Vergi ve Güncel Haber Portalı

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ?

31.03.2017
33
Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ?

Aile Sağlığı Merkezinde çalışan doktorlar bilindiği üzere işyerlerini kendileri kiralarlar. Tutacağı işçinin parasını kendileri öderler. Yaptığı ödemelerden   Stopaj kesintilerinde kendileri yapmak zorundadır. Aile sağlığı merkezlerinde bir doktor çalışırsa  Problem yoktur. Ancak genel itibariyle Aile sağlık merkezlerinde birden fazla doktor bulunmaktadır. İşte problem burda başlamaktadır. Vergisel işlemler nasıl olacak kim sorumlu olacak yoksa hisseleri oranında mı sorumlu olacak. Yoksa ortak şirket mi kuracaklar adi ortaklık mı olacaklar. 

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ? Gelir İdaresi Başkanlığı 30/12/2016 tarihinde,  271573 sayılı Özelgesi  ile Aile sağlık merkezlerinde Muhtasar beyanname uygulaması hakkında bilgiler vermiştir.

Özelgenin Hangi Konuda Talep Edilmiştir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ? Aynı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan , 4 doktorun bulunduğu ve  faaliyette bulunduğu mülkün sahibiyle tek doktorun kira kontratını imzalandığını belirtilerek.  Yapılan kira ödemesinden yapılacak tevkifatın tamamı üzerinden mi yoksa gerçekte payına  düşen 1/4’ü üzerinden mi tevkifat yapılması gerektiği hakkında bilgi talep edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tevkifat Yapmak Zorundadır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ?  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş olup söz konusu fıkranın (5/a) numaralı bendinde, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat oranı (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) % 20 olarak belirlenmiştir.

Aile Hekimleri Çalıştırdıkları İşçi ve Kira Ödemelerinden Tevkifat Yapmak Zorundadır. Vergisel İşlemler de Sorumlu Yönetici Olarak Seçilen Doktor Olacaktır

Aile Sağlığı Merkezlerinde Kira ve İşçi Stopajı Nasıl Olur ?  Diğer taraftan, 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.Yasal Düzenleme ve Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde, “ …..Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

ithal İkinci El Araçlarda Vergi Müjdesi

  Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Sicil Numarası Eşleştireceklere Duyuru.Ek 8 Formunun Gönderilme Süresi Uzatıldı

Maliye Bakanı Açıkladı.2000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? Cezası Ne Kadardır?

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.