Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

“Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez! ” 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle bugünkü yazımıza,  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kadınlarımız için söylemiş olduğu güzel bir sözle Başlayalım.  Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

     Bugünkü yazımızda Kadınlarımıza erken emeklilik sağlayan doğum borçlanması nedir? Başvuru nasıl yapılır  ? Kimler talepte bulunabilir ? Şartları nelerdir?  Konuları hakkında bilgiler vereceğiz.

Doğum Borçlanması Nereye, nasıl başvurulur?

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?  İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar.  2925 Sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun.  1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri.  Sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaklardır.

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?  Kamu görevlileri , eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

  Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?   Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Doğumdan önce,

 • Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar
 • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar

Doğum borçlanmasının Şartları nelerdir?

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

 • Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için. Prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
 • Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
  getirmesi,
 • Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
 • Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,

gerekmektedir.

Borçlanma süreleri Ne Kadardır ?

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

 • Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
 • Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
 • Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra  adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.
 • Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
 • İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.


Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*