Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

06.08.2019
2
2019 Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2019 Değer Artış Kazancı sahip olduğunuz mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç olarak tanımlanmaktadır. Değer Artış kazancından doğan kazancın da ilgili kanunda belirli bir vergi ödemesi mevcut olmaktadır. İlgili kanuna göre mal veya hakların alış ve satış tutarları arasındaki farktan doğan kazançların istisnayı aşan tutarı üzerinden alınan vergidir.

2019 Değer Artış Kazancı ile sahip olduğunuz gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazanç miktarının da üzerinden belirli hesaplamalar yapılarak ödenmesi gereken bir vergi oranı mevcut bulunmaktadır. 2019 Değer Artış Kazancı üzerinden doğan kazanç miktarına ne kadar vergi ödenir? Nasıl hesaplanır? gibi tüm sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz.

2019 Değer Artış Kazancı Nedir?

2019 Değer Artış Kazancı gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin satın alınma tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir. Bu durumun istisnası bedelsiz olarak veya veraset yoluyla elde edilen gayrimenkullerdir.

2019 Değer Artış Kazancı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.

Gelir Vergi Kanunu Mükerrer 80. Maddeye göre değer artış vergisine tabi olan kazançlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dâhildir), maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
  • Voli mahalleri ve dalyanlar,
  • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
  • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.

2019 Değer Artış Kazancı Hesaplama Yöntemi

2019 Değer Artış Hesaplama Yöntemi olarak, sahip olduğunuz gayrimenkullerin değer artış kazancı hesaplama kısmında ise dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İlk önce değer artış kazancının yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre belirlendiğini belirtelim. Gayrimenkul değer artış kazancı için hesaplamayı yaparken Yİ-ÜFE oranlarında bir önceki ayın oranlarını temel almalısınız. Yİ-ÜFE oranları aylık olarak yayınlandığı için alınan ya da satılan ayın değil, bir önceki ayın oranları hesaplamada geçerli olur.

2019 Değer Artış Kazancı Hesaplamayı yaparken vergisel olarak gayrimenkulün edinme bedeli ise ciddi önem teşkil ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği yurt için üretici fiyat endeksine bakılarak artış oranı tespit edilmeli ve gayrimenkulün satışının yapıldığı ay bu orana dâhil edilmemelidir. Ayrıca değer artış kazancı hesaplaması yapılırken, bahsi geçen artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gereklidir. Yani gayrimenkulün alış bedeli ile satış bedeli fark bulunduğunda ortaya çıkan gayrimenkul değer artış kazancı çıkacaktır. Gayrimenkul değer artış kazancı hesaplamasında, artış yüzde 10’un altında kalması durumunda ise alış bedeline herhangi bir işlem uygulanmaz ve satış bedelinden bu tutar düşürülür.

2019 Değer Artış Kazancı Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

2019 Değer Artış Kazancı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken hususlar bulunmaktadır. Bu Hususlara bir gayrimenkul üzerinden değer artış kazancı vergisini yükümlü olmanız durumunda bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Miras olarak ya da bağış karşılığında kazandığınız gayrimenkuller ile ilgili vergi yükümlülüğünüz olmadığını zaten belirtmiştik. Bunun dışında gayrimenkul eşe veya çocuğa kalmışsa ve ödeme de aile reisi tarafından yapılacaksa, bu durumda karşılıksız intikal olarak kayıtlara geçer, aynı zamanda veraset ve intikal vergisine de tabi olursunuz.

Diğer yandan 2019 Değer Artış Kazancı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler kapsamında, gayrimenkulünüzün satış işlemi gerçekleştikten sonra bazı giderleri indirme imkânınız mevcut. Elden çıkarılan gayrimenkullerin maliyet bedeli, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üstlendiği giderler, bu süreçte ödenen vergi ve harçların bedellerini geri alabilirsiniz.

2019 Değer Artış Kazancı İstisna Tablosu

2019 Gayrimenkul Değer Artış Kazancı vergisi hesaplaması yapılırken unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var. Gayrimenkulünüzü elden çıkardığınızda elde ettiğiniz kazancın tespitinde alış ve satış bedeli arasındaki farkın 14,800TL On Dört Bin Sekiz Yüz Türk lirası, gelir vergisinden müstesnadır. Bu veri, 2019 yılı için geçerlidir. Diğer yılların istisna tutarlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Yıl

İstisna Tutarı

2019

14.800TL

2018

12.000TL
2017

11.000TL

2016

11.000TL
2015

10.600TL

2014

9.700TL

2013

9.400TL

2012

8.800TL

2011

8.000TL

Net olarak ifade etmek gerekirse, Yİ-ÜFE’ye göre endeksleme yapıldıktan ve giderler indirildikten sonra ortaya çıkan fark, 14,800TL On Dört Bin Sekiz Yüz Türk lirasından fazlaysa beyanname verilmesi ve vadesi içinde vergi ödemesinin yapılması gerekir. Değer artış kazancı vergisi için Gelir Vergisi Kanunu’nda geçen oranlar üzerinden vergi ödemesi hesaplanır ve Mart ile Temmuz aylarında ödenecek şekilde iki eşit taksitle bu tutarın ödenmesi gerekir. Gayrimenkul alış ve satış süreçlerinde herhangi bir problemler karşılaşılmaması için bu bedellerin tapuda gerçek değerleri üzerinden beyan edilmesi gerektiğini hatırlatalım.

2019 Değer Artış Vergisi Yükümlülük ve İstisnaları

2019 Değer artış vergisi, gayrimenkullerin elde çıkarılması sonucu ortaya çıkan vergisel bir sorumluluk olurken, yükümlülük esasında bazı kıstaslar söz konusudur. Genel olarak, belli bir bedel karşılığında edinilen gayrimenkulleri iktisap tarihinden itibaren beş yıl içerisinde elden çıkarılan gerçek kişiler, değer artış vergisini ödemekle yükümlüdürler.

2019 Değer Artış Vergisi Yükümlülükleri diğer yandan, herhangi bir bedel olmaksızın ya da veraset yoluyla edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisi kapsamı dışındadır. Ayrıca, iktisap tarihinden itibaren beş yıldan fazla bir süre elden tutulduktan sonra devir ve satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar da vergilendirmeye tabi değildir.

2019 Değer Artış Kazancında Endeksleme Nasıl Yapılır?

2019 Değer Artış Kazancında Endeksleme, alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay Yİ-ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur. Eğer Yİ-ÜFE artış oranı %10’un altında ise alış bedeline herhangi bir işlem uygulamadan satış bedelinden düşülür.

Hazır Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır Beyanname Nasıl Verilir ?

Hazır Beyan Sistemi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.