Müjde 14 Mayıs 2017 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Açılacak

Müjde 14 Mayıs 2017 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Açılacak

         Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcılığı sınav bekleyen mezunlara müjdeyi verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı bugün çıkmış olduğu ilanla duyurdu.  14 Mayıs 2017 tarihinde Ankara da gelir uzman yardımcılığı sınavı yapacak.  

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (ikibin) Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcılığı Şartları Nelerdir ?

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

KPSS 35 Puan Türünden Alınacak

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P35 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır.  KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Sınav Tarih ve Yeri

 • Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 01.01.2017 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Memurlarda 35 Yaş Şartı Aranmayacak

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman

 • Başvurular, 10 Nisan 2017 tarihinde başlayıp, 28 Nisan 2017 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir.
 • Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.
 • Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde ‘‘Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi, 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:7 Yenimahalle/ANKARA” adresine gelerek baĢvuranların başvuruları da kabul edilecektir.
 • Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Şekli ve Konuları

 • Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), icra ve iflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro iktisat, Mikro iktisat, Uluslararası Ġktisat, işletme iktisadı, Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap

Sınav Duyurusu için Dokununuz

Emekliye Tatil Müjdesi.Ucuza Tatil Yapılacak Ulaşımı THY Karşılayacak

Ucuz İnternet Kullanımı Geliyor? Kimler Yararlanabilecek? Aylık Ücreti Ne Kadar Olacak?

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)