Vergi ve Güncel Haber Portalı

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 1 mart 2017 tarihi itibariyle başladı.     Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar göndermeleri gerekmektedir.  Gönderme işlemi elektronik ortamda olacaktır.   Bu beyanname verme süresinde belki de en çok merak edilen konulardan birisi de ödenecek olan vergiden indirim yapılıp yapılmayacağı konusudur.   Peki kazançtan indirim söz konusu olur mu?   Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Beyanname Ne Zaman Verilecek, Ödemeler Ne Zaman Olacak?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz. Beyananame verme süresi Mart ayı itibariyle başladı.      Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar göndereceklerdir.Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hesaplanan Gelir Vergisi, 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Ödemelerde Hangi Yollar İzlenir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.

Ödemelerde 3 farklı yol izlenebilir:

 1. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,
 2. Anlaşmalı bankaların şubelerinden,
 3. İstenilen yerdeki vergi dairelerinin veznelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıca,Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi internet üzerinden ödenebilir.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak ödeme yapılabilir.

İndirim Konusu Yapılacak Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Süresinde verilen beyannamelerden bazı unsurlar indirilerek daha az vergi ödeyebilirsiniz.         İndirime konu olan bu bağış ve yardımlar aşağıda belirtilmiştir:

 • – Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan. vakıflara yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu)  aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

  – Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,  sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)  kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme  yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin  izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler.     Diyanet İşleri  Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına  ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla  yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her  türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam  ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların  tamamı.

  – Fakirlere yardım amacıyla gıda  bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve  yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

  – Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan  dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel  araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da  Kültür ve Turizm Bakanlığınca. desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen  harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü  (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına  kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir).

  – Başbakanlıkça veya Bakanlar kurulunca başlatılan yardım  kampanyalarına makbuz  karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

  – İktisadi işletmeleri hariç,  Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine.   makbuz mukabili yapılan  nakdi bağış ve yardımların tamamı.

  – EXPO 2016 Antalya  Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk  harcamalarının tamamı.

  – 3289 sayılı Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992  tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu.     Kuruluş ve Görevleri Hakkında  Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için  tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri Nelerdir?Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu ?

Eşi Çalışan Ev Hanımı Emlak Vergisi Öder mi ?

Beyanname Verme ve Ödeme

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.