Kreş Ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti

Kreş Ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti

kreş ve gündüz bakımevi vergi muafiyeti

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti 2017 ‘de Başlıyor

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen… 295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Kreş ve Gündüz Bakımevlerine vergiden muafiyet geliyor.

 Hangi Amaçla  Kreş ve Gündüz Bakımevleri  Gelir Vergisinde İstisna Edildi ?

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti Yayınlanacak bu tebliğ  6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmesi nedeniyle yayınlanarak uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili olarak bilgi vermektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisinin Son Hali:

  • Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası.  Madde 20 – Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim.  İlköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar.  İlgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.  İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.” 

 Yapılan değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak. Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

Yapılan bu düzenleme ile yatırımın arttırılması ve  kadın çalışanların artması için kreş ve gündüz bakımevinin sayısının artması amaçlanmıştır.

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi MuafiyetiYasanın Kapsamı Nedir ?

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

01/01/2017  Tarihinden Önce Açılan İşletmeler ve Devralınan İşyerleri Kapsam Dışında mı ?

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti  01/01/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar. Bu kreş ve gündüz bakımevlerini  01/01/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

Özet olarak söyleyecek olursak 01/01/2017 den sonra ruhsatı alınmış ve açılmış olacak. Yoksa istisnadan yararlanamaz.

Yararlanma koşulları Nelerdir ?

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti 

  •  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.
  • Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kaç Yıl Yararlanabilir İstisna Süresi Ne Kadardır ?

1/1/2017 tarihinden itibaren.  Faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

 Konu İle İlgili Örnekler

Kreş ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti 

Örnek 1: Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır.  Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış.  Olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak.  Beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.  İstisna, Tebliğin “Kapsam” başlıklı maddesinde sayılan işletmelere tanınmış bulunmaktadır.  Bu nedenle, kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, devralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanabilecektir.

Örnek 2: Bay (A), 2017 yılı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış iznine istinaden faaliyete geçirmiş olduğu kreşi 10/3/2019 tarihinde Bayan (B)’ye devretmiştir.  Bu durumda Bay (A), söz konusu kreşin işletilmesinden 2017 ve 2018 yılları ile 1 Ocak – 10 Mart 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançları için istisnadan faydalanabilecektir.  Bayan (B) ise istisnadan yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla bu kreşin işletilmesinden 10 Mart – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançlar ile 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği kazançlar için gelir vergisi istisnasından faydalanacaktır.1 Yorum "Kreş Ve Gündüz Bakımevi Açacaklara Vergi Muafiyeti"

  1. Pingback: Yeni Çipli Kimlik Kartları Başvurusu Ne zaman Başlayacak

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)