Vergi ve Güncel Haber Portalı

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak 2017?

08.06.2017
38
7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak 2017?

Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yapılandırılması Sigortalı Ve İşverenlere Ne Gibi Faydalar Sağlamaktadır?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın;

 • Geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacak.
 • Ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklar.
 • Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecek. Yapılandırma kanunları; kamuya birikmiş alacaklarını tahsil etme imkânı verirken, vatandaşlarımıza ise daha esnek ve kolay ödeme imkânı sunmaktadır.
 • Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilecek. Borçlularınıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmaktadır.
 • İlk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek.

Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borç Türleri Ve Dönemleri Nelerdir?

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendinde belirtilen sigortaları çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, ‘b’ bendi kapsamında sigortalı olan ( Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar..) ve ‘c’ bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin bu kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Bu kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,
 • Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında (esnaflık yapılması durumunda) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 • 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme. Araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 • 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,
 • İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
 • İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük. Ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

yapılandırma kapsamındadır.

7020 Sayılı Kanunla Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı.Yapılandırma Neler Getirecek?

SGK Borç Yapılandırması için Nereye Nasıl Başvurulacak Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuru yapılması gerekmektedir.

Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4a Sigortalıları Nereye Nasıl Başvuracak ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?  İşverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

4b Sigortalıları Nereye Nasıl Başvuracak ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için.  Elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

4c Sigortalıları Nereye Nasıl Başvuracak ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan. Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına.

7020 Sayılı vergi Affı için İnternetten Başvuru Nasıl Yapılır (Resimli Anlatım)

SGK Borçları Yapılandırmasında Taksit Seçenekleri Var mı ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresinin seçilmiş olduğu kabul edilecektir. Borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak azami taksit süresi üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Taksit seçenekleri peşin, 6,9.12 ve 18 şeklimnde olacak.

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı.

SGK Borç Yapılandırması ile İlgili Hususlar Nelerdir ?

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? Aynı veya farklı illerde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin başvuruda bulunulan işyerine ilişkin başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer işyeri için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebi olanlardan ilk taksit veya peşin ödemelerini 31/5/2017 tarihine kadar yapmayanlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?  Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek.

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.