Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti. Yeni esnaf olacak kişi için hangi türde vergilendirileceği önemlidir. Gerçek usul mü yoksa basit usul mu olacağı onlar için önemlidir. Çünkü devlete verilecek verginin zamanında ve tam olarak eksiksiz verilmesi onlar için önemlidir. Bu yüzden de az kazanca sahip olacağını düşünen esnaf basit usulde vergi vermek ister. 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la basit usulde vergi verecekler için bir fayda sağlandı. Buna göre bazı istisnalar sağlanacak. Peki bu nasıl olacak?  Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kimler İstisnadan Yararlanır, Kimler Yararlanamaz?

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti.  Basit usulde kazançtan 8000 TL istisnasından yararlanacaklar resmi gazetede yayınlanan kanunla açıkça belirtildi.Bunu maddeler halinde açacak olursak şunları söyleyebiliriz:

  • Basit usulde Ticari kazanç. mükellefleri  beyan ettikleri ticari kazanç matrahlarından,  herhangi bir zamana bağlı olmaksızın indirim yapabileceklerdir.
  • 8000 TL İndirim,  2016 vergilendirme döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.  İndirimin uygulanma dönemi 2016 dönemi olduğu için, 2016 dönemine ait Basit usul beyanname verme ayı 2017 Şubattır. Yani ilke kez bu ay  Basit usul beyannamelerinde uygulanarak matrahlardan 8000 Lira indirim yapılacaktır.
  • Basit Usul mükelleflerine tanınan İndirim sadece  basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarına uygulanacaktır.  Diğer beyana tabi  kazanç veya gelir unsurlarının olması halinde (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bu kazançlardan herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
  • Vergilendirme döneminde verilen beyannamede  kazanç beyan elde edilmemiş veya  8.000 liranın  altında gelir  elde edilmiş olması nedeniyle yararlanılamayan indirim miktarı  gelecek dönem beyannamelerine devredilmeyecektir. Dönemsel bir indirimdir.
  • Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler,Genç Girişimcilerde tanınan 75.000 Liralık Kazanç İstisnasından yararlanılmışsa  basit usul mükelleflerine tanınan   8.000 TL’lik kazanç indirimden yararlanamazlar.Yani ikisi bir arada olamaz.
  • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin hem  genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası şartlarını taşıması hem de 8.000 TL’lik indirim  ilişkin şartları birlikte taşımaları halinde söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendi durumlarına en uygun şekliyle kendileri belirler.
  • Basit usule tabi mükelleflerin kendi istekleri veya basit usulün şartlarını kaybetmeleri nedeniyle  takvim yılı içerisinde gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmaları halinde, 8.000 Liralık  indirimden faydalanma imkanları bulunmamaktadır.

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz 2017 ?

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)