6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması ile ilgili Genel Tebliğ Yayımlandı

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması ile ilgili Genel Tebliğ Yayımlandı

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  6736 Sayılı Vergi ve SGK borçlarını 36 aya kadar yapılandıran kanunun ilk ödeme tarihi 30 Kasım 2016 tarihi idi. Bu tarihi  taksitlendirme  yapan.  Ancak teknik aksaklıklar olması.  Veya başka nedenlerle bir çok mükellef ödeyememişti.  Mağduriyetlerle ilgili olarak. Emeklilere ek ikramiye ve sicil affı içeren torba yasaya geçici bir maddeye ekleyerek.  Hükümet tüm taksitleri dört ay süreyle erteledi. Yine kasım taksidine ise 31 Mayıs tarihine kadar erteledi. 

Gelir İdaresi Başkanlığı Taksit sürelerinin uzatılması ile ilgili yasanın uygulanması için Genel Tebliği yayınladı.

Tebliğe göre Uygulamalar Nasıl Olacak ?

6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler

         6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek.  Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken.  Geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.  İhlale neden olan tutarların.  Ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi, gerekmektedir.

Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre,

Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergisi.  Gelir (stopaj) vergisi. Kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların. Kanundaki diğer şartların yanı sıra; maddede belirtilen vergi türlerinden.  Taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin.  Başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar. Erken ödeme hâlinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir.

Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  Alacakları madde hükmüne göre ödeyememiş olan ve bu nedenle Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara da bir imkân getirilerek, ihlale neden olan tutarları 31/5/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri ya da 27/1/2017 tarihinden önce veya 31/5/2017 tarihine kadar yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Çok zor durum halinin tespitinde,

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin uygulamalarını gösteren ilgili mevzuatta yapılmış açıklamalara göre işlem yapılacak ve borçluların tecil ve taksitlendirme taleplerinin çok zor durum hali dışındaki nedenlerle reddedilmiş olması geçici 2 nci maddenin altıncı fıkrası ile getirilmiş olan imkânı ortadan kaldırmayacaktır.

Taksit Sürelerinin Uzatılması

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri.  11.  Maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.” hükmü yer almaktadır.

Fıkra hükmüne göre,

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.  Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

 Fıkra kapsamında, Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır.

(4) Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

İhbarname ve İncelemeler için Hem Başvuru Süresi  Hem Ödeme Süresi Uzatıldı ?

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen ihbarnameler için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması durumunda.  Taksit ödeme sürelerinin geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirleneceği tabiidir.  Ancak, geçici 2 nci madde ile Kanunun anılan hükümlerinden yararlanmak için yapılması gereken başvuruların sürelerinde bir değişiklik yapılmadığından.  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğini takip eden otuz gün içerisinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Peşin Ödeme Seçeneği Seçenler  Takside Çevirebilecekler

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  Peşin ödeme seçeneğini seçen  kişiler istedikleri takdirde  31 Mayıs 2017 tarihine kadar dilekçe ile başvurarak 6,  9, 12,  18 takside çevirebileceklerdir.

Peşin Ödeme İndirimi

6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması.  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında.  Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan  alacakların tamamının.  31 Mayıs 2017  Tarihine kadar ödenmesi halinde hesaplanan gecikme zammından % 50 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

Vergi yapılandırması Yeni Taksit Tarihleri Nasıl Oldu ?

 • 1 Taksit  Ödeme Tarihi 31 Mayıs 2017  (ödeme sırasında ihlal tarihi ile yasanın resmi gazetede yayınlandığı tarih arası için gecikme zammı alınacak.)
 • 2. Taksit Ödeme Tarihi     31 Mayıs 2017
 • 3. Taksit Ödeme Tarihi     31 Temmuz 2017
 • 4. Taksit Ödeme Tarihi      30 Eylül  2017
 • 5. Taksit Ödeme Tarihi      30  Kasım 2017
 • 6. Taksit Ödeme Tarihi      31 Ocak 2018
 • 7. Taksit Ödeme Tarihi     31 Mart 2018
 • 8. Taksit Ödeme Tarihi     31 Mayıs 2018
 • 9. Taksit Ödeme Tarihi   31 Temmuz 2018
 • 10. Taksit Ödeme Tarihi    30 Eylül 2018
 • 11. Taksit Ödeme Tarihi    30 Kasım 2018
 • 12. Taksit Ödeme Tarihi   31 Ocak 2019
 • 13. Taksit Ödeme Tarihi   31 Mart 2019
 • 14. Taksit Ödeme Tarihi    31 Mayıs 2019
 • 15. Taksit Ödeme Tarihi   31 Temmuz 2019
 • 16. Taksit Ödeme Tarihi   30 Eylül 2019
 • 17. Taksit Ödeme Tarihi   30 Kasım 2019
 • 18. Taksit Ödeme Tarihi   31 Ocak 2020

