Vergi ve Güncel Haber Portalı

7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok

14.06.2017
21
7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten başta vergi daireleri ve SGK olmak üzere ilgili kurumlar yapılandırma başvurusu almaya başlamıştır. Başvurular 30 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecektir. Maliye Bakanı Naci AĞBAL başvuru süresinin kaçırılmaması gerektiğini kesinlikle başvuru için süre uzatımı olmayacağını 30 haziranda sona ereceğini belirtmiştir.

7020 Sayılı Yasa Kapsamında Vergi Daireleri Tarafından Taksitlendirilecek Borçlar Nelerdir ?

7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok.

Vergi dairelerince takip olunan;
• 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
• 31 Mart 2017 tarihinden önce verilen,
• Askerlik para cezası,
• Seçim para cezası,
• Nüfus para cezası,
• Trafik idari para cezası,
• Karayolları taşıma idari para cezası
• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,
• RTÜK tarafından verilen para cezası

Vadesi 27 Mayıs 2017 tarihinden önce olan,

• Ecrimisil,
• Kaynak kullanımını destekleme fonu,
• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları,
• Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri
gibi diğer kamu alacakları.

Başvuru ve Ödeme Nasıl Olacak ?

Başvurular,

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr)
  üzerinden,
 • Bağlı olunan Vergi Dairesine şahsen veya posta yoluyla,
  yapılabilecektir.

Birden fazla Vergi Dairesine borçlu olunması durumunda, her bir Vergi Dairesine olan borç için, ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

*Başvuruların en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok.  Yazılı olarak yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

  Peşin Ödeme Yapılırsa İndirim Olacak mı ?

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

*Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre avantajlı bir ödeme imkânı sağlanmaktadır.

Peşin ödemede avantajınızın ne kadar olacağı ile ilgili örnek verecek olursak.

7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok. Borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 50.000,00 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar ise 10.600,00 TL olmak üzere toplam 60.600,00 TL yapılandırılmıştır.

Yapılandırılan borç peşin ödenmek istendiğinde; zam ve faiz yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [10.600,00 – (10.600,00 x %50)=] 5.300,00 TL, toplamda 55.300,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Taksitli Ödeme Nasıl Olacak Taksit Seçenekleri Nelerdir ?

 • Yapılandırılan borçların taksitle ödenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), kalan taksitler ise takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
 • Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.
 • Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Ancak, başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda
  ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

KATSAYI ORANLARI

 • 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045,
 • 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083,
 • 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105,
 • 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150.

Kredi Kartıyla Yapılandırılmış Borç Ödenir mi ?

 • Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığımızın internet adresinden (www.gib.gov.tr) yapılabilecektir.
 • Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacaktır.
 • Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.
 • Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlanacaktır.

Yapılandırma Taksitleri Ödenmezse Ne Olur ?

7020 Yeni Vergi Affı Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın Süre Uzatımı Yok.  Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır.

Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

ÖNEMLİ Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında Af İçin Başvurular Başladı.Süre Uzatımı Olmayacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında Af İçin Başvurular Başladı.Süre Uzatımı Olmayacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında Af İçin Başvurular Başladı.Süre Uzatımı Olmayacak.

Vergi Dairesine Vereceğiniz Belgeler Burada. Tıklayın,İndirin


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.