Vergi ve Güncel Haber Portalı

Kira Vergisi Nedir? Nasıl Verilir?

Kira Vergisi Nedir? Nasıl Verilir?

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir? Kira geliri nedir? Kira Vergisi nasıl ödenir? Beyannamesi nasıl nereye verilir? Bilindiği üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir, vergiye tabidir. Kanuna göre elde edilen  gelire de “gayrimenkul sermaye iradı” adı verilir. Kira vergisibeyannamesini vermesi gerekenler ise kiraya verilen mal ve hakların sahipleri, irtifak ve intifa hak sahipleridir.

Kira Vergisine Konu Mal ve Haklar

Kira vergisine konu mal ve haklar, başta konutlarını, iş yerlerini kiraya verenler olmak  üzere Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tek tek sayılmıştır.

 • Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
 • Voli mahalleri ve dalyanlar,
 • Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
 • Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
 • Telif hakları,
 • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
 • Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri,

şeklinde olup, yukarıda ki listede sayılı işlerden gelir elde edenler kira vergisi beyanname vermek zorundadır.

Kira Gelirleri için Kira Vergisi Beyannamesi Nasıl ve Ne Zaman Verilir? 

Kira vergisi beyannamesi, kira gelirinin elde edildiği yılı takip eden yılın mart aynın 25. günü akşamına kadar beyannamesi verilmesi gerekir. Elde edilen kira geliri Gelir Vergisi Kanununda her yıl için belirlenen istisna tutarının (2019 yılı için 5.400,00 TL) altında kira geliri elde ediliyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.  Kira Beyannamesi elden verileceği gibi internet üzerinden de verilebilir.

Kira Vergisi Beyannamesini Elden Gönderme

Kira Vergisi beyannamesini elden verebilmek için bağlı bulunduğumuz vergi dairesine veya en yakın vergi dairesine başvuru yaparak gelirimizi beyan edebiliriz.   Beyannamelerimizi Posta yolu ile bağlı bulunduğumuz vergi dairesine de gönderebiliriz. Kira geliri sahibi olan kişi vergi dairesine kadar gidemeyecek kadar yaşlı ise bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER – 444 0 189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini vermeleri sağlanacaktır.

Kira Vergisi Beyannamesini İnternet Üzerinden  Gönderilmesi

Kira vergisi beyannamesini internet üzerinden de gönderilmesi imkanı bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde hazır beyan sistemi üzerinden gönderebilirler. Hazır beyan sistemine, Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak veya internet vergi dairesi şifrenizi kullanarak (şifreniz yoksa en yakın vergi dairesine kimliğinizle başvurup ücretsiz olarak alabilirsiniz.) girebilirsiniz sisteme giriş yaptıktan sonra size özel hazırlanmış olan beyannameyi onaylayabilirsiniz. Yanlışlıklar eksiklikler varsa düzelterek de onaylayabilirsiniz.

Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira vergisini hesaplama için iki yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler Gerçek gider yöntemi ve Götürü gider yöntemidir. Gerçek gider yönteminde kira geliri elde etmiş olduğumuz mal ve haklara yapmış olduğumuz faturalı veya belgeli giderleri düşerek hesapladığımız yöntemdir. Diğer yöntem ise götürü gider yöntemidir. Bu yöntemde giderlerle ilgili herhangi bir fatura belgeye gerek olmadan elde edilen kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısmından % 25 oranında gider olarak düşürülerek hesaplanır. Kira vergisi beyannamesi hesaplaması sırasında o yıl tüm kaynaklardan elde ettiğiniz gelir Gelir Vergisi Kanunu ile o yıl için belirlenen (2019 yılı için 140.000 TL) tutarı aşmıyorsa istisna tutarı düşerek hesaplanır

Kira Vergisi Beyannamesinden Yapılabilecek İndirimler

Kira vergisi beyannamesine ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimler yapılabilir. Yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

 • Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,
 • Eğitim ve sağlık harcamaları,
 • Bağış ve yardımları,
 • Sponsorluk harcamaları,                                                                                                                                                     
 • Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışları,
 • Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımları,
 • Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim),
 • EXPO Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,
 • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar şeklinde tek tek belirtilmiştir.

Kira Vergisi Nasıl Ödenir?

Kira vergisi beyanname ile hesap edildikten sonra birincisi Mart ayının sonunda ikincisi ise temmuz ayının sonunda ödenecek şekilde iki taksitte ödenir ödeme ise,

 • Mükellefin beyannameyi verdiği vergi dairesine,
 • TC Kimlik Numarası ile herhangi bir vergi dairesine banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla veya banka kartıyla ödeyebilirsiniz.

www.gib.gov.tr adresinden İnternet ortamında beyannamenizi göndermek ve ödemek için tıklayınız. 

Konuyla ilgili soru sormak için tıklayınız.

Engellilere Emlak Vergisinde Sağlanan Avantajlar

Vergi Cezası Nedir? Hangi Durumlarda Hangi Vergi Cezası Kesilir?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.