Vergi ve Güncel Haber Portalı

Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?

08.03.2017
31
Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?

   Kira Beyannamesini kimler vermesi gerekir? Kira beyannamesi kaç usulde verilir? Gerçek Usulde verilen beyannameden hangi giderler indirilebilir ? kira bedeli elde edenler ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilir mi? 

     Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir, vergiye tabidir.  Kanuna göre elde edilen  gelire de “gayrimenkul sermaye iradı” adı verilir. GMSİ  beyannamesini vermesi gerekenler ise kiraya verilen mal ve hakların sahipleri, irtifak ve intifa hak sahipleridir.

Kira Vergisine Konu Mal ve Haklar

Kira vergisine konu mal ve haklar, başta konutlarını, iş yerlerini kiraya verenler olmak  üzere Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tek tek sayılmıştır.

 Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?  

 • Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
 • Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
 • Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
 • Telif hakları,
 • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
 • Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri

şeklinde olup, yukarıda ki listede sayılı işlerden gelir elde edenler GMSİ beyannamesi  vermek zorundadır.

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir

 Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?   Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, (Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 • Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

şeklinde sayılmış olup gördüğünüz üzere kiraya veren, kirada oturuyorsa beyannamesini gerçek usulde verirse ödediği  kira bedelini gider olarak indirebilir.  Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?  

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

2017 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira Beyannamesi Nasıl Verilir Hazır Beyan Sistemi Nedir Nasıl Girilir ?

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.