Vergi ve Güncel Haber Portalı

2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

19.11.2017
64
2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

 2018 Yılı yaklaşırken bir çoğu ticareti atılmayı düşünmektedir. Ticari faaliyete atıldıktan sonra bir çok sorumluluklarda gelmektedir. Bu sorumlulukların başında vergi ödev ve sorumluluklarıdır. Ticarete atılanlar  insanın doğası gereği daha az vergi ödemek daha az beyanname vermek isterler. Ticarete atıldıktan sonra daha az vergi ödemenin bir yolu da  Basit usulde vergilendirme. Basit Usulde vergilendirmenin şartları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de  işyeri kira bedeli belirli bir miktarın altında olması gerekir. Yazımızda Basit Usul olmanın 2018 Yılında gerekli olan şartları hakkında bilgiler vereceğiz. 2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti

Basit Usul nedir ?

 2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ? 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 46. Maddesinde tarif edilmiş. 47 Ve  48. maddesinde ise şartları belirlenmiştir.

Basit Usul kanunda belirli şartları taşıyanların vergilendirme işlemlerini daha basit olmasını sağlayan bir sistemin adıdır. Basit Usulde defter tutanların bir çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları Sayarsak aşağıda ki gibidir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Geçiş Hadleri Nelerdir?

Basit Usulün Avantajları Nelerdir ?

 •  Defter tutmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Vergi kesintisi yapmazlar. Bu nedenle stopaj beyannamesi vermelerine gerek yoktur.
 • Geçici vergi beyannamesi vermezler.
 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler KDV beyannamesi vermezler. KDV’den istisnadırlar.
 • Ticari kazancın tespitinde amortisman uygulamazlar.
 • Muhasebeci tutmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendileri de tutabilirler. İsterlerse alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutturabilirler.  Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan  meslek mensuplarına da tutturabilirler.
 • Yazarkasa kullanmak zorunda değillerdir. İsterlerse kullanırlar.
 • Her satışları için fatura, perakende satış fişi düzenlemelerine gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine akşam sadece tüm satışları için fatura kesmeleri yeterlidir.

Gibi avantajları bulunmaktadır. 2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı?

Basit Usule Tabi Olmanın genel Şartları Nelerdir ?

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2.  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli kanunda belirtilen miktarların altında olması gerekir.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak. 2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi uygulama Ayrıntıları

Basit Usul Olmanın Özel Şartları Nelerdir ?

 

 • Basit usul mükelleflerin, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işleyerek satmaları halinde yıllık alım tutarları kanunda belirtilen limitleri  geçmemelidir. Bunları satmaları halinde ise yine kanunda belirtilen limitleri geçmemelidir.
 • Malları olduğu gibi veya işleyerek satan mükelleflerin dışında kalan işlerle uğraşan mükellefler için yıllık gayri safi iş hasılatının yine kanunda belirtilen limitleri  geçmemesi gerekir.
 • Yukarıda yazılan işlerin birlikte yapılması halinde,yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının yine kanunda belirtilen limitleri geçmemelidir.geçmemesi gerekir. 2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul Beyanname Nasıl Doldurulur?Resimli Anlatım

2018 Basit Usul Had Tutarları Ne Kadar  Oldu ?

2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan had ve tutarlar her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılır. 2017 Yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlendi.

Sigortalı Çalışan Bir Kişi Basit Usulde İşyeri Açabilir mi ?

Bu orana göre 2018 yılında uygulanacak had ve tutarlar hesaplanması gerekir. Buna Göre;

Basit Usul İşyeri kira tutarları Aşağıda ki Gibidir

 • 01/01/2017 tarihinden itibaren  Büyükşehir belediyeler için 7.200 TL,diğer yerler için 4.800 TL’dir.

2018 Basit Usul özel Şart Had Ve Tutarları ise Aşağıdaki Gibi Olacaktır

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının  1.1.2018 tarihinden itibaren 148.000 TL’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 1.1.2018 tarihinden itibaren 49.000 TL’yi aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  1.1.2018 tarihinden itibaren 90.000 TL’yi  aşmaması.

Gerekir.

2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

 193 Sayılı gelir Vergisi Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz 

 2017 Yılı had ve Tutarlarına Buradan Ulaşabilirsiniz 

Basit Usullerin 2017 Yılı Vergilendirme Tutarları Ne Kadar Basit Usullerde Belge Düzeni Nasıldır ?

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz 2017 ?

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.