Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti Nasıl Olur?

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti Nasıl Olur?

Bu yazımızda Emlak Vergisi ile ilgili genel bilgiler vereceğiz. Ardından 2017 Emlak Vergisi Muafiyeti ile ilgili bilgiler vererek, 2017 emlak vergi muafiyetinden diğer bir adı ile ev vergisi muafiyeti hakkında bilgi verip yararlanma şartları tutanlar için…. 2017 emlak vergisi muafiyet dilekçesini paylaşacağız.

2017 emekliler için ev vergi muafiyetiEmlak Vergisi Nedir Niçin Ödenir?

Arsa, arazi, ev, iş yeri gibi gayrı menkulleri  olanların  ödemek zorunda oldukları vergiye Emlak Vergisi denir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti. Emlak Vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Emlak Vergisi Bina, arsa veya arazinin bağlı bulunduğu belediyeye ödenmesi gerekir.Başta belediyelerin veznesi olmak üzere son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile bankalar aracılığıyla, belediyelerin resmi internet sitesi üzerinden veya PTT lerden yatırılabilir? 2017 Emlak Vergisi Muafiyeti

Emlak Vergisi Beyannamesi Nasıl verilir. Hesaplaması Nasıl Olur?

Emlak Vergisi için 2002 yılından bu yana beyanname verilmemektedir. sadece bazı durumlarda bildirimde bulunulması gerekir. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 23. maddesine göre ” Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.

 Bildirimler;

a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde,

Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. ”  Bildirimin yapılması gerektiği şeklindedir. Özetle söyleyecek olursak yeni bir ev alır ev satar. evimizin değerini arttıracak bir tadilat durumunda ve yeni inşaatın sona erdiği yılın içerisinde verilir. Bu durumlar yılın son aylarına denk gelirse  takip eden yılın ilk üç ayında verilir.

Emlak Vergisi hesaplaması ise  Arsa, arazi ve binaların bağlı bulunduğu belediye tarafından ocak ,şubat aylarında tahakkuk ettirilir. Emlak vergisi hesaplanırken bina. arsa ve arazinin değeri üzerinden hesaplanır. Hesaplamalarda mesken olarak kullanılan binalarda binde bir, diğer binalarda binde iki olarak uygulanır. Bu oranlar büyükşehir sınırları içinde iki kat olarak uygulanır. Arsa ve arazilerde ise arazilerde binde bir arsalarda binde üç olarak uygulanır. Bu oranlar büyükşehir sınırları içerisinde iki kat olarak uygulanır.

2017 engelliler için ev vergi muafiyeti2017 Emlak Vergisi Muafiyeti  Nedir Şartları Nelerdir?

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti Muafiyet ,  vergi kanunlarında belirli şartları taşıyan kişi veya kişi gruplarının vergi dışı bırakılmasını ifade eder.  Emlak Vergisi Kanunda da belirli şartları taşıyanları emlak vergisinden muaf etmiştir.

1319 Emlak Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında indirimli vergi oranı uygulaması başka bir deyişle vergi muafiyeti düzenlenmiştir. bu düzenlemeye göre;

Kanuni Dayanak

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin değişik ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak bu oranı 2004 yılından bu yana sıfıra indirmiştir.

Kimler Yararlanabilir

2017 Emlak Vergisi Muafiyeti Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni (tek evi ) olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

 

 • Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
 • Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,
 • Gaziler,
 • Şehitlerin dul ve yetimleri,
 • Engelli Vatandaşlarımız

 Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Geliri Olmadığını Belgelemeleri Nasıl Olacaktır.

Hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için. Hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Bu durumla ilgili olarak geliri olmadığına dair  tek meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile taahhüt vererek başvuru yapabileceklerdir.

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, Gaziler, Şehitlerin dul ve yetimleri, Engelli Vatandaşlarımız ise aşağıda paylaşacağım dilekçe örnekleri ve dilekçede belkirtilen belgelerle   başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaptıkları takdirde emlak vergisinden muaf olacaklar ve ödemeyeceklerdir.

Emlak Vergisi İadesi alınabilir mi?

Emlak vergisinden muaf olanlar, muaf oldukları dönemde ödedikleri vergiyi geri isteyebilirler. Zamanaşımı süresi  beş yıl olduğu geçmişe dönük ödememeniz gerekirken ödediğiniz emlak vergilerin iadesini belediyelerden talep edebilirsiniz.

DİLEKÇELER BURDA

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

ŞEHİTLERİN DUL VE YETİMLERİNE VE GAZİLERE AİT DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİLERİN EMLAK MUAFİYET DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 21 YORUM
 1. Murat dedi ki:

  Ali Bey merhaba,
  babam emekli 2009 yılında tapulu ev sahibi oldu. belediye, babam emekli olduğu için vergiden muaf olduğunu söyledi. aradan 4-5 yıl geçti ev ile ilgili vergi borcu çıkardılar faiziyle birlikte bize ödettiler hala daha ödemeye devam ediyoruz.
  babamın tapulu 100 metrekare boyutunda tek bir evi var. bu evi bana yani oğluna oturması için verdi. benden aldığı bir kira bedeli de yok
  babam ise dedemin kendisine verdiği başka bir evde kalıyor tapusuda dedemin üzerine babamda dedeme kira bedeli ödemiyor.
  bu durumda vergi muafiyetinden faydalanması gerekmiyor mu? yoksa belediyenin aldığı vergi yasal mı? teşekkür ederim

