7061 Sayılı Torba Yasa ile Vergi Kanunlarında ki Değişikliklerin Tamamı

7061 Sayılı Torba Yasa ile Vergi Kanunlarında ki Değişikliklerin Tamamı

7061 Sayılı Torba Yasa olan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanın onayının ardından  5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Bu kanunla birlikte vergi kanunlarında bazı köklü değişikliklerle birlikte yürürlüğe girdi. Bugünkü yazımızda size vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ve yürürlük tarihleri hakkında bilgiler vereceğiz. 

Kurumlar Vergisi Oranı Üç yıllığına  % 22 oluyor

7061 Sayılı Torba Yasa nın 91 inci maddesiyle, Kurumlar vergisi oranları yeniden düzenlendi.  Maddeye göre  Kurumlar Vergisi   yüzde 20 kurumlar vergisi oranı,  2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. Bu uygulamadan tüm kurumlar dahil olup uygulama 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlk uyguulama ise 2018 Kurumlar vergisi ilk geçici döneminde uygulanacak.

Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ?

Kira Beyannamesinde  Götürü Giderde Uygulanacak Gider Oranı  % 25 ten % 15’e indiriliyor.

Yeni Torba kanundan kira geliri elde edenlere kötü haber geldi. Kanunun 14. maddesiyle kira geliri elde edenlerin mart ayında vermiş oldukları beyannamelerde götürü gider yöntemini seçtiklerinde  eskiden % 25 gideri belgesiz olarak düşebiliyorlardı. Yeni yapılan değişiklik ile  artık kira beyannamesinde götürü gider seçenler % 25 yerine % 15 düşebilecekler.

Maddenin uygulanması 01/01/2018 tarihinden sonra verilecek beyannamelerde uygulanacak. Yani 2017 yılında kira geliri elde edenler  Mart 2018’de verecekleri kira beyannamesinde götürü gideri seçince % 15 düşebilecekler.

Kirayı Elden Vermenin Cezası Ne Kadardır?Kirayı Bankaya Yatırma Limiti 2017

Taşınmaz Satışlarında  % 75 olan istisna oranı % 50 Ye indiriliyor

7061 Sayılı Torba Yasanın 89. maddesiyle  taşınmaz satışlarında ki  % 75’lik istisna oranı  yapılan değişiklikle iniyor.  5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda ki şekilde değiştirildi.

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.”

Kanun maddesinin yürürlük tarihi  01/01/2018 olarak belirlendi.

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? Cezası Ne Kadardır?

       Engellilerin ÖTv İstisnasından Yararlanarak Alacakları Araçları Tutar Sınırlaması Geldi

7061 Sayılı Torba Yasanın 72 inci maddesi ile yapılan düzenleme sonucu  Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapıldı.  Yapılan bu değişiklikle  Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından alınan araçlarda motor silindir hacim sınırlaması kaldırılmış. Yerine tutar sınırlaması   getirilmiştir. Yeni değişiklikle birlikte engelliler artık ÖTV’siz araba alırken ÖTV dahil  en yüksek 200 bin Liralık araba alabilecek.  Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu Kanun maddesinin yürürlük tarihi  01/01/2018 olarak belirlendi. Yine Bakanlar kuruluna bu tutarı % 50 oranına kadar arttırmaya yetki verilmiştir.

Kira Geliri Vergisi Ödemeleri Ne Zaman?Kredi Kartıyla Ödeme Mümkün Mü?

7061 Sayılı Torba Yasa Motorlu Taşıtlar Vergisinde Yapılan Düzenleme  Araç Vergileri  Artıyor

7061 Sayılı Torba Yasa da Vergi Kanunlarında ki Değişikliklerin Tamamı en çok tartışılan düzenleme Motorlu Taşıtlar vergisinde yapılan düzenleme olmuştu.  İlk haliyle araç vergileri en az % 40 artması planlanıyordu. Toplumdan gelen tepkiler nedeniyle % 25 ile % 50 arasında değişen zamlar gelmesi şeklinde düzenlendi.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştiriliyor. Mevcut vergilendirme kriterlerine ek olarak aracın vergi değeri de ekleniyor.  Ödenecek vergi miktarı, aracın değerine göre de farklı vergi miktarları alınacak

Yapılan düzenleme ile 31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi miktarları %15 ile % 25 arasında değişen oranlarda  zamlar gelecek.

01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları  %15 ile % 50 arasında  oranlarda artacak.

7061 Sayılı Torba Yasa ile Emlak Vergisi Komisyonlar Tarafından % 50’den Fazla Arttırılamayacak

7061 Sayılı Torba kanun ile yapılan en önemli düzenlemelerden bir tanesi de Emlak vergisinin artış oranına sınır getirilmesidir.

Emlak vergisi Kanunu’na bir geçici madde eklendi.  Yapılan bu düzenleme,  2018 yılı için takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı değerlerinin %50’sinden fazla ise, 2018 değerlerinin hesabında, 2017 yılı uygulanan değerinin %50 fazlası dikkate alınacaktır. 2019-2021 döneminde de aynı esas uygulanacaktır.

7061 Sayılı Torba Yasa ile Vergi Daireleri Artık Daha Kolay Tebliğ Yapabilecek

7061 Sayılı torba kanun ile  vergi daireleri tebliğ işlemleri kolaylaştırıyor. Bilinen adres tanımı değişiyor. Vergi Usul Kanunu’nda sayılan bilinen adreslere, mükelleflerin Mernis sistemine kayıtlı yerleşim yeri adresleride eklendi. Mükellefin işyeri adresinde bulunamaması veya boşaltılmış olması durumunda, mernis’te kayıtlı yerleşim yerine adresine gidilmesi esası getirildi.

Vergi usul Kanuna eklenen madde ile artık tebliğler aşağıda ki şekilde yapılacak.

       Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

            İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

          İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.”

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

7061 Sayılı Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkında Kanununda ki 7 günlük süreler 15 gün oluyor.

6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci Maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan yedi günlük süreler  onbeş gün olarak  değiştirilmiştir.

Bu maddelerde ki sürelerden en önemlisi ödeme emrine itiraz ve malbildirim süresinin yedi günden 15 güne çıkartılmasıdır.

7061 Sayılı Torba Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz2 Yorum "7061 Sayılı Torba Yasa ile Vergi Kanunlarında ki Değişikliklerin Tamamı"

 1. Ercüment Dönmez   8 Aralık 2017 at 00:35

  Merhaba;Yurt dışında ikamet etmekteyiz .3 kardeşin hissedarı olduğumuz 2 daire ve 3 dükkanımız kirada.Bildiğim kadarıyla işyerlerine kira vergisi ödemiyoruzDairelere ise ödememiz gerekiyor.Dairelerin aylık kira geliri 1500 tl.dir.Buna göre kaç liralįk kira beyanında bulunmamız gerek.Ayrıca işyerleri ićin kira geliri beyannamesi vermemiz gerekirmi,Gerek iş yerlerinin,gerekse dairelerin kiraları banka aracıliğiyla ödenmesi yurt dışı ikametliler ićin zorunlumu?Bilgi verirseniz memnun olurum.Teşekkürler.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   8 Aralık 2017 at 01:04

   birincisi banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu işyeri kira geliri mesken kira geliri toplamı 30 bin üzerinde olursa beyanname verilmesi gerekiyor

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)