Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen 98/A maddesi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Buna göre;

       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart. Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya. Kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibariyle ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelen Yenilikler ve Yapılacaklar Madde Madde

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart

 • Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve çalışanı bulunan mükellefler, artık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etmek zorundadırlar.
 • Çalışanı olmayan ve  yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergiler nedeniyle muhtasar beyanname verenler önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK  dönemler halinde vermeye devam edeceklerdir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için prim ve kesintiler için ayrı ayrı tahakkuklar çıkacak.  Çıkan tahakkuklar eskiden olduğu gibi sözkonusu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamına kadar  gönderilecek. Hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenecektir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine  01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır.  Bu tartihe kadar Pilot il seçilen Kırşehir ilinde 01/06/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 • Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere.  Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

 • Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim.  Eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar. Yani 31 Mart 2017 tarihine kadar  internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

 • EK 8 formunu Sözleşmeli Muhasebeci Tarafından da gönderilebilir

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır.  Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde. Süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kesinlikle kağıt ortamında verilemeyecektir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde.  213 Sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerinceç.  Bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde.  5510 Sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) İçin Tıklayınız.

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

2017 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira Beyannamesi Nasıl Verilir Hazır Beyan Sistemi Nedir Nasıl Girilir ?

 1 Yorum "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir ?"

 1. JannieTenry   30 Nisan 2018 at 14:47

  фильм Аннигиляция в 4d смотреть Логово Монстра в hd 1080 Сирена смотреть в анапе

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)