Peşin Ödemeden Takside Çevireceklerin Başvuru Dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ

Söz KonusuGenel Tebliği İndirmek İçin Tıklayınız.

Vergi Yapılandırma SGK Borç Yapılandırma Yeni Taksit Tarihleri Ne zaman Konulu yazımız için Tıklayınız

Araç Sahipleri Dikkat. Vergi Daireleri 31 Ocak Salı Günü 19:00’a Kadar Açık Olacak Konulu yazımız için Tıklayınız

 46 Yorum "6736 Vergi Yapılandırması Ödeme Sürelerinin uzatılması ile ilgili Genel Tebliğ Yayımlandı"

 1. Cahid   1 Şubat 2017 at 01:14

  değerli adminim iyi geceler.. yazınızda bahsi geçen taksitlerin yeniden düzenlenmesiyle alakalı olarak gib den az evvel tekrar kontrol ettim.. 1. taksidin vade tarihi olan 30.11.2016 tarihinde hiç bir değişiklik yok.. 2. ve takip eden taksitler ise aktardığınız şekilde düzenlenmiş gözüküyor.. ödeme işlemi yapmak istediğimde ise İHLAL UYARISI çıkıyor ve ödeme kabul etmiyor.. bu durum bir sistem hatası mı yoksa düzenlemenin öngördüğü uygulama şekli bu mu? böyle kalacaksa 1. taksitlerin ödemesi asla mümkün olmayacak gibi görünüyor?? (NOT: adminim özür dilerim şahsen bir bilene danışma ihtiyacı hissediyoruz sizi o yüzden rahatsız ediyoruz. saygılar..)

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   1 Şubat 2017 at 02:21

   Değerli okurumuz maalesef vergi dairelerinde tahsilat yapılabilirken internet üzerinden ihlal şeklinde gözüküyor. Gelir İdaresinin teknik aksaklıkları yüzünden o şekilde gözüküyor. Herhangi bir vergi dairesinden normal şekliyle yarında ödeyebilirsiniz. İnternetten ödeme işlemleri için bir iki haftaya ihtiyaç var bu arada kredi kartları genel itibariyle taksit vadesine 30 gün veya 60 gün kalan taksitleri tahsil edebiliyor. Bütün taksitleri ödeyebileceğiniz tek kart ziraat kredi ve banka kartı anlamanız açısından örnek verecek olursak mesela yapı kredi bankasının kredi kartıyla 31/05/2017 taksidini ödeyemezsiniz Ödeyebilmeniz için taksidin vadesine otuz gün kalmış olması gerekir.

   Cevapla
   • Cahid   1 Şubat 2017 at 02:45

    değerli adminim oldukça açıklayıcı cevabınızdan dolayı çok teşekkür ederim.. sağolun varolun.. büyük bir toplumsal hizmet yapıyorsunuz.. Hakkınızı helal edin.. hayırlı günler dilerim..

    Cevapla
 2. Ibrahim   6 Şubat 2017 at 18:14

  Yapilandirama yaptikk hocam peki tumunu pesin versek indirim olurmuu

  Cevapla
 3. Cahid   10 Şubat 2017 at 17:20

  değerli adminim, gecikmiş ilk taksidi çok şükür ödedim .. yapılandırdığım borcumdan başka vergi borcum da yok.. Sorum şu: ilgili vergi dairesinin banka hesaplarıma uyguladığı e-haciz nedeniyle blokeli hesaplarım mevcut.. ben kalan taksitlerimi de defaten ödediğim takdirde bu blokeyi sistem otomatik olarak mı kaldırıyor? yoksa ilgili daireye müracaat etmem mi gerekiyor?.. saygılarımla..

