Vergi ve Güncel Haber Portalı

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı

     09/02/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında.  Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı 297 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü yani 16/03/2017 tarihinde yayınlandı.

 Eklenen Geçici Madde Nedir ?

4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

“Geçici Madde 18 –

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı. 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere.  1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;  İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere.  Ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı.  Verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt  asgari  ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri.   5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna.  4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile.  4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri.   Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenlemeler

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı.  4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Teşvikten yararlanacak işverenler Hangileridir ?

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı.  Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır. Kamu işverenler kapsam dışıdır.

 • Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
 • Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması
 • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),
 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,
 • Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

   *Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

      Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulanmayacak Sigortalılar

 • Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,
 • 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,
 • 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar.

Teşvikten yararlanamaz.

İlave istihdamın kapsamı Nedir ?

İlave İstihdama İlişkin 297 Sayılı Genel Tebliğ Yayınlandı.

 • İlave istihdam, özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1/2/2017 tarihinden sonra ilave olarak yeni işe aldıkları ve Tebliğin 4 üncü maddesinde yazılı şartları taşıyan sigortalıları ifade etmektedir.
 • 1/2/2017 tarihinden önce işe alınanlar için söz konusu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.
 • 2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan işverenler, Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları taşımak kaydıyla 1/2/2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanırlar.

İlave İstihdamdan Faydalanma  Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ?

1/2/2017 tarihinden itibaren işe başlayanlara uygulamaya başlayacak. 31/12/2017 tarihine kadar devam edecek.

297 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğine Ulaşmak için Tıklayınız

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak

Ev Alacaklara Müjdeli Haber.Tapu Harçları İndi, Damga Vergisi Sıfırlandı.Karar Resmi Gazetede Yayınlandı

Beklenen Açıklama Geldi.Gelir Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı Alımı Geliyor

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.