Vergi ve Güncel Haber Portalı


Warning: A non-numeric value encountered in /home/vergihoc/public_html/wp-content/themes/safirblog/single.php on line 15

2021 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)

2021 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)

Bugün ki makalemizde 2021 kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) ile alakalı olarak bilgileri sizlere sunma yolunda adım atacağız. Bilindiği üzere şirketlerin gelirleri ve giderleri devlete ödeyeceği vergi dikkate alındığında çok ciddi anlamda önemli. Giderleriniz, bilindiği üzere gelirleriniz üzerinden düşülerek kalan tutar üzerinden vergilendirmeniz sağlanır. Hal böyle olunca da bir şirketin gider tutarları çok önemli hale gelir.

Mali müşaviriniz ile iletişime geçtiğinizde giderleriniz ile alakalı olarak ciddi bir dikkat göstermek zorundadır. Şirketiniz için yaptığınız her türlü gider üzerinde faturalı bir şekilde hareket etmek çok önemlidir. Tabi ki devletin bu anlamda hangi kalemleri gider olarak saydığına bakacaksınız. Şirket gideri olarak kabul edilen maddeler ile alakalı olarak hemen sizleri 2021 güncel yönetmelik seçeneklerine göre bilgilendirmek istiyoruz.

Gelir Vergisi Mükellefleri için Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir vergisi mükellefleri genel itibari ile şahıs şirketlerini içerisine alan unsurlardan birisidir ancak küçük ve orta ölçekli işletmeleri de ön planda tutabilir. Bu neden dolayısı ile aşağıdaki gider kalemlerini en ince ayrıntısına kadar analiz ediniz.

 • Mükellefin kendisinin, eşi ya da çocuklarının firmadan çektikleri nakit para ve aldıkları değerler,
 • Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ödenen ücretlerin tamamı (aylıklar, ücretler, ikramiyeler ve tazminatlar)
 • Mükellefin taahhüt ettiği sermaye için işlenecek olan faizler,
 • Mükellefin kendisinin, eşinin ve çocuklarının cari hesap veya farklı biçimlerdeki alacakları üzerinden işlenecek faizler,
 • Mükellefin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda; emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile mükellefe uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
 • Mükellefin suçlarından doğan tazminatlar, para ve vergi cezaları,
 • Her türlü alkol ve alkollü içkiler ek olarak tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri,
 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi; motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar giderler ve amortismanlar,
 • Basın yoluyla işlenen faaliyetlerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri,
 • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin; faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırılan kısmı ilgilidir. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı; bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkilidir.,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Kabul Edilmeyen Giderler

 • Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin masraf ve zararlar,
 • Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri,
 • Dar mükellefiyete tabi kurumlarda kanunen kabul edilmeyen masraflar,
 • Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile indirilebilecek katma değer vergisi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergileri,
 • İşletmeden çekilen değerler,
 • Çalıntı mallar,
 • Mal ve hizmet bağışları,
 • Özel iletişim vergisi,
 • İşsizlik sigortası fonundan karşılanan sigorta primleri,
 • Hazine tarafından karşılanan özürlü personelin sigorta primi, kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.