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   10 Şubat 2017 at 18:56

   Değerli okurumuz e haciz kalkması için vadesi geçmiş borcunuz olmayacak taksitlendirmeli borcunuz olabilir. e haciz otomatik kalkmaz vergi dairesine başvurmanız gerekiyor borcunuzu ödediyseniz telefon açmanız bile yeterli olur

   Cevapla
 4. Cahid   10 Şubat 2017 at 20:12

  Cevabınızdan ve yönlendirmelerinizden dolayı çok teşekkür ederim.. saygılarımla bereketli günler dilerim..

  Cevapla
 5. Erdem   17 Şubat 2017 at 02:20

  Benım gss borcum yapılandırmadan sınra sgk aktarılmıs ve ılktaksıt 28 subattı mayıs 31 kadar uzatılmıs dogrumudur
  Bırde parayı pesın odesem bı ındırım olurmu

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   17 Şubat 2017 at 08:01

   Değerli okurumuz tüm taksitler dört ay uzatıldı ikinci taksit ödeme süresi ise Haziran 30. Peşin ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme yaparsanız

   Cevapla
 6. Erdem   18 Şubat 2017 at 00:51

  Alı bey ben ılk taksıtı yatırmadım e devletten uzaltını gordum

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   18 Şubat 2017 at 11:24

   evet il taksiti ve ikinci taksiti yatırmayanlar için ödeme tarihi 31 mayıs 2017 tarihine ertelendi

   Cevapla
 7. Erdem   18 Şubat 2017 at 02:40

  Alı bey borclar sılındı zaman yapılandırmalarda sılınıyormu bu konuda bılgınız varmıdır bırde benım A.Yapılandırma Öncesi Borç 704 tl

  B.Yapılandırma sonrası Borç 600 tl hangısı gecerlı ıyı gunler kolay gelsın

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   18 Şubat 2017 at 11:22

   sorunuza daha sağlıklı cevap vermek adına sorunuzu daha detaylı alabilir miyiz.

   Cevapla
 8. Erdem   21 Şubat 2017 at 01:22

  Af geldı zaman yapılandırma borcları sılınıyormu
  Bırde Yapılandırma oncesı borc 700 tl yazıyo
  Ama B yapılandırma sonrası borc 600 yazuyo hangısı gecerlı ıyı gunler

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   21 Şubat 2017 at 01:35

   değerli okurumuz af kapsamında elinizde bulunan yapılandırma kağıdında yazan miktar geçerli o taksitlendirmede ki borcu ödediniz mi borcu ödemiş olursunuz

   Cevapla
 9. Ulas   26 Mart 2017 at 11:45

  Yardim lutfennn!!! Yapilandirilmis borcum var ilk iki taksidi odedim hatta 2.taksit ertelendigi halde odedim borcu yoktur yazisi alma ihtimalim nedir bilgisi olan var ise yazarmi lutfen trafik subeye verecegim

  Cevapla
 10. tolga cetın   27 Mart 2017 at 01:18

  ben borcumu yapılandırdım.3.taksidim buay ama duzenli ödüyorum 7.aya kadar odeme yapamıyorum kartla ilerki ayı odeme olmuyo yanı ben 7.aya kadar odeme yapmıyıp 7.aydamı odemw yapıcagım.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   27 Mart 2017 at 08:26

   Değerli okurumuz o banka kredi kartının özelliğinden kaynaklanıyor. ziraat bank kart veya ziraat kredi kartı ile tüm taksitleri istediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. diğer kartlarla özelliğine göre vade tarihine 30 veya 60 gün kala ödeme imkanınız bulunmaktadır. ödeme yaptığınız sayfanın altında kkredi kartı resimlerinin altında hangi kartla kaç gün kala ödeyebileceğiniz yazmaktadır.

