Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar

21.04.2017
27
2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar

Maliye Bakanı Naci AĞBAL   2016 yılında yapılan geniş kapsamlı 6736 Sayılı kanun yapılandırmasının ardından, piyasanın canlanması mükelleflerin borçlarını tekrar yeniden yapılandırması için hükümet olarak hazırlamış oldukları yeniden yapılandırma kanunun meclise gönderdiler. 

Yeni Yapılandırmanın Gerekçesi Ne ?

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ülkemize verdiği sosyal ve ekonomik hasarları gidermek amacını da taşıyan 6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, vatandaşlarımızın bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarının da yapılandırılarak ödenmesine imkân sağlanması gerekliliği doğduğundan dolayı yeni bir yapılandırma kanuna ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni Yapılandırmanın Kapsamı Nedir ?

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar. Bu Tasarı ile, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılacaktır.

Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 1/7/2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.

Yapılandırma Kapsamında Hangi Kurumların Borçları Yapılandırılacak ?

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 • Maliye Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin,

Kanun kapsamındaki kesinleşmiş alacakları yapılandırmaya konu edilmektedir.

Kurumların Hangi Borçları Yapılandırılacak ?

Esas itibarıyla 31/3/2017 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

 • Vergiler,
 • Gümrük vergileri,
 • Vergi cezaları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Bu sayılan alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

kapsama alınmıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dâhil edilmiştir.

Yapılandırma da Hangi Borçlar Silinecek

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları.  Ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş.  Alacak asıllarının  tamamı ile bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine.  Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları, idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Özetle Söyleyecek olursak kesinleşmiş alacakların faiz ve zamları silinecek yerine YI-ÜFE hesaplanacak asıllarda silinme olmayacak.

Vergi Cezaları Silinecek mi ?

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar.  Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan.  Vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalarının. 4458 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının ise %50sinin ve bunlara bağlı gecikme zammı yerine.  Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi öngörülmüştür.  Kanunda öngörülen süre ve şekilde yapılacak ödemeyi müteakip.  Cezaların kalan %50si ile bu cezaların tamamına daha önce uygulanmış olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kısacası asla bağlı olmayan vergi cezaları ve gümrük cezalarının yarısı silinecek ve bu cezalara işleyen faizler ve zamlar silinip yerine YI-ÜFE hesaplanacak.  Asla bağlı olarak kesilen cezaların ise tamamı silinecek.

Kaç Taksit Olacak Mahkemelik Olan Borçlar Kapsamdan Yararlanabilecek mi Peşin Ödeme İndirimi Var mı ?

Yeni Yapılandırma için Ödemeler peşin ödenebileceği gibi iki ayda bir ödemeli 6,9.12 ve 18 taksit şeklinde ödenebilir. 

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar.  Peşin ödeme   İlk taksit ödeme tarihine kadar yapılması gerekir. Peşin ödeme yapılması halinde faizler ve zamlar yerine hesaplanan YI_ÜFE’nin yarısını da ödemeden kurtulabilirsiniz.

Davalardan vazgeçilmesi halinde mahkemelik borçlarda yasa kapsamından faydalanabilir.

İlk Taksit Ödeme Tarihi Ne Zaman Başvuru Son Günü Ne Zaman ?

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar. 2017 yılı içerisinde yapılacak olan yapılandırma öngörümüz olarak mayıs sonu gibi yapılandırma yürürlüğe girer başvurular  yasa Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz başlayacak. 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle sona erecek.

Vergi borçlarının ilk taksit ödeme tarihi 31/07/2017 olarak belirlenmiştir.  SGK için ise ilk taksit ödeme tarihi      31/08/2017 olarak belirlenmiştir.

Önceki Yapılandırmadan Faydalananlar Ne Yapacak ?

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar.  6736 ve 6552 gibi vergi yapılandırmasından yararlanan kişiler bu yapılandırmalarını ödemeye devam edecek. 31/03/2017 Tarihine kadar olan borçlarını ise bu yasa kapsamında yapılandıracaklar.

Genç Çiftçilere Hibe Desteğinde Son Gün 5 Mayıs

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?

 

 

 

 

/


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.