Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri Nelerdir?Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri Nelerdir?Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir.Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.Yani elde edilen kazançtan indirilecek giderlerin indirildikten sonraki halidir.Bu yazımızda hangi kazançların gelir vergisine tabi olduğuna değineceğiz.Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri Nelerdir?

Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

  • Gelirin Şahsilik Özelliği:Gelir vergisi yalnızca gerçek kişilerin gelirine uygulanan bir vergidir.Gelir vergisi şahsi karakterli bir vergi olduğundan mükelleflerin vergilendirilmesinde şahısların durumlarını dikkate alıcı çeşitli indirim ve istisna uygulamaları yada yükümlülüklere yer verilmiştir.Sakatlık indirimi, ödenen sigorta primlerinin matrahtan indirilmesi bu duruma örnek olarak gösterilmektedir.
  • Gelirin Yıllık Olması Özelliği:Gerçek kişilere ait olan gelirler, genel olarak bir yıllık dönem için vergilendirilirler.Bu bir yıllık dönem takvim yılı olarak uygulanmaktadır.

Takvim Yılı Esasının İstisnaları:

-Özel hesap dönemi

-stopaj suretiyle alınan vergilerin kesin vergilere dönüşmesi hali

-ölüm

-memleketi terk

-yıllara sari inşaat ve onarım işleri.

  • Gelirin Gerçek ve Safi Olması Özelliği:Gelir gerçek olması,çeşitli ücret,kazanç ve iratlarda her zaman gerçek işlemlerin kaydedilmesi suretiyle hesaplanmasını öngörmektedir.

Gelirin safi olması,gelirin elde edilmesi sırasında yapılan giderlerin gayrisafi hasılattan indirilmesinden sonra kalan kısmı ifade eder. vergilendirmede safi tutar esas alınmaktadır.Gelirin safi olmasının bir başka anlamı da , bir gerçek kişinin çeşitli gelir kaynaklarının bazılarından kar elde edip,bazılarında da zararla karşılaşması olasılığına karşı , zarar tutarının kar tutarına mahsup edilmesidir.

Ayrıca G.V.K. 2. maddesinin son paragrafında;(bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır) hükmü yer almaktadır.

  • Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği:Gelirin elde edilmesi vergi yönünden büyük önem taşır.Elde edilemeyen gelirin vergilendirilmesi olmaz.Elde etme kişinin o gelir üzerinde hukuken tasarrufta bulunabilmesini ifade etmektedir.Kişi , eğer sahibi bulunduğu geliri başkasına bağışlayabiliyor,onunla mal veya hizmet satın alabiliyor ve borçlarını ödeyebiliyorsa geliri elde etmiş sayılır.

Gelirin elde edilmesi nakden ve hesaben olmak üzere 2 şekilde gerçekleşmektedir.

Gelirin elde edilmesi olayı,aynı zamanda gelir vergisinde vergiyi doğuran olaydır.

Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Gelir vergisine, aşağıda belirtilen 7 gelir unsurlarından elde edilen kazançlar tabidir.Ayrıca bu gelir unsurlarının elde edilme şekilleri de yanlarında belirtilmiştir.Bunlar:

1)Ticari Kazançlar-Elde edilme şekli Tahakkuk

2)Zirai Kazançlar-Elde edilme şekli Tahakkuk

3)Ücretler-Elde edilme şekli Tahsilat

4)Serbest Meslek Kazançları-Elde edilme şekli Tahsilat

5)Gayri Menkul sermaye İratları-Elde edilme şekli Tahsilat

6)Menkul Sermaye İratları-Elde edilme şekli Hukuki ve Ekonomik Tasarruf

7)Diğer Kazanç ve İratlar-Elde edilme şekli Hukuki ve Ekonomik Tasarruf

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.