Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar Zamlandı ? Hastane Muayene Katılım Payları Hakkında Herşey

01.01.2017
34
2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar Zamlandı ? Hastane Muayene Katılım Payları Hakkında Herşey

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar Zamlandı?  Aile hekimliklerinde Muayene katılım payı var mı ? Muayene katılım payı ne demek?  Muayene katılım payı hangi hastanelerde ne kadar?  Muayene katılım payları nasıl ödenir ? Sorularınızın cevabı yazımızda

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar. 31 Aralık 2016 Tarihinde Yayınlanan 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile  24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.  Aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

 1. a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında   6    (altı)    TL
 2. b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde   7    (yedi)  TL
 3. c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında    8   (sekiz) TL 
 4. ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında   15 (onbeş) TL

Şeklinde değiştirilmiştir.  Yapılan bu değişiklikle Muayene katılım payı iki iken,  sayı arttırılarak dörde çıkartılmıştır. Değişiklik olmadan önce  ikinci ve üçüncü sağlık kuruluşlarında beş TL, Özel Hastanelerde oniki TL şeklindeydi. 

2017 Devlet Hastanelerinde Muayene Katılım Payı Ne Kadar Oldu ? İkinci basamak sağlık kurumları Hangileridir?

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar

2017  Yılında eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastanelerinde katılım payı 6 Lİra,  eğitim ve araştırma hastanesi olan devlet hastanelerinde ise 7 Lira  olmuştur.  Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen  İkinci basamak sağlık kurumları şunlardır:

 • Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri,
 • Özel dal hastaneleri,
 • Bu tür hastanelere bağlı Semt poliklinikleri,
 • Entegre ilçe devlet hastaneleri,
 • Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri,
 • Belediyelere ait hastaneler,
 • Kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri,
 • İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi

ikinci basamak resmi sağlık kurumu olarak tanımlanmışlardır. Bu tür Sağlık kurumlarından alınacak hizmetlerde ödenecek ücret altı liradır.

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar

2017 Üniversite Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar Oldu ? Üçüncü Basamak  Sağlık Kurumları Hangileridir ?

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar.

2017 Yılında üniversite hastanelerinden katılım payı olarak 7 Lira alınacaktır.  Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen  üçüncü basamak sağlık kurumları şunlardır:

 • Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri,
 • Üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, Enstitüler ve semt poliklinikleri,
 • üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri,

Üçüncü basamak  sağlık kuruluşu olarak sayılmıştır.  Bu tür hastanelerde ücret yedi Lira oldu.  Ancak 31 Aralık 2016 tarihinde yapılan değişiklikle ücret alma derecesi arttığı için Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti kurumlarında ücret 8 TL oldu.

 2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar

2017 Özel Hastanelerde Muayene Katılım Payı Ne Kadar Oldu ?

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar.

Özel Hastanelerde Muayene katılım payı 2017 yılında onbeş (15) TL oldu.

Aile Hekimliklerinde Muayene Katılım Payı Var mı ? Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Hangileridir?

Aile Hekimliklerinde Muayene Katılım Payı alınmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre birinci basamak kuruluşları şunlardır:

 • Kamu İdaresi Bünyesinde ki Kurum Hekimlikleri,
 • 112 Acil Sağlık Hizmet Birimi,
 • İş yeri Hekimlikleri,
 • Üniversitelerin Medikososyal birimleri
 • Belediyelere ait Poliklinkler,
 • ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler,
 • ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik kapsamında açılan Ağız ve diş sağlık hizmeti veren özel sağlık kuruluşları,

şeklinde sayılmıştır. Bu birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hekim muayenelerinde muayene katılım payı alınmaz.

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar

Muayene Katılım Payları Nasıl Ödenir?

2017 Hastane Muayene Katılım Payları Ne Kadar Muayene katılım payları, diğer muayene ücretleri  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) maaş alanların ( genel olarak emekliler ) kendileri ve bakmakla yükümlü olduklarının muayene katılım payları  maaşlarından aylık olarak kesinti yapılır.  diğerlerinin muayene katılım payı ücretleri ise reçete ile eczaneye ilk müracaatında alınır.

2017 Araç Bandrollerini İndirimli Ödeme Nasıl Olur? MTV Kasko Hesaplama Konulu Yazımıza Ulaşmak için Tıklayınız

Engelliler İçin Vergi İndirimi Nasıl Olur Konulu Yazımıza Ulaşmak için Tıklayınız

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan TEBLİĞE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.