30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018

30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018

27 Ocak’ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile  30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine çalıştıkları her fazla yıl için ek ikramiye ödenmesi için yasal düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile memur emeklileri 30 yıldan fazla hizmetleri için alamadıkları ikramiyeyi bir yıl içinde başvuru yaparak alabilecekler. Başvurular Mart 2017 tarihinden bu yana SGK tarafından alınmakta olup memur emeklileri için ikramiye fark ödemeleri başladı. Yasanın başvurularının son günleri yaklaşırken konuyu tekrar ele alalım dedik. Ayrıntılar yazımızda… 

Emekli İkramiyesinden Kimler Yararlanacak İşçi Emeklileri Yararlanacak mı ?

30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018. Yapılan düzenleme sadece memur emeklilerini ilgilendirip işçi emeklilerini kapsamamaktadır.  Bu yasadan 30 yıl ve üzeri hizmeti olan memur emeklileri yararlanabilir.

Başvurular Hangi Tarihte Sona Erecek ?

      30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018.  Yapılan düzenlemeye göre ek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir.

Başvurular  30/01/2017 Pazartesi günü başlayıp 27/01/2018 Tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.  Bu bir yıllık başvuru süresi hak düşürücü süredir.   Bu bir yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır.

Ek Emekli İkramiye Başvurularında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yasal düzenlemeye göre ek ikramiye hak kazanmak için başvuru sırasında gerekli evrak olarak, ekte yayınlayacağımız dilekçe ve ekinde  sadece kimlik fotokopiniz  yeterli olacaktır.

Yasadan Önce Başvuru Yapanlar Tekrar Başvuru Yapacak mı ?

30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018. Başvurularına ilişkin inceleme süreci devam eden emekli ve hak sahiplerine, gerekli ödemenin yapılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda olan ve;

 • Açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya,
 • Sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki,

gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere. İnceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Emekliye Ek İkramiye Başvurular Nereye Nasıl Yapılacak ?

Yasa kapsamında ek ikramiye hakkı kazanmak Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınayapılacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda   Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara  adresine gönderilecek.  Başvurularınızda hak kaybı olmaması  için postalarınızı iadeli taahhütlü olarak göndermeniz  gerekmektedir.

Emekliye Ek İkramiye Başvurular Nereye Yapılacak ?

Yasa kapsamında ek ikramiye hakkı kazanmak Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınayapılacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda   Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara  adresine gönderilecek.  Başvurularınızda hak kaybı olmaması  için postalarınızı iadeli taahhütlü olarak göndermeniz  gerekmektedir.

Emekliye Ek İkramiye Ödemeleri  Nasıl Yapılacak Ne Zaman Yatacak ?

30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018.

 • Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.
 • 7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.
 •  30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.
 • Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.
 • Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 • Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.
 •  Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.

Vefat Edenlerin Mirasçıları  Ek İkramiye Alabilecek mi ?

          30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018. Emekli olduktan sonra vefat edenler de ek ikramiye hakkına sahiptirler.   Vefat edenlerin hakları olan ikramiyeler için yasal mirasçıları başvuracaktır.  Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak.  Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır.

30 Yıl Hizmeti Olan Emeklilerin İkramiye Alması için Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ

Son Dakika Emekliye Ek İkramiye Resmi Gazetede Yayınlandı 

Emekliye Ek İkramiye Miktarları Belli Oldu. Net Miktarlar Ne Kadar İkramiye İçin En Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? 

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

30 yıldan Fazla Çalışması olan Memur Emeklilerin İkramiye ödemesi Başladı

 1 Yorum "30 Yıl Üzeri İkramiye Fark Ödemeleri Başladı Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2018"

 1. Asuman Toraman   30 Ocak 2018 at 00:06

  Yeni haberim oldu bu emeklilik ikramiye farkının tarihlerinin uzatılmasını rica ediyorum çünkü bir çok kişi bu durumdan haberi yok..Saygılarımla

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)