2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ?

2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ?

Kimler Bağkur kaydı yaptırmak zorundadır  Kaç gün içinde bildirilmesi gerekir ?  2018 Esnaf Bağkur primi Ne Kadar Oldu ? 2018 Çiftçi Bağkur Primi Ne Kadar Oldu? Bağkur Primi neye göre hesaplanır Bağkur primi indirimi şartları Nelerdir ? Sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. 2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ?

Kimler Bağkurlu Olmak Zorunda  ?

5510 Sayılı Kanuna göre Bağkurlular, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar olarak tanımlanır. Bağkur kaydı yapması gerekenler ise basit olarak sayacak olursak.

  1. Gelir Vergisi yönünden mükellef olanlar,
  2. Basit Usul Yönünden vergi mükellefi olanlar,
  3.  Gelir Vergisinden Muaf yazısı ile esbaflık yapanlar,
  4.  Şirket ortakları,
  5. Köy ve Mahalle Muhtarları
  6. hiçbir kuruma bağlı olarak çalışmayan bağımsız çalışan Serbest Meslekle uğraşan avukat, Muhasebeci mühendis doktor vb.
  7.  At yarışları kanuna bağlı olarak çalışan jokey ve antrenörleri,

Bağkur kaydı yaptırmak zorundalar.

Bağkur Kaydı Yapması Zorunlu Olanlar Kaç Gün içinde SGK ‘ya Başvurmak zorunda ?

         2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ? Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir.

Bu kapsamda;

  • Gelir vergisi mükellefi olanlar ilgili vergi dairesince,
  • Gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
  • Şirket ortakları; durumlarına göre ticaret sicil memurluğunca ya da şirket yetkililerince

       Çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten on beş gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile Kuruma bildirilir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında faaliyette bulunanların bu faaliyetlerini ilgili Kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belge ile belgelemek kaydı ile sigortalılık başvurularına engel bir durum bulunmamaktadır.

Bağkur Primleri Neye Göre  Nasıl Hesaplanır ?

2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ? 5510 Sayılı Kanun Yürürlük tarihi olan 2008 öncesinde bağkurlular için basamak sistemi vardı. Bağkurlular basamağa göre prim yatırıyorlar. Basamak yükseldikçe ödeyeceği primde yüksek oluyordu. Yüksek basamaktan prim ödeyenler emekli olunca daha fazla emekli maaşı alıyordu.

2008 Sonrası ise 5510 kanun ile  basamak sistemi kaldırıldı. Yerine Prime esas kazanç sistemine geçildi. Bu sistemde Brüt asgari ücret  Prime esas kazancın alt sınırı olarak kabul edildi.  Yani Bağkurluların ödeyeceği primin  belirlendiği kazancın altı Brüt asgari ücret tutarı oldu.

2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ? Yine Bağkurda prime esas kazançın üst sınırı ise  brüt asgari ücret tutarının altı katı olarak belirlendi. Bu tutarın  üzerinde bir bağkurlu kazanç elde etse de en fazla prim miktarının belirleneceği miktar brüt asgari ücretin altı katı olabiliyor.

Prim miktarları ise  Brüt asgari ücret tutarının  % 34,5’luk kısmı olarak alınmaktadır.

2017 Yılı Bağkurluların Prime Esas Kazanç Tutarları

STATÜ (4/1-b)

EN DÜŞÜK AYLIK PRİM(TL)

EN YÜKSEK AYLIK PRİM (TL)

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar

613,24

4599,28

Teşvikli Tutar (5 Puanlık İndirim Uygulaması İle)

524,36

3932,72

Aylık Sağlanan Kazanç

88,88

666,56

Bağkur Primini Düzenli Ödeyene İndirim Var

              6745 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen fıkra ile Kuruma primlerini düzenli ödeyen 4/1-b kapsamındaki sigortalıların aylık sigorta prim ödemelerinde 5 puanlık indirim yapılması sağlanmıştır. Uygulama ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/1-b kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.

Bağkur Primleri Nasıl Beyan Edilir Nasıl ödenir ?

         2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ? Prime esas kazanç beyanları Kuruma verilecek beyan formu ile yapılabildiği gibi e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

          Her ay için ödenmesi gereken prim borçları, prim borcunun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve internet üzerinden e-SGKvasıtasıyla ödenebilmektedir.

2018  Esnaf Çiftçi Bağkur Primi Ne Kadar Oldu ?

        2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ? Bağkur prim tutarları Asgari ücrete bağlı olduğundan  2018 bağkur primi tutarı da 2018 yılı asgari ücret belli olduktan sonra netleşecek. 2018 Asgari ücret tutarı belli olduktan sonra sitemizde detaylarıyla birlikte paylaşılacaktır.

        Ancak 2018 yılında bağkur primlerinin asgari ücret tutarının artışından daha çok olacağı kesin. Çünkü 2017 Yılında esnaflara işsiz kalınca para ödenmesi için  düzenlenen ahilik sandığı düzenlemesi 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu nedenle 2 puanlık daha fazla ödeme yapacaklar.

2018 Vergi,Harç ve Cezalar Ne Kadar Oldu?1 Ocak 2018 Sonrası Yeni Tutarlar

2018 GMSİ Beyannamesi Ne Zaman Verilir Kaç Taksitte Nasıl Ödenir ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*