Vergi ve Güncel Haber Portalı

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.

   Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  TBMM Genel Kurulunda, uyumlu mükelleflere vergi indirimi. esnafların işyerlerini kapatmaları halinde belirli süre maaş almaları için Ahilik Esnaf Sandığı kurulması.  Yabancılar ile altı aydan daha fazla yurtdışında kalan vatandaşarımızın konut ve iş yeri alımında KDV istisnası.  TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren  torba yasa mecliste kabul edilerek kanunlaştı.

TBMM Genel Kurulunda,  Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte çiftçiye ve esnafa bir çok yenilik getirildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Borcu Olan Çiftçilerin Borçları Yeniden Yapılandırılacak

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti. Kanuna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takibe düşmüş.   Tarımsal kredi borçları.  Kanun resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar. İlgili kuruluş olan ziraat  bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak.

Borçlara uygulanan faizin maksimum tutarı  % 11 olabilecek. Yapılandırılan faiz yüzde 6’sını devlet.  Kalan yüzde 5’ini ise  çiftçi tarafından karşılanacak.

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  Yapılandırılan Tarımsal kredi borcunun defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksidi, 2017 yılının ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödenecek.

Bu Yasadan Önce Yapılandıranlar da Yeniden Yapılandırabilecekler

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti. Bu düzenleme resmi gazete de yayınlanmadan önce borçlarını yapılandıran ve ödemeleri devam eden borçlular.  Talep etmeleri halinde, bu düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılacak.  Bu düzenlemeden yararlanılması için dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranacak.

Yapılandırma Ödenmez ise  İptal edilecek Hepsi Tahsil Edilecek

Yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarın 90 gün içinde faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla düzenlemeden yararlanılmaya devam edilecek. Ancak taksitlerin bu sürede de ödenmemesi durumunda, yeniden yapılandırma iptal edilecek. Borcun tamamının tahsil işlemleri başlayacak.

15 Şubat 2017 Tarihine Kadar Ödenmemiş Olan Tarımsal Kullanıma Ait Elektrik Borçları Yapılandırılacak

Çiftçinin tarımsal kullanım nedeniyle   Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine bulunan Tarımsal kullanıma ait  elektrik borçlarından vadesi 15 Şubat 2017 tarihinden önce vadeli  borçları yasa resmi gazetede yürürlüğe girince yapılandırılabilecek.

TEDAŞ’ın tarımsal kullanımdan kaynaklanan  elektrik tüketimi alacaklarından, vadesi 15 şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak.  Borçlu, yasa resmi gazetede yayınlanıp  yürürlüğe girince yapılandırmak için, üç ay içinde elektrik borçlarını yapılandırabilmek için yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılandırıldıktan sonra ilk taksit Ekim 2017 tarihine kadar ödenebilecek.

*Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen alacaklar da bu hükümlerden yararlanabilecek.

Yapılandırma yaptıktan sonra hesaplanan tutar, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmayacak; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden herhangi birisini seçecek.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi Geliyor

Meclisten geçerek kanunlaşan , ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  Yeni düzenlemey göre Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası olmadan tarh işlemi yapılacaktır.

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  Mecliste genel kurulda kabul edilen yasada ki düzenlemelere göre. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek; gereken görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere, iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak

Memurun Güvencesi Kalkıyor Mu? Konuyla İlgili Detaylar Belli Oldu

Yurtdışında Yaşayanlara Müjde Ev ve İşyeri Alımlarında KDV Ödemeyecekler

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.