hükümet tarafından 150 TL’ye çıkartılması beklenmektedir.

Süt parası (Emzirme Ödeneği )Kaç Ay Veriliyor ?

Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası  aylık olarak verilmemekte olup doğumdan sonra bir defaya mahsus verilmektedir.

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?

Memurlar Süt Parası Alıyor mu ?

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları Öğretmen, polis, doktor ve diğer memurlar emekli sandığına tabi olduğu için süt parasından faydalanamaz. Bu kişilere kurumları tarafından daha fazla yardım yapılmaktadır. Memurlardan sadece sözleşmeli olanlar yani eski adıyla SSK’lı olanlar yararlanabilir.

2017 Süt Parası Ne Kadar Nasıl Alınır Nereye Başvurulur ?

Bağkurlular Süt Parası Yardımından Yararlanabilir mi ?

2018 Süt Parası Ne Kadar Oldu Kimler Alır Başvuru Şartları.  Süt parası diğer adıyla Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıları kapsamaktadır. SSK’lı çalışanlar ile BağKur’lular yararlanmaktadır. Bağkurlu kişiler esnaflar, muhtarlar, çiftçiler ve şirket ortaklarıdır. Bu kişilerde  emzirme ödeneğinden  yararlanabilmektedir. Bağkurlular bu Hakka 01/10/2008 tarihinden sonra hak kazanmışlardır.

Emzirme Ödeneği Diğer Adıyla Süt Parası Hakkında SGK Sitesinden Bilgiye Burdan Ulaşabilirsiniz

 

 

 

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)