Mükellefiyet Yazısı Nedir?Nasıl Alınır? Faaliyet Belgesi İle Mükellefiyet Yazısı Aynı Mı?

Mükellefiyet Yazısı Nedir?Nasıl Alınır? Faaliyet Belgesi İle Mükellefiyet Yazısı Aynı Mı?

Mükellefiyet Yazısı Nedir?Nasıl Alınır? Vergiye tabi olan herkes aynı zamanda vergi mükellefidir.Hangi vergiye tabi olunursa olunsun mükellefiyetin sadece adı değişir.Mesela gelir vergisine tabi olan birisi gelir vergisi mükellefi iken,kira geliri elde eden birisi ise gayrimenkul sermaye iradı mükellefidir.Dediğimiz gibi adı ne olursa olsun,mükellefin gerektirdiği ödevleri yapmak zorundadır.Bu kişiler bazı iş ve işlemlerinde mükellef olduklarını belgelemek […]

Kamyonu Olup Çiftçilikle Uğraşan Nakliyecilerle İlgili Düzenleme

Kamyonu Olup Çiftçilikle Uğraşan Nakliyecilerle İlgili Düzenleme

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre çiftçilik yapanların  çiftçilikte kullanmış olduğu Kamyonları Nakliyecilik faaliyeti yapıp yapmadığına bakılmaksızın gerçek usul yönünden  vergi kaydı açılıyordu.  Nakliyecilik faaliyetinden herhangi bir gelir elde etmediği halde,  büyük miktarlarda vergi ve vergi cezaları  ödüyordu.  31/01/2015 Tarihinde  yayınlanan 288 Seri No’lu gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu sorun çözüldü. Çiftçilik yapıp bir adet