Vergi ve Güncel Haber Portalı

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?

01.06.2017
27
Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?

27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1, 2, ve 3 üncü maddelerinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile il özel idarelerinin, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğ yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Büyük ihtimal Yarın ki Resmi gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Hangi Borçlar Yasa Kapsamında Taksitlendirilecek ?

1- Kesinleşmiş Alacaklar

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?  7020 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; Kanun kapsamına giren alacaklar, alacaklı idareler ve alacak türleri itibarıyla tanımlanmış ve.  Kanunun yayımı tarihiitibarıyla kesinleşmiş alacaklar kapsama alınmıştır.

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olması gerekmektedir.  Kesinleşme tarihinin Kanunun yayımı tarihi dâhil olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Kesinleşmiş Alacaklar için Başvuru Süresi ve Şekli Nasıl Olacak ?

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?  7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla.  Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmiştir.

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?   Başvurular, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine.  Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?   Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Diğer Vergi Affı İle Yapılandırılan ve Ödenmeyen Alacaklar Yasa Kapsmaında Taksitlendirilebilir mi ?

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?  7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihi itibarıyla 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden bu alacakların.  7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.  Yine 6111 Sayılı kanun kapsamında yapılandıran alacaklar. Yine 6552 Yasa kapsamında yapılandırılan alacaklar yasa kapsamında değildir.

İlk Ödeme Na Zaman Olacak ?

7020 sayılı Kanunundan faydalanmak üzere 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup. İlk taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde. Azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, gerekmektedir.

Öğrenim Kredisi Yapılandırmasını da İçeren Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Resmi Gazete de Yayınlandı Başvurular Ne Zaman Başlayacak ?

 6736 Vergi SGK Affı Ertelenen Taksitler Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ?

Hurda Araç Yasası Meclisten Geçti.Şimdi Ne Yapılması Gerekiyor?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.