Geçici Vergi Nedir? Geçici Vergi Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Geçici Vergi Nedir? Geçici Vergi Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Geçici Vergi Nedir? Geçici Vergi Nedir? Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. Hangi Kazançlar Geçici Vergi Kapsamına Girer? Geçici Vergi Nedir? Gerçek usulde vergilendirilen  ticari kazanç sahipleri, serbest […]

Son Dakika 2018 Hurda araç ÖTV İndirimi yasalaştı

Son Dakika 2018 Hurda araç ÖTV İndirimi yasalaştı

TBMM Gündeminde görüşmeleri Bugün tamamlanan içerisinde  Hurda araç sahiplerine  ÖTV İndirimi hakkı sağlayan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Mecliste kabul edilerek yasalaştı. 2018 Hurda Araç ÖTV teşviki yasası ne zaman Resmi Gazetede yayınlanır. 2018 Hurda Araç ÖTV teşvikinden faydalanmak için nereye başvurulacak. 2018 Hurda Araç ÖTV teşviki için gerekli belgeler nelerdir.  2018 […]

Kira Beyannamesi Son Gün 2018.Kira Beyannamesi Hesaplama

Kira Beyannamesi Son Gün 2018.Kira Beyannamesi Hesaplama

Ne Kadar Kira Geliri Bildirilmelidir? Kira Beyannamesi Son Gün 2018 . Bilindiği gibi 2017 yılında kiradan dolayı gelir elde edenler 2018 yılında beyanname vererek bu gelirini bildirmek zorundadır.Peki her kira geliri elde eden beyanname vermek zorunda mıdır?Cevabı hayır.Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl kimlerin beyanname vereceğini açıkça belirtir.2018 yılı için de 2017 yılında 3900 TL ve […]

2018 Değer Artış kazancı Nedir Kimler Ne Zaman Beyanname Verecek ?

2018 Değer Artış kazancı Nedir Kimler Ne Zaman Beyanname Verecek ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Vergi dairesine Artık gitmeye gerek yok Tüm İşlemleri Elektronik ortamda Yapılabilecek

Vergi dairesine Artık gitmeye gerek yok  Tüm İşlemleri Elektronik ortamda Yapılabilecek

Teknolojinin gelişmesi ile vergisel işlemlerin artık çok büyük bir bölümü artık oturduğumuz yerden vergi dairesine gitmeden  internet üzerinden yapabilme imkanları getirildi.  Gelir İdaresi Başkanlığı   vergi dairesine giderek hallettiğimiz işlemlerin bir çoğunu yapabilmemiz için 28/02/2018 Tarihi itibariyle elektronik ortam vergi dairesi olan İnteraktif vergi Dairesini açtı.   Mükellefler artık İşe başlama bildirimini, adres değişikliği bildirimini vergi ödeme işlemlerini […]

2018 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

2018 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

Kira Beyannamemde Çıkan Vergiyi Nasıl Ödeyebilirim. 2018 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım ).  Anlatımlarda ne kadarda 2018 kira vergisi desekte bu vergi 2017 yılına ait kira gelirlerine ait olduğu için 2017 yılı kira gelir beyannamesi ve ödemesidir. Kira Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte […]

2018 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme(Resimli Anlatım)

2018 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme(Resimli Anlatım)

   2017 Yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı olan 3.900 Liranın üzerinde kira geliri elde edenler 01 Mart 2018 ile 25 mart 2018 tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 26 Mart tarihleri arasında, 2017 yılı için kira beyannamesi vermek zorundadırlar. Çıkan vergiyi […]

2018 Basit Usul Beyanname Elde Nasıl doldurulur Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

2018 Basit Usul Beyanname Elde Nasıl doldurulur Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

2017 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler 01 Şubat 2018 ile 25 Şubat 2018 tarihinin pazar gününe gelmesi nedeniyle 26 Şubat 2018 pazartesi gününe kadar basit usul beyannamelerini verebilirler. Konuyla ilgili önceki yazılarımızda kimlerin basit usul olup olmayacağı hakkında bilgiler verdik bu yazımızda ise sizlere  Basit usulllerde ticari kazancın tespiti nasıl yapılır? Elden Basit […]

1 2 3 26