Vergi ve Güncel Haber Portalı

Daha Az Vergi Ödemek İçin Son Gün 31 Ocak

Daha Az Vergi Ödemek İçin Son Gün 31 Ocak

basit usule geçiş zamanı Daha önceki yazılarımızda da değinmiştik gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit yöntemi açısından, basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar diye ikiye ayrılmaktadır.Peki gerçek usulde vergilendirilen bir mükellef hiç basit usule geçemez mi?Tabi ki geçer.Ama belli şartları sağlamak şartıyla.Peki bu şartları yerine getiren mükellefler için basit usule geçiş süresi ne zamandır?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kesinlikle Basit Usulde Olamayacaklar kimlerdir?

Basit usule geçiş zamanı Kanun 51. maddesine göre basit usulde vergiye tabi olamayacak kişiler aşağıda sıralanmıştır:

1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları,
2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
5. Sigorta prodüktörleri,
6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler,
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
8. Dayıbaşılar hariç, tavassut işi yapanlar,
9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri. (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç),
11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit Usule Geçecekler İçin Son Süre Ne Zaman?

basit usule geçiş zamanı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

Yani basit usule geçmek isteyen mükellefler,  1 Ocak 2017’den 31 Ocak 2017 tarihine kadar vergi dairelerine yazılı dilekçeyle başvurmaları gerekiyor.Vergi daireleri de uygun gördüğü kişilerin basit usule geçişini yapar.

Basit usule geçiş yapmak isteyen mükelleflerin  Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.

Basit usule geçiş şartları ve basit usulle ilgili bilgilere diğer yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili soru sormak için tıklayınız.

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.