Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017 Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017 Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu nasıl olunur? Arabuluculuk başvuru şartları nelerdir ? Arabuluculuk için başvurusu nasıl yapılır ? Arabuluculuk 2017 ücreti Ne kadar ? gibi soruların cevabı yazımızda bulabilirsiniz.

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?   Onbeş milyon işçi ve 1 milyon yedi yüz bin  işverenin beklediği taslağa göre.  İşçi, İşveren arasındaki uyuşmazlıklarda  …büyük değişiklikler geliyor.  Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı yasalaşırsa, işçiler, işvereni mahkemeye vermeden önce işverenle uzlaşmak ara bulucuya gidecek. Mahkeme sürecine gelmeden önce ara buluculuk sistemine başvuru yapması gerekiyor.  İşçi yapılan işlemle ilgili  Ara bulucuya gitmeden işveren hakkında dava açamayacaklar.  İşçi veya işveren ara buluculuk sisteminde anlaşamazlarsa Mahkemeye giderek dava açabilecekler. Genel itibariyle bu taslak işverenin işçiye karşı haksız eylemleri için hızlı çözüm bulmak için hazırlanmıştır.   

Ara buluculuk Zorunlu Olacak Mı ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?  Sendikaların da çalışmalarda görev aldığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı uyarınca, işçi alacakları ile işe iade davalarında, mahkemeye verilmeden önce arabuluculuk sistemine başvuru zorunlu olacak.  Arabuluculuk sistemine başvuru zorunluluğu “mahkemeye verme esas şartı” olarak kabul ediliyor. Hakimler, arabulucuya başvurmadan açılan davaları doğrudan reddedecek, bu eksikliği gidermek için davacıya süre veremeyecek.

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017 Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

Ara bulucuya Gelen İşler Üç Hafta İçinde Çözümlenmek Zorunda

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ? Hazırlanan taslağa göre arabulucu, yapılan başvuruyu, görev verildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmak zorunda . Bu süreye, kanunda belirtilen zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

Arabuluculuk için Nereye Başvurulması Gerekiyor ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?  Arabuluculuk başvurusu, işverenin  bulunduğu yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu adliyelerde görev yapan arabuluculuk bürolarına yapması gerekiyor.  Adliyede arabuluculuk bürosu yoksa başvurular, iş davalarına bakmakla görevli sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucular arasından arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, adliyelere bildirecek.  Taraflar, bu listeye bakarak arabulucu seçimi yapabilecek.  Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşamaması halinde arabuluculuk bürosu görevlendirme yapabilecek.  Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Arabulucu, bu listeden taraflarca belirlenir. Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşamamaları halinde görevlendirme, arabuluculuk bürosu tarafından yapılır.

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017 Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

Arabulucuya Kaç Gün İçinde Başvurulması Gerekir ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ? İşten çıkarılan  işçi işe iade davası açmadan önce işten çıkarıldığı tarihten itibaren  30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabulucu taraflar arasında anlaşma sağlayamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde iş mahkemesine dava açılabilecek. İşe iade davalarına yapılan yargıtaya temyiz işlemleri kalkıyor. Bunun yerine iş mahkemesi kararlarına karşı  itiraz olarak kabul edilip bölge adliye mahkemelerine başvuru yapılacak. Bu mahkemelerde  karara bağlanacak.  İade kararına rağmen patron işçiyi işe başlatmazsa dört ile sekiz ay arasında tazminat ödemesi gerekecek. Mahkeme ayrıca, işçinin çalışmadığı süreler için dört ay ücreti tutarı kadar  işçi lehine tazminata karar verebilecek. Temyiz süresi yeni taslakla sekiz günden  30 güne çıkacak.

Arabulucuda işe iade konusunda uzlaşma sağlanmasına rağmen işçinin  işveren tarafından işe başlatılmaması halinde iş mahkemesi tarafından asgari altı aylık maaş tutarında tazminat kararı verilecek.

Arabulucu sonucu anlaşma sağlanırsa ve tutanak düzenlenirse Dava açılamaz. 

 

Kararlarda Mahkeme Sadece Aylık Maaş Değil Net Miktarlarıda Belirtecek.

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı yasalaşırsa mahkemeler kararlarında sadece dört aylık tazminat ücret gibi ibareler yerine altı ay ücret olan ….. TL’lik  gibi net miktarları da belirterek karar verecek. Böyle bir değişikliğin sebebi ise mahkemenin verdiği kararlar hesaplanırken işveren tarafından eksik ödenmesi nedeniyle tekrar mahkemelere dava açılması sebebiyle artık net miktarlar da yazılacak.

Arabulucu Ücreti Ne Kadar Nasıl Ödenir ?

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017  Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?  

Arabuluculuk ücreti, işçi ve işveren tarafından eşit ödenecek. Örneğin 10 bin liralık arabuluculuk ücreti olursa bu ücretin beş bin lirasını işveren, beş bin lirasını işçi ödeyecek.

Tarafların arabulucu huzurunda anlaşamamaları halinde, arabuluculuk görüşmelerinin ilk iki saatlik bölümü hazine kasasından, iki saati aşan kısmı ise taraflarca eşit şekilde karşılanacak.  Bu durumda, 2017 yılı rakamlarına göre işçi ve işveren 120’şer lira ödeyecek.

Arabuluculuk Nasıl Olunur Başvuru Şartları Nelerdir ?

Arabulucu olabilmek için Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir. Yazılı sınav Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaktadır.

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  • Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları

gerekmektedir.

Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

2017 yılı için uygulanacak Arabuluculuk ücretleri 27 Aralık 2016 Tarihli resmi gazetede yayınlandı.  yayınlanan tebliğe göre Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 120 lira, takip eden her saat için 90 lira ödenecek. Ayrıntılı liste aşağıda paylaşacağımız linkten indirerek görebilirsiniz.

Ev Alırken Ceza Yemeyin Tapu Harcı İşlemleri Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili yazımıza Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Trafik Tescil İşlemleri İle İlgili Yenilik Konulu Yazımız için TIKLAYINIZ

 2017 Yılı Arabuluculuk Ücretleri Tarifesini İndirmek için TIKLAYINIZ

Zorunlu Arabuluculuğu İçeren İş Mahkemeleri karşılaştırmalı Kanun Taslağını İndirmek için TıklayınızYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*