   Cevapla
 11. Emel   11 Nisan 2017 at 13:11

  Ali bey merhaba, Yapılandırma taksitlerimi süresinde ödedim. 4 aylık ertelemeden bende yararlanabilir miyim? Bilgi verebilir misiniz.. Saygılarımla

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   11 Nisan 2017 at 13:13

   değerli okurumuz yapılandırmanız 6736 ise taksitleriniz üzerine dört ay koyunuz yararlandınız örneğin mart taksidi temmuz oldu

   Cevapla
 12. SERDAR   15 Nisan 2017 at 16:59

  Ali bey ilk 2 taksiti ödedim ve vadesi geçmiş borçlarıda ödedim şuan sadece günü gelmeyen taksitlerim var gecikmiş borcum olmadıgı yazılarımı sgk ve vergi dairesinden aldım .Sorunum şu aracım üzerinde vergi dairesi hacizi var hacizin kaldırılması için nasıl bir işlem yapmam gerekir?

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   15 Nisan 2017 at 18:13

   haczi koyan vergi dairesi giderek araç üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

   Cevapla
   • SERDAR   15 Nisan 2017 at 19:57

    Emre bey peki kaldırılması yapılandırma kuralları çerçevesinde normalmi, Yoksa insiyatifemi bağlı kalkmayabilirmi? Ankaraya dilekçe göndersem dikkate alırlarmı cünki vergi dairemiz pek sıcak bakmıyor.

    Cevapla
    • Emre ÇELİK   15 Nisan 2017 at 20:01

     yapılandırma yapmanız buna engel değildir.araca haciz koyan vergi dairesine giderek yetkili kişi ile görüşürseniz dikkate alırlar.

     Cevapla
 13. Recep   16 Nisan 2017 at 07:08

  Oncelikle kolay gelsin benim trafik borclarim vardi yapilandirdim ilk taksidimi kacirdim surenin uzatildigindan yeni haberim oldu mart 31 de ücüncü taksit gecmis mayis 31’e kadar kacini odemem lazim

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   17 Nisan 2017 at 21:02

   değerli okurumuz 31 mayısa kadar ilk iki taksiti öderseniz devam edebilirsiniz üçüncü tasit ödeme süreside 31 temmuz olarak devam edeceksiniz

   Cevapla
 14. ahmet   19 Nisan 2017 at 16:18

  MERHABA ben de taksit ödeme süresini kaçırdım.Yani yapılandırmada daha hiç taksit ödemedim..Sürelerin uzatıldığı söyleniyor..Yeni süreye göre ilk taksit ödeme süresi ne zaman acaba cok tesekkurler

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   19 Nisan 2017 at 20:28

   31 mayıs tarihi son tarihtir. yine de bununla ilgili yazılarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz

   Cevapla
 15. OGUZ   23 Nisan 2017 at 00:24

  MERHABA BEN 6376 SAYILI KANUNA BASVURU SÜRESİNİ KAÇIRDIM YAPILAN DEGİŞİKLİKLE BASVURUDA BULUNMAM MÜMKÜN OLUR MU?

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   23 Nisan 2017 at 00:38

   YENİ YASA HENÜZ ÇIKMADI.MUHTEMELEN YENİ YASA SİZ DE KAPSAYACAK.ANCAK AYRINTILAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

   Cevapla
 16. MEHMET   12 Mayıs 2017 at 11:20

  Ali bey mrb ben ilk yapılandırma dan yararlandım öğrenim kredisinı taksitlendirdim ve 2 taksitini ödedim üzerime olan aracın haczini nasıl kaldırabilirim mal müdürlüğü sıcak bakmiyor tamamını ödemem isteniyor ne yapabilirim…

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   12 Mayıs 2017 at 21:18

   değerli okurumuz kaldırmazlar kaldırırlarsa suç işlerler 6183 48. madde açık

   Cevapla
 17. Serkan   6 Haziran 2017 at 14:56

  Ali bey merhaba.
  Ben ilk yapilandirmada ilk taksitimi odedim ancak sonra süre mayisa uzadi ve 2. Taksit 31 mayıs tı onu kaçırdım. Yasa ilk iki taksidi ödemeyenlerin yapilandirmasi son bulur diyor. Benim durumumda ne olacak? Öğrendim ki ilk iki taksit yeni düzenlemeyle 31 mayıs görünüyormus diğer yapilandirilanlarda. Yapılandırmam devam edecek mi?

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   6 Haziran 2017 at 17:31

   31 mayısta ödeme yapmadıysanız yapılandırma bozulmuştur.

