Vergi ve Güncel Haber Portalı

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Sorumluluklar Nelerdir? Değer Artış kazancı 2017 (1)

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Sorumluluklar Nelerdir? Değer Artış kazancı 2017 (1)

Değer Artış kazancı 2017Gayrımenkulün tanımı nedir? Gayrimenkul alım-satım işlerinde ticari kazanç ile değer artış kazancı ayrımı, nasıl olur? Gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların nelerdir? Bu mal ve hakların elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın …niteliği nedir ? Safi değer artışının tespiti ve kazancın hangi hallerde beyan edilecektir? Gayrimenkul alım- satımında katma değer vergisi olur mu?  Gayrimenkul alım-satımında tapu harcı yükümlülüğü,  Emlak vergisi yükümlülüğü Nedir ?

Değer Artış kazancı 2017   İnşaat sektöründeki son yıllarda ki gelişmeler nedeniyleTürkiye ekonomisindeki yeri gün geçtikçe  artmaktadır. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi veya daha önce imal edilmiş gayrimenkuller oluşturmaktadır. Gayrimenkul tanımı içine  tapu siciline kayıtlı gayrimenkul gibi değerlenen hakların tamamı bilinmektedir. Arazi tanımının arsa kavramını da kapsar.  Gerçek kişilerin elinde mevcut bulunan gayrimenkul tanımı içinde yer alan bina, bağımsız bölüm, arazi ve arsaların elden çıkarılmasından doğan kazanç, vergi sistemimizde ticari kazanç ve değer artış kazançları içerisinde vergilendirilmektedir.

Gayrımenkul Alım Satım İşlerinde Ticari Kazanç ve Değer Artış Kazancı Ayrımı Nasıl Olur ?

Değer Artış kazancı 2017 Gayrimenkullerin elden çıkarılmalarından doğan kazancın niteliğinin belirlenmesi, yani kazancın diğer kazanç ve iratlar gelir türündeki “değer artış kazancı” olarak mı, yoksa ticari kazanç mı olarak vergilendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Faaliyette Devamlılık Olmalıdır ?

Değer Artış kazancı 2017  Gayrimenkul alım satım işlerinden elde edilen kazancın niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli şart faaliyetteki devamlılık olmalıdır. Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak, bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Burada devamlılık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt ‘kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur.  İşlem sayısındaki çokluk gayrimenkullerin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda satılmış olmasına göre belirlenir.Değer Artış kazancı 2017

Satışın Hangi Amaçla Yapıldığı Önemlidir ?

Değer Artış kazancı 2017 Alım satım işlemlerinin birden fazla olması halinde kazanç şeklinin belirlenebilmesi için ikinci önemli unsur olan satışın hangi amaçla yapıldığı  tespit edilmesi gerekir. Gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir.  Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması ya da servetin korunması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilir.

Değer Artış kazancı 2017Ticari Bir Organizasyonun Varlığı Esastır ?

Değer Artış kazancı 2017    Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde üçüncü önemli unsur ise  ticari bir organizasyonun varlığı gerekir.  Gayrimenkul alım satımı işi,  ticari bir organizasyon içinde yapılıyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır.  Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise kazanç türü “faaliyetteki devamlılık” ve “satışın hangi amaçla yapıldığı” unsurlarına göre tespit edilir.

   *Gayrimenkul alım satım işlemi “ticari kazanç” hükümleri kapsamında değilse, elde edilen kazanç “değer artış kazancı” hükümlerine göre tespit edilir.

Gayrımenkulün Kapsamı Nedir Nasıl Elden Çıkarılır ?

Değer Artış kazancı 2017 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin 6 . bendi uyarınca,  aşağıda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturmaktadır.

 •  Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
 • Voli mahalleri ve dalyanlar,
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
 • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

Elden çıkarmadan maksat, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir bedel karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır.  Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken husus mal ve hakların kazanma şekli ve elden çıkarılma süresidir.

*Veraset veya bağış yoluyla bedelsiz olarak elde edilen gayrımenkullerin elden çıkarılması değer artış kazancı olarak değerlendirilmez. 

Mal ve Haklar Kaç Yıl İçinde Elden Çıkarılırsa Değer Artış Kazancına Göre Değerlendirilir?

Değer Artış kazancı 2017 Söz konusu mal ve haklar, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilecektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.

Değer Artış Kazancı Nasıl Beyan Edilir ?

Değer Artış kazancı 2017 Değer artış kazançları beyanı elde edilen gelirin her yıl belirlenen  istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır.  İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir.

*Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının 2017 yılı için 11.000 TL  istisna tutarıdır.

Değer Artış Kazancı Beyannamesi Nasıl ve Ne Zaman Verilir ?

Elde edilen değer artış kazancının safi miktarı, açıklanan istisna sınırını aşması durumunda, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.

* Konuyla ilgili ikinci yazımızda Gayrımenkul alım ve Satımlarında KDV , Emlak Vergisi ve Tapu harcı konusundan bahsedeceğiz.

Veraset Beyannamesi ve Miras Konulu Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti Nasıl Olur Konulu Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

Değer Art ış Kazancı Rehberine Ulaşmak için TIKLAYINIZ 

Değer Artış Kazancı Hesaplamak İçin TIKLAYINIZ


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. mustafa akçalı dedi ki:

  Bilgilendirmeyi beğendim

  1. Vergi Uzmanı dedi ki:

   ilginiz için teşekkür ederiz…

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.