2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ?

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ?

2017  MTV araç bandrolü indirimli nasıl ödenir ? Başlıklı yazımız ile 2017 Yılında ocak Ve temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödeyeceğiniz Araç bandrolünü indirimli ödeme nasıl olur? Hangi taşıtlarda indirim olur?  Hangi belgeler gerekir?  Başvuru nereye yapılır? Konularıyla ilgili  bilgi vereceğiz. Hangi taşıtlarda indirim olur 

Araç Bandrolü İndirimi Neden Oluyor?

Araç bandrolünü indirimli ödemenin kaynağını;

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin 2 numaralı bendi

 “(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 14.12.2004 Tarihli ve 2004/8327 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesi,

 ” Madde 1 – 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.”

Yukarıda belirtilen  bent ve bakanlar kurulu kararına göre araç bandrolü aracınıza ait kasko değerinin yüzde beşinden fazla olamaz.  Eğer ki  aracınıza ödediğiniz.  bandrol aracınıza ait kasko değerinin yüzde beşinden fazla ise  aynı yaş grubuna ait bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarından ödersiniz örnek verecek olursak 2000 cm3 aracınızın bandrolü  kasko değerinin yüzde  beşinden daha fazla ise aracınızla aynı yaşta olan 1600cm3 araçların ödediği vergi kadar ödersiniz.

Ha2017 araç pul parası kasko indirimi başvurusungi Taşıtlarda İndirim Olur ?

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ? Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde ki (I) Sayılı Tarifesinde yer alan;
– Otomobil,
– Jip,
– Kaptıkaçtı,
– Arazi taşıtları,
-ve benzeri taşıtlar
için söz konusudur.

Bu araçlar dışında kalan araçlar için kasko değeri indirim uygulaması bulunmamaktadır.

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ?

Kasko Değerine Göre Araç Bandrol Hesabı Nasıl Yapılır.

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ? İlk olarak her yılın ocak ayında Türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliğinin internet sitesi olan www.tsb.org.tr  ‘de yayınlanan kasko değerlerinden aracınıza ait 2017 yılı kasko değerini buluyorsunuz. bulduğunuz değerinin yüzde beşini hesaplıyorsunuz.  Yüzde beşi hesaplamanın kısa yolu aracınıza ait kasko değerini yirmiye bölüyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra 2017 yılına ait aracınızın bandrol miktarını bakıyorsunuz. 2017 yılına ait araç bandrol tutarlarını görmek için tıklayınız.

Aracınıza ait 2017 kasko değerinin yüzde beşi ile aracınıza ait 2017 araç bandrolünüzü karşılaştırıyorsunuz. eğer ki araç bandrolünüz yüksekse araç bandrolünüzü indirimli ödeyebilirsiniz

Motor silindir hacmi  1801 – 2000 arasında olan 8 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 70 bin TL olması halinde, 2017 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.
– Taşıtın kasko değeri 25 bin TL. Yüzde 5’i (25.000x%5=) 1.250 TL.
– Taşıtın tarifeye göre 2017 yılı MTV tutarı 1.303 TL.
– Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 841 TL.
Örnekteki taşıtın kasko değerinin yüzde 5’i (1.250 TL), taşıtın 2017 yılı araç bandrolü tutarından (1.303 TL) düşük olduğundan, ödenecek olan araç bandrol tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 841 TL olarak ödenecek.

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimin faydalanmak için Nereye Nasıl Başvurmalıyım ?

 2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir ? 2017 Araç bandrolünün ilk taksitinin ödeme süresinin başlangıcı olan 02/ocak /2017  tarihinden itibaren  aracınızın bağlı olduğu vergi dairesine  herhangi bir sigortacıya gitmeden 40 nolu MTV tebliği ekinde yer alan BİLDİRİM FORMU ile başvuru yapıyor. Başvuruya istinaden vergi dairesi indirim için gerekli işlemleri yapıyor. Başvuru tarihinizde 2017 kasko değerleri daha açıklanmamışsa BİLDİRİM FORMU nun alt bölümü yetkili sigorta acentesi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra başvuru yapılması gerekmektedir.   Başvuru yapmayanlar bu indirimden yararlanmaz.  

Geriye Dönük Fazla Ödediğim Araç Bandrollerini İade alabilir miyim ?

beş yıllık Zamanaşımı süresi içerisinde kasko bandrol karşılaştırması nedeniyle indirimli ödemeniz gerekirken fazla araç bandrolü ödemeniz olmuşsa geriye dönük iade alabilirsiniz. 01/01/2017  Tarihinde geriye dönük iade için  2012,2013,2014,2015,2016  yılları için 01/01/2017 tarihine kadarda 2011 yılı ve günümüze kadar yıllar  için fazla ödemeniz varsa iade isteyebilirsiniz.  İadeyi isterken durumunuzu anlatan bir dilekçe ve her yıl için ayrı ayrı doldurulmuş  BİLDİRİM FORMU ile yapabilirsiniz.

40 nolu MTV tebliği ekinde yer alanBaşvuruda doldurmanız gereken  BİLDİRİM FORMU için tıklayınız.

2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları ile ilgili yazımıza ulaşmak için Tıklayınız.

Araç vergisi İnternetten ödeme Resimli Anlatım ile ilgili yazımız için Tık layınız.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)