Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Bu İşleri Yaparsanız Vergi Ödemezsiniz

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Bu İşleri Yaparsanız Vergi Ödemezsiniz

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez? Esnaf olacak birisi için vergi konusu en öncelikli konuların başında gelmektedir.Daha işe başlamadan ne kadar vergi ödeyeceğini hesaplayan kişi,buna göre iş yeri açmaya karar vermektedir.Hele bir de kar marjı düşük bir işle uğraşmak isterse,işin içinden nasıl çıkacağını düşünmektedir.Bu yazımızda vergi muafiyeti konusunda bilgiler sunacağız.Bazı işlerin vergiden muaf olacağına değineceğiz.Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Gelir Vergisinden Muaf Olan Meslekler

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez? Gelir vergisinden hangi mesleklerin muaf olacağı aşağıda teker teker belirtilmiştir.Sizin mesleğiniz de bu sayılan mesleklerden biri olacaksa vergi vermeyeceksiniz.Ancak, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile aşağıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.Ayrıca,esnaf muaflığından faydalananlar, faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 5 yıl süreyle, saklamak zorundadırlar.

Gezici olarak(bir iş yeri açmaksızın) perakende ticaretle uğraşanlar

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak

2-Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları satmamak

3-Pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddeleri satmamak

4-Sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satmamak

5-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

6- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hallaç,Kalaycı,Lehimci,

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Musluk tamircisi,Çilingir,Ayakkabı tamircisi,Kundura boyacısı

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Berber,Nalbant,Fotoğrafçı,Odun ve kömür kırıcısı,Çamaşır yıkayıcısı

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Faaliyetin bir iş yeri açmaksızın(gezici olarak) ve doğrudan doğruya nihai tüketiciye ya da müşteriye(müstehlike) yapılması

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Köylerde her türlü sanat işleri ile uğraşanlar

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Faaliyetin gezici olarak yapılması

2-Faaliyet bir işyerinde yapılıyorsa, basit usulün şartlarını taşıması

3-Gelir Vergisi Kanunun 51.Maddesine göre, basit usule dahil olmayan mesleklerin icra edilmemesi

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde nakil vasıtaları işletenler

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Vasıtanın makinesiz veya motorsuz olması

2-Ağırlığının toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar olması

3-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

4- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hayvan veya hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Hayvan arabasının birden fazla olmaması(Ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir)

2-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

3- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Eşya veya insan taşıyan çiftçiler

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Taşımanın ziraat işlerinde kullanılan hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla yapılması,

2-Taşımanın mutat hale getirilmeksizin ara sıra yapılması

3-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

4- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satanlar

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Bu ürünler şunlardır:havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganlar

Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Muharrik kuvvet(sanayi tipi makine) kullanmamak(Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç)

2-Dışarıdan işçi çalıştırmamak

3-Bir işyeri açmaksızın seyyar olarak satmak(Pazar takibi suretiyle ya da kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması vergi muafiyetine engel değildir. Ayrıca, ürünlerin satıldığı kermes, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar tarafından düzenlenmiş olmamalıdır.)

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Evde ürettikleri tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri satanlar

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Muharrik kuvvet(sanayi tipi makine) kullanmamak(Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç)

2-Dışarıdan işçi çalıştırmamak

3-Bir işyeri açmaksızın seyyar olarak satmak(Pazar takibi suretiyle ya da kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması vergi muafiyetine engel değildir. Ayrıca, ürünlerin satıldığı kermes, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar tarafından düzenlenmiş olmamalıdır.)

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Hurda toplayıcılar

Şartları aşağıdaki gibidir:

1-Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın almamak.

2-Hurda toplama işinin, bir işyeri açmaksızın yapılması

3-Hurda maddeyi, kendi nam ve hesabına, dolaşarak toplaması veya satın alması.

4-Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olmamak

5- İşini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamak.

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)