Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak

    Eski hurda araçları olanların beklediği hurda yasası geçen mayıs ayında Resmi Gazete de yayınlanmış. Yayınlanan Bu yasa ya İstinaden Gelir İdaresi Başkanlığı 27 Temmuz Tarihinde Hurda araç yasasının uygulamasının düzenlendiği 48 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile hurda araç yasası uygulamaları hem emniyet tarafı hemde vergi dairesi tarafından başlandı. Ancak yasada ve tebliğde olmasına rağmen Makine Kimya Endüstrisi araç almaya başlamadı. Makine Kimya Endüstrisi hurda araç almaya ne zaman başlayacak? Makine Kimya Endüstrisi aldığı Hurda araçlar için para verecek mi ? Ayrıntılar yazımızda.

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ?  7020 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile hurda araçları olanlara büyük bir fırsat doğdu.  1997 model ve daha eski model mevcut hurda araçları olanlar ile 2005 model ve daha eski model mevcut olmayan hurda araçları olanlar bu yasadan faydalanacaklar.

Mevcut Olan Hurda Araçları Olan ve Makine Kimya Endüstrisinin belirleyerek Alacağı Araçlar için Para Ödenecek.

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ?  1997 Model ve öncesi elinde araç olup hurdaya çıkaracaklar bu yasadan faydalanacaklar.  Araçlarını bu yasa kapsamında hurdaya ayıranlar araçlarını ya Büyükşehir belediyelerine veya il özel idarelerine veya Makine Kimya Endüstrisine teslim edebilecekler. Araçlarını büyükşehir Belediyelerine veya İl özel İdarelerine teslim edeceklere herhangi bir ücret ödenmeyecek. Makine Kimya Endüstrisine teslim edecekler ise Ulaştırma Bakanlığının ilgili tebliği yayınlamasını bekleyecekler. Ardından tebliğde belirtilen araçları olanlar teslim ettikleri araçlar için kilo başına para alacaklar.

Makine Kimya Endüstrisi Ne Zaman Araç Almaya Başlayacak Aldığı araç Paralarını Ne Zaman Ödeyecek ?

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ? Yasa Mayıs ayında çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı ise Temmuz ayında  uygulama tebliği yayınladı. Bu tebliğden sonra Emniyet ve Vergi dairelerinde işlemler başladı. Bu kadar zaman geçmesine rağmen  Makine Kimya Endüstrisi hurda araç alımlarına başlamadı. Alıma başlamasının sebebi ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilgili tebliğin yayınlanmaması.  Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalarda Hurda Müdürlüklerinin doluluk oranı çok fazla olması nedeniyle olduğu öğrenildi.  Tahminimizce tebliğin yayınlanması ve hurda araçların alınması Aralık ayında olacağını ve ödemlerinde araç alındıktan sonra altı ay içinde olacağını düşünüyoruz.

Makine Kimya Endüstrisi  Konuyla İlgili Açıklama Yayınladı

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ?

Makine Kimya Endüstrisi Ulaştırma Bakanlığı tarafından tebliğ veya açıklama yapılmadığı için hurda araç alımına başlamadı. Makine Kimya Endüstrisi  hurda araç alımının gelmesi üzerine konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.Hangi Kurumlara Nasıl Başvurulacak?Hangi Başvuru Formları Doldurulacak?

Makine Kimya Endüstrisi ‘nin Yaptığı Açıklama

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ? Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.07.2017 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların teslimine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (48) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğin 3. Maddesinin (a) bendinde “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası çerçevesinde uygulama yapılıp yapılmayacağı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkisinde bulunmaktadır. Anılan hüküm çerçevesinde uygulama yapılması halinde hurda taşıt alımına ilişkin esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıt türleri anılan Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.”

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak ? Bu itibarla MKEK Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınabilecek taşıt türleri ve (655) sayılı teşkilat kanunun 21. Maddesince uygulama yapılıp/yapılmayacağı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğümüzce bilinmemektedir. Bu tebliğ kapsamında araçlarını teslim etmek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerine araçlarını bedelsiz olarak teslim edebilirler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile MKEK Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınabilecek araç cinslerinin yeniden belirlenmesi hususundagörüşme ve yazışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ve Kırıkkale/Aliağa/Seymen Hurda Müdürlüklerince bu tebliğe istinaden Hurda araç alımı yapılmamaktadır.

İlgili Bakanlıklardan gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır.

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Uygulanacak?Hurda Yasasında Son Durum

Hurda Araçlar için Makine Kimya Endüstrisi Ne Kadar Para Ödeyecek ?

Makine Kimya Endüstrisi Hurda araç alımına başladığında  hangi araç için ne kadar ödeyeceğini açıklamadı. Ancak bundan önceki yasada 3500 KG üstü araçları aldı . Bu araçlara Kilo başına para ödedi. Makine Kimya Endüstrisinin alımına başlayınca  o yasada ödediği miktardan daha alt miktarda bir para ödemeyeceğini düşünüyoruz.

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?

Bundan Önceki Yasada Ödenen Miktarlar

Bundan önceki yasada ,

  1. Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
  2. İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,

için ödeme yapılmıştır.  Ödeme Miktarları hakkında bilginiz olması için o Hurda yasasında yapılan ödemeler aşağıya çıkartılmıştır.

  1. 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL,
  2. 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
  3. 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL,
  4. 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
  5. 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
  6. 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
  7. 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL,
  8. 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL,

şeklinde hesaplanan para miktarları o dönemde ödenmiştir.

48 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NE BURDAN ULAŞABİLİRSİNİZYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*