Vergi ve Güncel Haber Portalı

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ?

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ?

İlk defa iş kuracak gençlere vergi muafiyeti sağlayan yasa bilindiği üzere meclisten geçti. ve yasalaştı. artık 29 yaşını doldurmamış kişiler belirli şartları taşımaları halinde üç yıl boyunca 75 bin lira vergiyi indirebileceklerdir.

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ? Gelir Vergisi Kanunu’na 6663 sayılı kanun’un birinci maddesiyle eklenen mükerrer 20’inci maddesi uyarınca ‘Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisindenmuüstesna tutulmuştur.

Genç Girişimci Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir ?

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması Gerekir.

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ?   İşe Başlamanın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 168/1 maddesine göre gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yapılması gerekmnektedir. Genç girişimci desteğinden faydalanmak için işe başlama on gün içinde bildirilmiş olması gerekir.

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ?  Genç girişimci desteğinden faydalanmanın ikinci kuralı işin başında veya sevk ve idaresinde destekten faydalanan olacaktır. Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak yada seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmayacaktır.

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması Gerekir.

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ? A şahısı ile B şahısı Adi ortaklık kurmuşlarsa. Bu kişilerin genç girişimci vergi indiriminden yararlanması için ikisininde genç girişimci şartlarını taşıması gerekir (her ikisinin de 29 yaşını doldurmamış olması, işin başında bulunması işe başlamanın ikisi tarafından zamanında bildirilmiş olması gibi).

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli.  Hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ? Bu konuyu örnekle anlatalım  25 yaşında B şahıs yasal düzenlemeden önce mükellef iken, genç girişimci vergi indiriminden faydalanmak  için iş yerini yasal düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra iş yerini  eşine devretmek istemiştir. Devretse bile  diğer şartları tutsa da yararlanamayacaktır.  Çünkü genç girişimci vergi indirim desteğinden faydalanmadan yararlanabilmek için iş yerinin 3.derece dahil akrabalardan alınmamış olması gerekir.

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekir.

Genç Girişimcilere 75 Bin Lira Vergi Desteği Uygulaması Nasıl Olacak Yaş Nasıl Hesaplanacak ? Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanabilmek için, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, diğer bir ifade ile otuz yaşından gün alınmamış olunması gerekmektedir. Yararlanma ile ilgili hesaplamayı Doğum gününüzden başlayarak yapabilirsiniz. 30’a girdiği günden bir gün dahi almış olsa bu yasadan yararlanamazsınız.  Hesaplama yaparken basit olarak Parmak hesabı yeterli. Doğduğu yılı saymadan bir ileri ki Yıldan başlarsınız. Parmağa denk gelen rakamlar o yaşın bitirildiğini gösterir.

Ev Alacaklara Müjdeli Haber.Tapu Harçları İndi, Damga Vergisi Sıfırlandı.Karar Resmi Gazetede Yayınlandı

Beklenen Açıklama Geldi.Gelir Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı Alımı Geliyor

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.