Vergi ve Güncel Haber Portalı

Damga Vergisi Değişiklikleri 2016

Damga Vergisi Değişiklikleri 2016

damga vergisi tüm değişiklikler488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapan 6728 Sayılı Kanun 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu yasayla  Damga vergisinde bir çok yenilik geldi. Damga Vergisi Değişiklikleri  yazımızın devamında.

Süresi İçinde Verilen Düzeltme Beyannamelerinden Damga Vergisi Alınmayacak

Damga Vergisi Değişiklikleri, Vergi beyannameleri  beyannamede yer alması gereken bilgilerin hatalı veya eksil olması, tahakkuk edecek verginin  yanlış hesaplanması veya belgelerin eksik gelmesi gibi sebepler nedeniyle mükellefler devamlı olarak düzeltme beyannameleri vermekte ve bu beyannameler içinde damga vergisi ödemekte idi. Damga Vergisinde ki değişiklikle 09/08/2016 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verilen düzeltme beyannameleri için damga vergisi alınmayacak.

Damga Vergisi artık sadece Tek Nüshadan alınacak

Damga Vergisi Değişiklikleri. Değişiklikten önce damga vergisine tabi işlemlere ait evraklardan nüsha sayısına göre vergi alınıyordu. Örnek olacak verecek olursak damga vergisine tabi nispi vergi oranına tabi bir sözleşmeden 3 tane lazım ise 3 nüshadan da ayrı ayrı vergi alınıyordu.  09/08/2016 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan damga vergisinde yapılan değişiklikle  maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabi şeklinde değiştirildi. Kısacası oransal damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulaması kaldırılarak, artık tek nüsha üzerinden vergi hesaplanması sistemine geçilmiştir.

Konuyla İlgili Örnekler 

ÖRNEK 1: (A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) Site Yönetimi arasında bina tadilatına ilişkin olarak 9/8/2016 tarihinden sonra, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen söz konusu sözleşme için, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek nüsha üzerinden nispi damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: (B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20/8/2016 tarihinde 5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. Maktu vergiye tabi söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması

6728 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır düzenlemesi getirilmiştir.

Konuyla İlgili Örnek

ÖRNEK: Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye 50.000 TL’ye bir yıllığına kiralamıştır. 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kira sözleşmesi, kiraya veren Bay (A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay (K), Bayan (Y) ve Bay (İ) ve garantör olarak şirket yetkililerinden Bay (S), Bay (C) ve Bayan (M) tarafından imzalanmıştır.

Söz konusu kira sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması; sözleşmede yer alan adi kefaletlerden yalnız bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrası gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir garanti taahhüdü için, (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde artan tutarlardan damga vergisi alınmaması uygulaması getirildi.

6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenerek sözleşmede artış hiçbir değişiklik olmadan artış halinde damga vergisi  alınmayacağı getirilmiştir. Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ek iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

Damga Vergisi Değişiklikleri ile Damga Vergisi Kanuna Yeni Sözleşme Türlerinin Eklenmiştir.

Damga Vergisi Değişiklikleri. 6728 sayılı Kanunun 28/a maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına yeni sözleşme türleri eklenmiştir.

İhale Kararlarının İptali halinde Damga Vergisi İadesi Geldi

(1) 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” şeklinde parantez içi hüküm eklenerek damga vergisi iadesi geldi.

KONUYLA İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN DOKUNUNUZ

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.