Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ?

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ?

Hükümet 2017 yılında savunma sanayi nedeniyle oluşacak bütçe açığının kapatmak için vergi gelirlerini arttıran yeni torba yasa tasarısını 27 eylül tarihinde meclise sundu.  Hükümet tarafından sunulan tasarı ile Gelir Vergisi Kanunda, motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunda, Vergi Usul Kanunda  ve bunun yanında  bir çok kanunda değişiklikler yapıyor. Yapılan değişikliklerle MTV artıyor Gelir vergisi dilimi % 27 ‘den 30 çıkıyor gibi değişiklikler var. Bu yazımızda Torba yasa ile Vergi Usul Kanunda neler değişecek konusuyla ilgili bilgiler vereceğiz.  Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ?

Tebliğler Artık Sadece Mernis Adresine Yapılacak

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ? Torba  yasa tasarısının 19 maddesi ile 213 Sayılı Vergi usul Kanunun 101. maddesi değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle artık tebliğ dahada kolaylaşacak. Kanun maddesi yeniden düzenlenerek. bilinen adresler tanımından iş bırakmada bildirilen adresler, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler kanun metninden çıkartılarak. Bilinen adres olarak sadece MERNİS kayıtlarında yer alan adresler bilinen adresler arasına giriyor. Yine kimlere yapılacağına ilişikin hususlar değişiyor. yapılan değişiklikten sonra, işyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bulunmaması halinde tebliğ gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birine, tüzel kişiliği olmayanlarda idare edenlerin veya temsilcilerin MERNİS adresinde tebliğ yapılabilecek.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Vergi Daireleri Tebliğleri de Artık Kapıya Yapıştırarak Tebliğ Yapabilecek

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ? 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre  Tebliğ işlemleri 7201 Sayılı Tebligat Kanunu kadar kolay değildi. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda kişi evde olmadığı zaman eşi veya yakını almadığı zaman tebliğ yapılamıyordu. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 102. maddesinde değişiklik yaparak. Vergi evraklarının tebliğini kolaylaştırıyor.  Kanun maddesi kabul edilirse. Vergi evraklarını muhatabın mernis adresinde ki kişi almazsa bile. Postacı veya vergi memuru kapıya yapıştırarak. tebliğ yapabilecek. Mükellefler ve vatandaşların bu madde kabul edildikten sonra postayla gelen vergi evraklarında  daha dikkatli olması gerekir.

Yerleşim Adresi Olmayanlara İlanen Tebliğ Yapılacak

Torba yasa tasarısının 21. maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 103. maddesi değiştirilerek. Türkiye de yerleşim yeri adresi olmayanlar için. İlanen tebliğ ile tebliğ yapma imkanı getiriliyor. Yapılan değişiklikle birlikte vergi daireleri vergi ile ilgili ödeme emri veya ihbarnameyi gönderdiğinde geri döndüğünde ilgili kişinin yerleşim adresi yoksa ilanen tebliğ yoluyla tebliğ yapabilecek.

 Vergi İşlemlerinde Elektronik  Ortamın Alanı Genişletiliyor

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ? Torba Yasa tasarısının 22 maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 257. maddesi değiştirilerek. vergide gönüllü uyumun arttırılması hedefleniyor. Mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin. İş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin öğrenilmesi için Maliye Bakanlığına düzenleme yetkisi veriliyor.

Bu düzenleme ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe , tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilecektir.

Torba Yasa Tam Metni Burda

MTV Zammı 2018.Yeni Açıklama Geldi.Yüzde 40’dan Daha Az Zam Olacak

Engelli Araç Alımına Kısıtlama Gelecek.En Fazla Ne Kadarlık Araç ÖTV’siz Alınabilecek?

Araç Vergisine Yüzde 40 Zam.Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Oldu?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)