Vergi ve Güncel Haber Portalı

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Yaptığımız bazı ticari faaliyetler, ticari karı çok büyük olmayabilir. Veya yapılan ticari faaliyetin  geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olabilir. Veya  kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında birinde  faaliyette bulunabilirsiniz. İşte bu tür durumları…. olup vergi kanunlarının diğer şartlarını getirenler vergiden muaf olabilir.  

 Esnaf Vergi Muaflığından Kimler Yararlanabilir ?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir, kimlerin esnaf muaflığından yararlanacakları da aynı maddede tek tek sayılmıştır. Buna göre, ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

Motorlu Nakil Vasıta kullanmadan Gezici Satış Yapan veya Hizmet Verenler

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi

 • Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler. (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)
 • Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya kendi emeği ile iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı.
 •  Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan Gelir vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz bulunanlar. (51 inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar)

Belirli Ölçüleri Aşmayan taşımacılık Veya Zirai İşler

 • Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dâhil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar. (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir)
 • Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler

Geleneksel Kültürel Veya Sanatsal Değeri Olup Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi

 •  Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere.  Muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller.  Örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme.  Tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri. Dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.
 • Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar.
 •  Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere.    El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri.  Kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği.  Çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel.  Kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.
 •  Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi

Yukarıda ki işleri yapan kişiler esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince  “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi”  verilir. Belgeyi almak isteyenlerin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi ile varsa iş yerlerinin,  iş yeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıdığının anlaşılması halinde. Vergi dairesi tarafından belge verilecektir.  Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.
 • Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir.  Bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır.
 • Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarını kaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir.
 • Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

 ESNAF VERGİ MUAFİYET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 KONUYLA İLGİLİ TEBLİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ESNAF VERGİ MUAFİYET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİNİ GELİR İDARESİNİN SİTESİNDE DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş İle İlgili yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. hüseyin dedi ki:

  eşim evde örgü örecek internette araştırmış esnaf muafiyet belgesi alarak internetten satış yapacak.kimden öğrenebilirim.böyle birşey mümkün mü?olur mu?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   hangi konuların vergiden muaf olacağı kanunda açıkça belirtilmiştir.

 2. Serkan dedi ki:

  selamlar

  Apartmanımın bodrum katının bir bölümünü hobi+ satış amcıyla ahşap işleri için kullanmak
  istiyorum .Ancak apartman sakınlerinin izni olsa bile belediyenin tespiti halinde ceza yeme
  ihtimali var. Bu belge beni bu durmdan kurtarımı,etraftan bu şekilde bir duyum aldım doğrumu.

 3. Serkan dedi ki:

  yazdığım ilk konuya ait cevabınızı bekliyorum

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.