Vergi ve Güncel Haber Portalı

Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi? Avukatlar Arayabilir Mi?

10.02.2020
15
Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi? Avukatlar Arayabilir Mi?

Çok araştırılan konulardan birisi olan emekli maaşına haciz gelir mi, avukatlar arayabilir mi sorusuna yanıt arayacağız. Türkiye genelinde özellikle haciz ve icra konusu ile alakalı olarak devlet ciddi anlamda somut adımlar atıyor. Bu somut adımlar sayesinde esas amaç, insanların mağduriyetinin azalması anlamına da geliyor. Tabi ki maaş haczi, günümüzde uygulanabilecek en kötü ambargolardan birisidir. Bu makalemizde de elimizden geldiğince bu anlamda bilgiler sunma yoluna gideceğiz.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, bankalara ya da herhangi bir kuruma olan ödemediğiniz borcunuzun maaşınızdan taksit taksit kesilmesi işlemidir.

Bu işlem, kesinlikle devlet kanadından alınan bir karar olmaksızın gerçekleştirilemez. Yani borcunuzu en az 3 dönem ödememeniz, sonrasında ihtarlara yanıt vermemeniz gerekir. Sonrasında borç durumu avukat tarafından mahkemeye intikal ettirilir. İcra mahkemelerinin vereceği karar ile birlikte maaşınızdan yapılan kesintiler haciz anlamına gelir. 15,000 TL altında olan borçlar için haciz işlemi yapılabilir. Üstü için ise maaş değil ziynet eşyaları haczi durumu ortaya çıkar.

Emekli Maaşı Haczi

Maaş Haczi Nasıl Konur?

Emekliler, bildiğiniz üzere yıllar yılı çalışmalarının karşılığını emekli olduktan sonra devletten maaş olarak alır. Bundan birkaç sene öncesine kadar maaş haczi nedeni ile binlerce emekli mağdur olmuştur. Devlet zaman içerisinde tabi ki bununla alakalı olarak yasal düzenlemeler yapma yoluna gitti.

Maaş haczi nasıl konur? Bunun için belirli yasal şartların oluşması gerekir ki bu yasal şartları da maddeler halinde kısa ve öz şekilde incelemek gerekir. Detaylar aşağıdaki gibi incelenebilir;

  1. Banka ya da kurumlara karşı borcunuzu en az 3 ay geciktirmeniz,
  2. Bu 3 ay sonrasında sizlere sunulacak 3 avukat tebliğine cevap vermemeniz,
  3. Avukatların durumu icra mahkemelerine intikal ettirmesi,
  4. İcra mahkemesi tarafından verilen karar ile birlikte resmi olarak maaşınıza haciz konulması,

prosedürleri uygulanır. Bu prosedürler yasal prosedürlerdir. Bu neden dolayısı ile bu aşamalar dışında herhangi bir şekilde uygulama durumu söz konusu olamaz. Tabi ki bununla alakalı olarak çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler ile alakalı olarak da sizlere elimizden geldiğince bilgiler sunma yoluna gideceğiz.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Gelelim en önemli soruya. 2020 yılında emekli maaşına haciz konulabilir mi? Bu soru ciddi anlamda çok araştırılan ve internet üzerinde ki istatistikleri etkileyen unsurların başında geliyor. Yasal olarak sunulan bilgilere dayanarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu noktada 93. madde kapsamında detayları sunmuştur. Maddenin detaylarını yine anayasada yer aldığı gibi inceleyecek olursak;

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

Yani bu maddeden anlaşılan net olarak şudur. Alacaklının elinde borçluya ait bir muvaffakatname yer almıyor ise maaşa kati surette haciz konulamaz. Ancak alıcı elinde resmi bir belge mevcut ise maaşa haciz işlemi gerçekleştirilebilir. Genel kanıları yakından analiz edecek olursak emekli maaşına haciz konulamaz.

Emekli Maaşı

Avukat, Borçluları Arayarak Taciz Edebilir Mi?

Yine yasal bir düzenleme ile birlikte bu durum da yine devlet tarafından resmi maddeler ile kontrol altına alınmıştır. Avukatlar, borcunuzun üzerinde gecikme yaşandığı an itibari ile ciddi anlamda büyük bir taciz politikasına girer. Aynı şekilde varlık yönetim şirketleri de bu yolu izler.

Devletin belirlemiş olduğu yasa gereği avukatlar, borçluyu her ne olursa olsun telefon ile ya da dolaylı diğer yollardan taciz edemez. Bunu yapan avukat ya da avukatlık bürolarından şikayetçi olunması durumunda devlet gerekli yasal ceza prosedürlerini uygular. Avukat tacizlerinden kurtulmanın en kesin yolu şikayet etmek olabilir. Tabi ki bunu sizi taciz eden avukatlara sözlü olarak da beyan etmeniz önem arz eder.

Avukatlık bürosu, geciken borçlarınız için kendilerine intikal eden dosyalarda sizlere yasal olarak ihtarname gönderebilirler. Bu ihtarnamelere 3 kere cevap gelmemesi durumunda ise olayı mahkemeye taşırlar. Mahkeme, maaş haczi kararı verir ise maaşa haciz konabilir. Ancak bu karar muvaffakatname olmadan verilemez.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.