2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

2016 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak. Serbest meslek kazancının tanımı, özellikleri, tespiti ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının beyanına ilişkin olarak her yıl olduğu gibi Gelir İdaresi Serbest Meslek Kazancı rehberini yayınladı.

Serbest Meslek Faaliyeti ve Serbest Meslek Kazancı Nedir ?

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.  Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kolektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancıdır.

***Serbest meslek faaliyetinin bir işverene tabi olarak yapılması halinde, elde edilen gelir ücret geliri olur.

Serbest  Meslek Erbapları Kimlerdir

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.  Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Serbest Meslek Gelirinin Tespiti Nasıl Olur ?

Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan (ödenen) giderler indirildikten sonra kalan fark serbest meslek kazancıdır.

Serbest Meslek Kazancından İndirilecek Giderler Nelerdir ?

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

 1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel giderler.
 2. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri .
 3. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı.
 4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.
 5. Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
 6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
 7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.
 8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.
 9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.
 10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar.

 

Serbest Meslek Kazançlarının Beyanı Ve Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.  Serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır:

 1. Şahıs Sigorta Primleri
 2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 3.  Engellilik İndirimi
 4. Bağış ve Yardımlar
 5. Sponsorluk Harcamaları
 6. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
 7. Başbakanlıkça veya BKK’ca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar
 8. Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
 9. Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler.
 10. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları
 11. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

Serbest Meslek Kazancı Beyannamesi  Nereye Verilir Ne Zaman Verilir ?

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.    Serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişiler kar ve zararlarını Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan eder ve bu beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesine verirler.

2016 yılında faaliyette bulunan ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin, bu dönemde elde ettikleri serbest meslek kazançlarını/ zararlarını 2017 yılının Mart ayının başından 25 inci (yirmi beşinci) günü akşamına kadar (01–27 Mart 2017) beyan etmeleri gerekmektedir.

Serbest Meslek Vergisinin Ödenme Zamanı Ve Ödeneceği Yer

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenecektir. Vergi;

 • Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine
 • Bağlı bulunulan vergi dairesine,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANCI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI BROŞÜRÜ

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?,

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı mı ?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*