Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı?Gelir İdaresi Başkanlığı  1 Nisan 2016 tarihi itibariyle elektronik tebligat sistemine (e-tebligat) geçti.   Bundan sonra kağıt ortamında yapılan tebligatlar elektronik ortama girmiş oldu.Bu sayede kırtasiyecilik de azalmış olurken,prosedür yerini pratiğe bırakmış oldu  .Durum böyleyken hangi kişilerin de e- tebligata geçeceği Gelir İdaresi tarafından belirlendi.  Buna göre gerçek usul mükellefler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin  e-tebligat sistemlerine geçmeleri zorunlu kılındı.  Peki basit usul mükelleflerinin e- tebligat sistemine geçmeleri zorunlu mudur?detayları yazımızda bulabilirsiniz.

E -Tebligat Sistemi Nedir?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı? Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken belgelerin elektronik olarak mükelleflerin mesaj yoluyla telefonuna veya e-mail yoluyla mesajlarına tebliğ edilmesidir.  Yani artık kağıt ortamında tebliğ yerine, elektronik ortamda tebliğ dönemi başlamıştır.

Basit Usul Mükelleflerde E Tebligat Zorunlu Mudur?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı? Genel tebliğe göre kimlerin e tebligata geçmek  zorunda oldukları açıkça belirtilmiştir. Bunlar gerçek usul mükellefler ile kurumlar vergisi mükellefleridir.Buna göre basit usulde mükellefler için e tebligat sistemi zorunlu değildir.  Peki basit usule tabi bir mükellef isteği doğrultusunda e tebligata geçebilir mi? Cevabı evet.  Basit usul mükellef , isteği doğrultusunda e tebligata geçebilir.Bunun için mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine giderek ilgili formu doldurup, sicil yoklama servisini o formu vermesi yeterlidir.Daha sonra ilgili memur bilgileri sisteme işleyecektir ve mükellefe aktive edildiğine dair mesaj gelecektir. Bundan sonra da ,her türlü tahakkuk edilen borçlar belirtilen telefon numarasına mesaj olarak veya belirtilen mail adresine mail olarak gelecektir.

Potansiyel Mükelleflerde E Tebligat Zorunlu Mudur?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı? Öncelikle potansiyel mükellefin ne olduğuna değinmek gerekir.Potansiyel mükellef,herhangi bir vergisel bağı bulunmayan vergi vermek zorunda olmayan kişidir.Tıpkı basit usul mükelleflerde olduğu gibi potansiyel mükelleflerde de e tebligat sistemine geçiş zorunlu değildir.Ancak bu kişiler de isteğe bağlı olarak basit usul mükellefler gibi e tebligat sistemine geçebilirler.Burada dikkat edilmesi gereken husus ise basit usul mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesine gitmesi gerekirken,potansiyel mükelleflerin istediği vergi dairesine gitmesi yeterlidir.Bu kişiler , istediği vergi dairesine giderek ilgili formu doldurmaları halinde e tebligata geçmiş olacaklardır.

E-TEBLİGAT HAKKINDA MERAK EDİLENLERYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*