Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek. Son gün 31 Mart

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek. Son gün 31 Mart

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek.Her zaman sorulan bir soru vardır. İşyeri sicil numarası ile vergi kimlik numarası aynı mıdır? hayır. İkisi de farklı numaralardır.Vergi numarası vergi mükellefi olduğunda verilecek bir numara iken işyeri sicil numarası ise primini ödemek isteyen esnafa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bir numaradır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)18 Şubat 2017 cumartesi günü, 29983 Resmî Gazete Sayısı  ile yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Peki bu tebliğle neler değişti?  Vergi numarası ile işyeri numarası değişti mi?   Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek.Resmi gazetede yayınlanan bu yeni tebliğ, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerine bazı zorunluluk getirmiştir.  Buna göre , vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname vermek zorunda olan ve 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere veya işverenlere vergi kimlik numarası ile kurum sicil numaralarını eşleştirme zorunluluğu gelmiştir.  Bu eşleştirme bir kereye mahsus yapılacaktır.   Mükellef bu işlemi, tebliğde yer alan EK:8 belgesiyle elektronik ortamda yapacaktır.

EK:8 belgesi aşağıdaki gibidir.

Eşleştirme Ne Zamana Kadar,Nasıl Yapılacak?

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek.Peki mükellefler bu bildirimi ne zamana kadar yapacaklar?  Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup 31 Mart 2017 tarihinine kadar gönderilecek.  Bu gönderme işlemi elektronik olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi hesabı https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılacaktır.

İşte Resmi Gazetede Yayınlanan Madde

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 213 sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.