Vergi ve Güncel Haber Portalı

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

08.10.2017
35
Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

       Hükümet tarafından meclise sevkedilen torba yasa tasarısı ile bir çok yasada değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerden Bir Tanesi de 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usul Hakkında Kanununda yapılan değişiklikler olacak. 6183 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile vergi dairelerinden alınan borcu yoktur yazılarının kapsamı genişliyor. yine ödeme emrine itiraz süreleri, ödeme emrine karşı mal bildirim süreleri değişiyor.    Şimdi yazımızda 6183 Sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden bahsedeceğiz. Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.

MTV Zammı 2018.Yeni Açıklama Geldi.Yüzde 40’dan Daha Az Zam Olacak

Yapılacak Değişiklikle Vergi Daireleri ve SGK İade İşlemlerinde Karşılıklı Olarak Borcu Yoktur Yazısı Arayacaklar

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  Hükümetin meclise sunmuş olduğu torba yasa tasarısı kabul edilirse. Artık SGK ve Vergi Daireleri karşılıklı olarak birbirlerinden borcu yoktur yazısı talep edecek borcu varsa ilgili kuruma aktarma işlemi yapılacak.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  Yapılacak değişiklikle 5510 Sayılı Kanunun 88. Maddesine  6183 Sayılı Kanunun 23. maddesine istinaden yeni bir ibare ekleniyor.  5510 Sayılı Kanunun 88. maddesine amme alacaklarının korunması amacıyla ödemenin Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde. Alacaklı kamu idaresine olan vadesi gelmiş borçlardan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacaklarının ödenmesi. ödemenin  Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması durumunda ise Kurumun vadesi gelmiş  alacaklarının mahsubundan sonra vergi dairelerince takip edilen kamu alacaklarının ödenmesi geliyor. Hükümet hem kamu alacağının tahsilatını hızlandırıyor. Hemde tahsilatı arttırmayı hedefliyor.

Engelli Araç Alımına Kısıtlama Gelecek.En Fazla Ne Kadarlık Araç ÖTV’siz Alınabilecek?

Kamu Tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşlarda Artık Tüm alımlarında Vergi Dairelerinden Borcu Yoktur Yazısı İsteyecek

6183 Sayılı AATUH Kanunun 22. maddesine yeni bir ibare eklenerek vergi dairelerinden alınacak borcu yoktur yazısının kapsamı genişletiliyor.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesine yeni bir ibare ekleniyor.  6183 sayılı Kanuna 2008 yılında eklenen 22/A maddesi ile kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla bazı ödeme ve işlemler sırasında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge getirme zorunluluğu getirilmişti.

Torba Yasa Tam Metni Burda

Torba yasa tasarısında ilgili madde ile de  22/A maddesinin kapsamında yer alan ödeme ve işlemlere ek olarak. Kamu Tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde kapsama alınıyor. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutuluyor.

Diğer taraftan hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında vergi ve SGK dairelerine olan borçların ödeme yapılırken kesilmesi sırasında  Maliye Bakanlığı gerekli alt yapı çalışmasını da yapacaktır.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  Yapılacak düzenlemede kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti alacaklarının öncelik hakkı korunuyor.  Yine alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edecektir.

Yine hak sahibine yapılacak ödemeden SGK ve vergi dairesi ikisi de alacaklı olursa aralarında garameten taksimat  yapılacak.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Yedi Günlük Süreler Onbeş  gün Oluyor ? 

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor. 

Hükümetin meclise sunmuş olduğu torba yasa tasarısı kasbul olursa 6183 sayılı kanunun 15. maddesi 55. maddesi 56. maddesi 58 maddesi ve 60. maddesi değişiyor.  Değişiklikle birlikte  bu maddelerde belirlenen yedi günlük süreler  on beş gün olarak değişecek.

        Torba yasa tasarısı kabul olursa 6183 Sayılı kanunun. 15. Maddesinde belirtilen ihtiyati hacze karşı dava açma süresi yedi günden on beş güne çıkacak.  6183 Sayılı kanunun 55. maddesinde ki ödeme emrine karşı itiraz, ödeme süresi ve ödeme emrinden sonra mal bildiriminde bulunma süresi  yedi gün olan süreler  onbeş gün olarak değişiyor.

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ?

Yapılan değişiklikle 55. maddede ki  vadesinde borcunu ödemeyenlerin mallarını bulunduranların tahsil dairelerine bildirme süresi yedi günlük süre  onbeş gün olarak değişecek.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  Torba yasa tasarı ile değişecek bir maddede 6183 Sayılı Kanunun 56. maddesi oluyor.  yapılan değişiklik ile teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne olarak değiştiriliyor.

Yine torba yasa tasarısı ile 6183 sayılı kanunun 58. maddesinde ki yedi günlük süreler değiştiriliyor.  Maddede belirtilen ödeme emrine karşı dava açma süresi  ve davası reddedilenler. Mal bildiriminde bulunma süresi de yedi gün  on beş gün olarak değiştiriliyor.   Bir değişiklik te  6183 sayılı kanunun 60. maddesi oluyor.  Bu maddede ki belirtilen hapsen tazyik kararı alınması süresi yedi günden on beş güne çıkacak.

Araç Vergisine Yüzde 40 Zam.Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Oldu?

Vergi Ödemesini Yurtdışından Yapan Vatandaşlar Artık Banka Kartı ile Yaptıkları Ödemeler için Komisyon Verecekler

Hükümetin geniş kapsamlı torba yasası ile 6183 Sayılı Kanunun 41. maddeside değişiyor.  Yapılacak değişiklikle 41. maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde.  Yer alan “kredi kartı ile ödenmesi ” ibaresi çıkarılıyor.  Yerine kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan ” kredi kartı kullanılmak” ibaresi yerine kredi kartı , banka kartı ve benzeri kartları kullanılmak şeklinde değişecek.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor.  Hükümet Yapılacak değişiklikle , kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşların yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların, banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon almasının önü açılacak.

Dolar Neden Yükseliyor Son Dakika

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.