   Cevapla
 18. G. Deniz   22 Temmuz 2017 at 13:10

  Hocam merhaba,

  Anapara, 8.338,27 TL, gecikme zammı ise 4.841,71 TL olan ve vergi dairesine intikal etmiş KYK burs borcum bulunmakta. 2017 Mayıs tarihine kadar olan yapılandırma başvuru süresini kaçırdım ve dolayısıyla şu an herhangi bir yapılandırma için başvurmuş değilim. Bulunduğumuz tarihte yine de yapılandırma için başvurabilir miyim, yoksa var olan hakkımı kaybettim mi? Yardımınız için şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   22 Temmuz 2017 at 15:40

   başvuramazsınız borcun bulunduğu vergi dairesinden 6183 sayılı kanuna göre taksitlendirme yapabilirsiniz

   Cevapla
 19. Mehmet   29 Temmuz 2017 at 09:49

  Ali bey iyi günler temmuz taksitini ödemesini yapmasam yapılandırma bozulurmu bir de 11. ay görünüyor temmuz taksitini 11. aya kadar yapabilir miyiz? Şimdiden Teşekkür ederim ..

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   30 Temmuz 2017 at 13:03

   değerli okurumuz ilk iki taksiti ödemişseniz üçüncü taksiti ödemezseniz taksit bozulmaz sadece faiz işler ödemediğiniz taksidi en son taksit tarihinizi takip eden ayın son gününe kadar ödeyebilirsiniz

   Cevapla
 20. Zenel abidin   7 Ağustos 2017 at 18:26

  6736 kapsamında vergi yapaılandırması yaptık.ilk 2 taksidi ödedim.Bakan açıklama yaptı 31 mayıs 2017 ye kadar uzatıldı ve 1 ve 2 taksit bu tarihde dedi .bende önceden yatırdığım için bu tarih geçerli diye bekledim.sgk ugulamış gib uygulamamış yapılandırma bozulmuş. Ne yapabiliriz.

  Cevapla
 21. SÜLEYMAN   18 Ağustos 2017 at 15:26

  BEN İLK TAKSİDİ YATIRDIM 30/11/2016 3040TL 1 VE 2 TAKSİT 31 MAYISTA UZAMIŞ VE 2. TAKSİDİ 80 TL KÜÇÜK BİR MEBLAYI YATIRAMADIM DİYE BENİM BORÇ ŞUAN 382000TL OLDU YAPILANDIRMA BOZULMUŞ YENİ BİR UYGULAMA ÇIKARMI YADA 1 VE 2 TAKSİT DİYE NİYE MECBURİYET KOŞUYOR BU KANUN NASIL Bİ KANUN MİLLETİ SIK BOĞAZ EDER GİBİ YA HİÇ ÇIKARMA YADA 18 TAKSİDİN TAMAMINI ÖDEMEYEN İÇİN BOZULSUN

  Cevapla
 22. sait   7 Mart 2018 at 14:34

  Merhaba
  6736 kapsamında yapılandırmamı yaptım ve düzenli ödüyorum.7. taksit 31.03.2018 vadeli ve 8.taksit 31.05.2018 vadeli taksitlerimi şu an ödeyemiyecek durumdayım.
  Yasada bir takvim yılında 2 den fazla taksidi ödemezsen yapılandırma bozuluyor deniyor.Bu iki taksidi 31.07.2018 de 9.tasitle birlikte toplu ödesem yapılandırmam bozulur mu ?
  Teşekkürler

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   7 Mart 2018 at 23:39

   Değerli okurumuz ocak taksidini gününde veya gününden önce ödemişseniz mart ve mayıs taksitlerinizi ödemezseniz taksitiniz bozulmaz ancak temmuz eylül ve kasım taksitlerini kesinlikle kaçırmamalısınız.

   Cevapla
 23. MUSTAFA   30 Mart 2018 at 09:24

  6736 nolu yapılandırmada geçen bir yıllık taksit döneminde iki ihlal hakkımı kullandım .daha yatırmadım , her yıl iki ihlal hakkım var diye 7 taksidi de yatırmayacağım ,yapılandırmam bozulur mu cevaplarsanız sevinirim

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)