Şirket Kuruluşlarında SGK Bildirimi Kaldırıldı 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Şirket Kuruluşlarında SGK Bildirimi Kaldırıldı 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı. Yayınlanan bu kanunla birlikte noterlerde yapılan bazı işlemler artık başka kurumlarca yapılabilecek. Yine şirket ve kooperatiflerinin defter tasdikleri artık Ticaret Sicil Müdürlüklerince de yapılabilecek. Bunun yanı sıra artık şirket kuruluşları SGK ya bildirilmeyecek. Bildirimler direk Ticaret sicil Müdürlüklerince otomatik yapılabilecek. […]

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ?

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ?

        8 Aralık 2001 tarihli Türk Medeni Kanunun  101 inci maddesine göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca. Özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Mal varlığının bütünü veya gerçekleşmemiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.   […]

Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Sicil Numarası Eşleştireceklere Duyuru.Ek 8 Formunun Gönderilme Süresi Uzatıldı

Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Sicil Numarası Eşleştireceklere Duyuru.Ek 8 Formunun Gönderilme Süresi Uzatıldı

Ek 8 Formunun Gönderilme Süresi Uzatıldı.Resmi gazetede daha önceden yayınlanan tebliğle, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerine bazı zorunluluk getirilmişti.  Buna göre , vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname vermek zorunda olan ve 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere veya işverenlere vergi kimlik numarası ile kurum sicil numaralarını eşleştirme zorunluluğu gelmişti.  Bu eşleştirme […]

Alınacak Yeni İşçi için Devletten Büyük Destek Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Alınacak Yeni İşçi için  Devletten Büyük Destek Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Alınacak Yeni İşçi için  Devletten Büyük Destek İstihdamın arttırılması için  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenleme ile  31 Aralık 2017  tarihine kadar istihdam edilecek.  Her bir yeni işçi için devlet aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği sağlayacak. Böylece devlet işveren tarafından alınan yeni işçi için Aylık 773.47 liraya varan prim […]

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler

  Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler. Vergi ile ilgili anlatıcı ve bilmeniz gereken konulara yeri geldiğince değinmeye devam edeceğiz.Bu yazımızda vergi mahremiyeti konusunu ele alacağız.Vergi Usul Kanunu 5. maddesinde belirtilen vergi mahremiyeti nedir? kimler vergi mahremiyeti kapsamındadır?Vergi mahremiyetinin istisnaları nelerdir?Vergi mahremiyeti konusunda bilmeniz gereken detayları yazımızda bulabilirsiniz. Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler.  Vergi […]

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek. Son gün 31 Mart

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek. Son gün 31 Mart

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek.Her zaman sorulan bir soru vardır. İşyeri sicil numarası ile vergi kimlik numarası aynı mıdır? hayır. İkisi de farklı numaralardır.Vergi numarası vergi mükellefi olduğunda verilecek bir numara iken işyeri sicil numarası ise primini ödemek isteyen esnafa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bir numaradır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel […]

Vergi İndirimini içeren Kanun Tasarısı Mecliste Kabul Edildi mi ?

Vergi İndirimini içeren Kanun Tasarısı Mecliste Kabul Edildi mi ?

    Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Esnaflar için ahilik sandığı sigortası, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, Çiftçinin elektrik borcu ve Ziraat bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili.  Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.    Vergi […]

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 478 seri nolu Vergi Usul Kanunu tebliği yayınlandı. Yayınlanan tebliğ ile sahte belge düzenlemek nedeniyle mükellefiyetleri vergi dairesi tarafından Re’sen terkin edilmek zorunda kalan mükellefler. Tekrar mükellef olmak istediklerinde eski borçlarının tamamını ödemek ve belli bir teminat vermek zorundalar.  

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim İle Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Mecliste

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Hükümet Vekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni Torba Yasa Neler Getiriyor? Vergisini Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi Geliyor Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim İle Esnaf Ahilik Sandığı. Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 121. maddesinde Yapılan düzenleme  sayesinde  Ticari Zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar […]

2017 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu 2017 Defter Tutma ve Sınıf Değişikliği Hadleri Belli Oldu mu ?

2017 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu 2017 Defter Tutma ve Sınıf Değişikliği Hadleri Belli Oldu mu ?

2017 Yılında  Vergi Ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen mükelleflere  kesilecek. Ceza oran ve miktarlarını ve 2017 yılında uygulanacak vergisel had ve tutarları belirledi. Yine Aynı Tebliğ ile vergi ile ilgili defter 2017 yılında  hangi vergi ödev ihlalleri için hangi vergi cezaları kesilecek. Hangi miktara kadar ikinci sınıf hangi tutardan fazlası birinci sınıf ile ilgili kesilecek  yazımızın […]