Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Nüfus Çalışanlarına Fazla Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak

24.02.2017
29
2017 Nüfus Çalışanlarına Fazla Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak

24 Şubat 2017 Tarih ve 29989 Sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan 2017/9846  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında ki Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/02/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere altı ay  nüfus çalışanlarına altı ayı geçmemek üzere Mesai verilecek.

Nüfus Çalışanları Ne Kadar Mesai alacak?

2017 Nüfus Çalışanlarına Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak.  Bakanlar Kurulu kararı ile Ayda 50 saati ve yılda 300 saati geçmeyecek. Nüfus çalışanlarına verilecek mesai bu şekilde olacaktır.  2017  Yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin Beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.  2017 Yılında Fazla mesai ücretinin saat başı ücreti 1,83 TL olup her saat ödemesi beş kat şekilde yapılacaktır.  Kısacası bir saat fazla mesai için devlet tarafınıza 1,83X5=9,15  TL ödeme yapacaktır. Aylık olarak, 457,50 TL  gibi bir miktar nüfus çalışanlarının ellerine geçecektir.

Fazla Mesai Ödemelerinden Kesinti Yapılacak mıdır?

2017 Nüfus Çalışanlarına Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak.   Fazla Mesai Ödemelerinden Damga Vergisi Hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Fazla mesai ödemeleri Gelir Vergisinden Muaftır.

Nüfus Çalışanlarına Fazla Mesai Verilmesine Dair Bakanlar Kurulunun Tam Metni

6/2/2017 TARİHLİ VE 9846 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenir.

  • Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele

ödenir.

  • Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.
  • Fazla çalışmanın her bir saati için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,83.-TL) beş katı esas alınır.
  • Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.
  • Bu Karar hükümleri, 1/2/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek en fazla altı aylık süre için uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2017 Nüfus Çalışanlarına Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak

Ölüm Halinde Vergi, Trafik, Adli,İdari Para Cezaları Kalkar mı

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti

Memurun Güvencesi Kalkıyor Mu? Konuyla İlgili Detaylar Belli Oldu

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.