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz verdiğiniz bilgilere göre ödememeniz gerekiyor ancak münferit olaylarda bir detay olabiliyor. dilekçe ile başvuru yapınız izahat isteyiniz

 2. Ali dedi ki:

  kolay gelsin babam emekli ve apartmanda tek evi olduğundan emlak vergisinden muaf ama apartman yıkılıp yeniden yapıldığında evin m2 değişmedi ve yeni yapılan dükkanlardan pay sahibi oldu dükkanlar şu anda boş babam bu payı için vergi verecek mi ?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz verdiğiniz bilgilere göre vermemeniz gerekiyor ancak bireysel bir durum olduğu için yanlışta yönlendirebiliriz ilgili belediyeden bilgi alınız

 3. ayhan dedi ki:

  Merhaba, Babam Emekli devlet memurudur. 200 m2 geçmeyen tek evi vardır. Bu ev için vergi verecek midir ?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   kirada değil kendi oturuyorsa istisnadan yararlanabilir

 4. Barış dedi ki:

  Merhaba 6 ay işsiz kaldım ve işsiz kalınca emlak vergisi ödenmeyecegini duyup belediyeden gerekli evrakları hazırlayıp bu imkandan faydalandım.Şu anda tekrar sigortalı bi işe girdim beyanname vermem gerekiyor mu?Çünkü borcunuz yoktur diyolar

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   belediye yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

 5. Mustafa Hulusi Kayalı dedi ki:

  18 Mart 1984 te tarla satın aldım. 4 yıl 4 ay 26 gün sonra parselledim.Yani 5 yıl dolmadan parsellemiş oldum.Arsa alım satımı yapmıyorum,emekli öğretmenim.Kasım 2017 de satarsam.Gelir vergisinden muaf olurmuyum?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz 5 yıl dolmuşsa değer artış kazancından muaf olursunuz bu arasalar birden fazla ise farklı kişilere satarsanız vergi incelemesi ile karşı karşıya kaşabilirsiniz bu şekilde vergi dairesine gayrımenkul alım satımı yönünden kayıt yaptırınız

 6. Ayşe Yaman dedi ki:

  Emekliyim Burhaniye Ören’deki evimden başka evim yok yılın 8-9 ayını sağlığımıza iyi geldiği için burada oturuyoruz kalan 3 ay çok soğuk olduğu ve sağlığımızla ilgili tetkikler vb. nedenlerle eşime ait olan Ankaradaki evde oturuyoruz Belediye burada 12 ay oturmanız gerekir aksi halde yazlık belde olduğu için emlak vergisi ödemeniz gerekir diyerek borç tahakkuk ettirdi ben bu evden gelir elde etmiyorum benden başka oturan yok vergi vermiyeceğim diye mahkum gibi illa ki 12 ay oturacaksın denilmesi yasal gerekçemidir Ankarada 3-4 ay oturulan eve vergi yok sayfiyede 8-9 ay oturulan eve vergi var evi boş tutsam oturmasam yine vergi vermezmişim Akla ve hukuka aykırı bu durumda düşüncelerinizi lütfedermisiniz

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   ikamet edilen ibaresi var bu nedenle sitemizin görüşü olarak da muaf olamayacağınız

 7. Ertan dedi ki:

  Annem ev hanımı ve tek evi var. belediyeye dilekçe verdik ve emlak vergisi ödemeiyordu. Fakat 2018 yılı itibari ile 2013 den bu yana cezalı olarak emlak vergisi tahakkuk ettirilmiş. Annemin aynı şehirde tarlası var fakat bu tarla uzun yıllardır var. Emlak vergisi çıkmasında tarla sahibi olmasının etkisi var mıdır? Teşekkürler.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   var mal varlığı olmayacak kesin şart

 8. SEVAL dedi ki:

  Annem SGK dan dul ve yetim aylığı alıyor .Bir evi var kendi oturuyor.Ancak biz belediyeye vergiden muaf olmak için hiç dilekçe vermedik.Bu durumda anneme geçmişe dönük vergi borcu çıkar mı ? Bu durumda ne yapmalıyız?.

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   belediye ile görüşebilirsiniz.muhtemelen vergi çıkar

 9. idris hacıoglu dedi ki:

  2017 ocak ayında emeklılıge muracat ettım ılk masımı ocak 2018 de aldım 2018 yılı tek eskenden emlak vergısı verıcemmı acaba teşekkurelr

 10. idris hacıoglu dedi ki:

  yanlıs yazdım 2017 aralık ayında muracat 2018 de ılk ması aldım 2018 emlak vergısı odeyecemmı odemıyeceksem ılgılı kanun maddesı nedır tesekkurler sgk dan

 11. sait kargaoglu dedi ki:

  HOCAM İYİ GÜNLER EV HANIMIN ADINA BENDE EMEKLİ OLDUM İLGİLİ BELEDİYEYE HANIM ADINA HİÇ BİR GELİRİ YOK DİYE MÜRACAT ETTİM EMLAK VERGİSİNDEN EŞİM YARARLANSIN DİYE ACABA DOGRUMU YAPTIK BENİM MAAŞIM VAR KARIMIN MAAŞI YOK İLERİDE BİZE CEZA GELİRMİ TEŞŞEKKÜR EDİYORUM

 12. yuksel mekik dedi ki:

  Kayınannemin dulmaaşi ve bir evi var kocatarfından hisseli araziler kaldı .evin vergi muafiyeti kalkar mı.saygılar

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ya da sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerin, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin bu istisnadan yararlanma hakkı bulunuyor.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.