Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?

03.08.2019
40
2019 Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?

2019 Geçici Vergi Nedir?

Geçici Vergi Nedir? Sorusuna istinaden verginin yılsonunda tahsil olunmasını beklemeden tahsil edilen diğer bir değişle peşin ödenen vergiye Geçici Vergi denilmektedir. Geçici Vergi işleminde teknik açıdan bakıldığında ticari kazanç elde eden mükelleflerin cari vergilendirme dönemlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici Vergi Nedir? Vergi Levhası bulunan herhangi bir alanda iş yeri sahibi olan mükelleflerin yılsonunu beklemeden, gelir ve kurumlar vergisi cari vergilendirme dönemlerinde, gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödendiği bir peşin vergidir. Geçici Vergi, Gelir Vergisinin veya Kurumlar Vergisinin yılsonu tahsil olmasını beklemeden, yılda 4 kez “önden” tahsil etmek amacıyla icat edilmiş bir vergidir.

2019 Geçici Vergi Hangi Tarihlerde Ödenir?

Geçici Vergi Hangi Tarihlerde Ödenir? Olarak sorduğumuzda yılda dört kez belirli periyotlar halinde düzenli bir şekilde devlete ödenmektedir. Geçici vergi ödeme zamanları da Mali Takvim Yılı İçerisinde aşağıdaki gibi dört dönem şeklinde bulunmaktadır.

  1. Dönem : Ocak – Mart
  2. Dönem : Nisan – Haziran
  3. Dönem : Temmuz – Eylül
  4. Dönem : Ekim – Aralık

Geçici Vergi Hangi Tarihlerde Ödenir? Sorusuna tam yanıt olarak, Geçici Vergi Beyannamesinin dönem sonunu takip eden 2. Ayın 14. Günü akşamına kadar beyan edilmek kaydıyla (vergi dairesine e-beyanname verilmektedir) ayın 17. Günün akşam saatine kadar ödenmesi gerekmektedir. 1. Dönem üzerinden örnek vermek gerekirse vergi dairesine e beyannamenin Mayıs ayının 14. Gününü akşamına kadar beyan edilerek en geç 17 Mayıs gününün akşam saatine kadar ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerin tatil gününe denk gelmesi ile bir sonraki iş günü işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda belirtilen tarihler birkaç gün ötelenebilmektedir.

2019 Geçici Vergi Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2019 Geçici Vergi Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?, Geçici Vergi oranları Gelir Vergisi Mükellefleri için %15, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için ise %20 olarak hesaplanmaktadır. Üçer aylık dönemlerde kar/zarar durumu kümülatif olarak (yıl başından ilgili dönemin sonuna kadar) hesaplanır ve bir önceki dönem hesaplanan Geçici Vergi tutarı beyannamede düşülür, böylece sadece bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kar üzerinden vergi tahakkuk eder.

2019 Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Geçici Vergi hesaplama işlemi yazdığımız bilgilendirme işlemini örnek olarak açıklamak gerekirse kısa ve öz olarak örneklendirelim istedik. Verdiğimiz örnekte işletme kurumlar vergisi mükellefi olarak 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesini vermeye hazırlanmakta

Ticari kazanç: 1.500TL

KKEG : 180TL

Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi : 50TL

Banka tarafından kesilen stopaj : 40TL

Çeşitli indirimler : 15TL

Geçici Vergi Matrahı :

1.500 + 180 -15  = 1.665TL

Hesaplanan Geçici Vergi :

1665 x 0.2 (%20) = 333TL

333 – 50 – 40 = 243TL

2019 Geçici Vergi Beyannamesi

2019 Geçici Vergi Beyannamesi diğer vergi beyannameleri gibi hazırlanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Her Mükellef kendi Geçici Vergi Beyannamesini beyan ederken bir takım evraklar da eklemek zorundadır. Her Mükellefin Geçici Vergi Beyannamesinin yanına, kendisine göre eklemesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

  • Kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço defteri tutan mükelleflerin gelir tablosu eklemesi gerekir.
  • İşletme defteri tutmakla yükümlü mükelleflerin beyannamelerine hesap özeti eklemeleri gerekir.
  • Serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin ise beyannamelerine serbest meslek kazancı bildirimi eklemeleri gerekir.

2019 Sorularla Geçici Vergi Beyannamesi

2019 Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem?

Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi Durumunda Yapılması Gereken işlem olarak baktığımızda,  geçmiş dönemlere ilişkin geçici  verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen  kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezası ile  gecikme faizi uygulanır. %10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan  edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

2019 Geçici Verginin Ödenmemesi Halinde Gecikme Faizi Uygulanır Mı?

2019 Geçici Verginin Ödenmemesi Halinde tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkânı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.

2019 Ödenmeyen Geçici Vergi Yıllık Beyannamede Hesaplanan Gelir Vergisinden Mahsup Edilebilir mi?

2019 Ödenmeyen Geçici Vergi, tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması şarttır.

2019 Önceki Dönemde Ödenmemiş Geçici Vergi Sonraki Dönem Beyannamesinden Mahsup Edilebilir mi?

2019 Önceki Dönemde Ödenmemiş Geçici Vergi, yıl içinde bir önceki dönemde ödenmemiş olan geçici verginin ödenme şartına bağlı olmaksızın bir sonraki dönem beyannamesinden mahsubu mümkündür. Ödenmiş olma şartı yıllık gelir vergisi beyannamesinden mahsup yaparken aranmaktadır. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

Vergi Dairesine Artık Gitmeye Gerek Yok Tüm İşlemleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Basit Usullere Müjde.Basit Usul Kalkıyor Mu? Yeni Sistem Nasıl Olacak?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.