Vergi ve Güncel Haber Portalı

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açana Vergi Muafiyeti Var mı?

09.09.2019
69
Kreş ve Gündüz Bakımevi Açana Vergi Muafiyeti Var mı?

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açana Vergi Muafiyeti Var mı? Okul öncesi eğitim veren hizmet birimlerine verdiğimiz isimdir Kreş ve Gündüz Bakımevi aslında. Okula gitme yaşı gelmeden çocuklarımızı oyun grubu ve okul öncesi eğitim için güvenle emanet ettiğimiz eğitim alanıdır. Aslında sadece eğitim alanı değil çocuğumuzun bireysel olarak toplulukla baş başa kaldığı ilk yer. Bunun gibi bir sürü isim verebileceğimiz yerdir Kreş ve Gündüz Bakımevi.

Kreş ve Gündüz Bakımevi açana devler tarafından sağlanan bazı kolaylıklar olduğu gibi bazı durumlarda vergi muafiyeti de bulunmaktadır. Kreş ve Gündüz Bakımevi açmak isteyen vatandaşlarımız hangi vergilerden muaftır hepsi ve daha fazlasına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yasal düzenleme ile 6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20’inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Nedir?

Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Nedir? Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.” Yapılan değişiklik 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İstisnanın Kapsamı Nedir?

İstisnanın Kapsamı Nedir? İstisnanın kapsamı aşağıdaki gibidir.

  • Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.
  • 01.2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 01.01.2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

İstisnadan Yararlanma Şartları Nelerdir?

İstisnadan Yararlanma Şartları Nelerdir? İstisnadan faydalanmak için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir.

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.
  • Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

İstisnadan Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

İstisnadan Yararlanma Süresi Ne Kadardır? İstisnadan faydalanmak için belirli bir zaman zarfı mevcuttur. Detayları aşağıdan bulabilirsiniz.

  1. a)01.2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.

b)İstisna, Tebliğin “İstisnanın kapsamı” başlıklı maddesinde sayılan işletmelere tanınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, devralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanabilecektir.

Örnek vererek açıklamaya çalışırsak, Bay (A), 2017 yılı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış iznine istinaden faaliyete geçirmiş olduğu kreşi 10.03.2019 tarihinde Bayan (B)’ye devretmiştir. Bu durumda Bay (A), söz konusu kreşin işletilmesinden 2017 ve 2018 yılları ile 1 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançları için istisnadan faydalanabilecektir. Bayan (B) ise istisnadan yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla bu kreşin işletilmesinden 10 Mart-31 Aralık 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançlar ile 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği kazançlar için gelir vergisi istisnasından faydalanacaktır.

25.11.2004 tarihli ve 25651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)’ni “3.1. Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna” başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “3.2. Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin İstisna” bölümünün son paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek?

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur?

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Vergi Borcuna Taksitlendirme Yapılır mı?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.